Det er søkt om en utvidet rivingstillatelse for Britannia Hotel. Byantikvar Gunnar Houen i Trondheim kommune reagerer på rivingssøknaden.

«Den utvidede og mer detaljerte rivingsplan som nå presenteres beskriver en utvikling som langt på vei vil "uthule" den gamle hotellbygningen i en grad som vil ha som resultat at ikke svært mye mer enn bygningskallet vil bli stående tilbake», skriver Houen i en e-post Adresseavisen har fått innsyn i.

Han mener det er viktig at det blir gjort en gjennomgang av bygget.

- Det virket voldsomt at det ble søkt om å rive vegger før det var gjennomført en antikvarisk gjennomgang av hva verdiene i bygget er. Vi må undersøke verdiene før man begynner å rive, sier utdyper Houen til Adresseavisen.

- Bør bevares

Houen sier at det er uenighet i hva som kan gjøres med salongene, som befinner seg i første etasje på hotellet. Særlig én av salongene, det såkalte Wedel-Jarlsbergrommet med veggmalerier av Jarle Berg, har stor kulturhistorisk verdi og har derfor krav på bevaring, mener han.

Dagens krav til innhold og utforming byr på utfordringer i salongdelen av hotellet, står det i søknaden.

- De har lagt frem tanker som gjør at de vil ha størst mulig fleksibilitet som restaurantdriver. Vi mener at salongene er av stor kulturhistorisk verdi og bør bevares, sier Houen.

Han er ikke negativ til at en del av speilsalen, som ligger vegg i vegg med Palmehaven, blir revet. Det er søkt om å rive en arkadebue i speilsalen. Arealet utgjør omtrent en fjerdedel av speilsalen, og det er foreslått at det skal bli en del av resepsjonen, står det i søknaden.

- Jeg er ikke direkte avvisende til det. Vi må tåle endringer for å drive hotell på en fornuftig måte, sier Houen.

Det er søkt om å rive en arkadebue i speilsalen, opplyser Gunnar Houen.

- Kulturhistorisk viktig

Houen går av som byantikvar i høst. Da er det Mette Bye som tar over arbeidet. Bye sier at det er den eldste delen av Britannia Hotell som er av høyest antikvarisk verdi. Det er deler av den historiske delen som det nå er søkt om å rive eller demontere.

- Første etasje i hovedbygningen, inkludert Palmehaven, speilsalen og salongene, er kulturhistorisk veldig interessant og viktig, sier Bye.

Hun understreker også at det er viktig å undersøke verdiene i bygget.

- Jeg tror at det kan bli et fantastisk hotell ved å bruke rommene som er i første etasje i dag, sier Bye.

Jostein mistet jobben etter å ha jobbet 47 år på Britannia. Her kan du se bildefortelling om de siste dagene på Britannia.

- Positiv dialog

Bjarte Gjerde leder utviklingen av nye Britannia Hotel. Adresseavisen har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Gjerde, per telefon og e-post.

- Søknaden vi har sendt inn vedrører ikke første etasje. Vi er i en positiv og konstruktiv dialog med Trondheim kommune vedrørende planløsninger for hele 1897-bygget og kommer gjerne tilbake med info. når fremtidige løsninger er avklart, skriver Gjerde i en e-post. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

- Historisk kulturarv

Venstre-politiker Trond Åm tar opp saken i bystyremøtet torsdag. Han stiller spørsmål om hvordan kommunen sikrer at rehabiliteringen skjer på forsvarlig vis. Han mener det er viktig at Trondheim kommune og politikerne følger med på saken.

- Vi må ha en diskusjon om hva Britannia skal være i fremtiden. Man må sette inn tiltak før det er for seint. Vi vet ikke hva vi har mistet før det er borte, sier Åm.

Han har forståelse for at eieren må gjøre endringer.

- Eierne skal ha mulighet til å gjøre nødvendige endringer med bygget. Samtidig er Britannia en del av den historiske kulturarven i Trondheim. Vi må sørge for at rehabiliteringen skjer på en måte som vi kan være stolt over i fremtiden, sier Åm.

Han mener det er flere eksempler på at historiske bygninger ikke blir godt nok tatt vare på.

- Ofte stripper vi historiske bygninger innvendig. Man må ta vare på helheten av historiske bygg, sier Åm.

Nye Britannia er planlagt å åpne i august 2018.