På ettermiddagen 1. mai i fjor satte 27 år gamle Karita Vassdal Davidsen seg på sykkelen sin. Det var fint vær og hun tråkket av gårde for å treffe en venninne på Solsiden i Trondheim. På gang- og sykkelstien ved Skansen så hun at det kom en sykkel mot henne.

foto
Dette bildet ble tatt av politiet etter ulykken. Karita Vassdal Davidsen ble kjørt til sykehuset etter kollisjonen med el-sykkelen.

- Det var så ulogisk at sykkelen kom så fort mot meg. Jeg husker at syklisten skar en grimase rett før vi kolliderte, sier 27- åringen til Adresseavisen.

Måtte repareres

Vassdal Davidsen besvimte og ble kjørt med ambulanse til St. Olavs hospital etter ulykken. Mandag vitnet hun i straffesaken mot den andre syklisten – en 33-åring bosatt i Trondheim.

- Det første jeg sa til kjæresten min da jeg våknet i sykesengen etter ulykken, var at sykkelen som traff meg måtte ha vært trimmet, sa hun i Sør-Trøndelag tingrett.

Denne mistanken hadde også politiet, derfor ble Vegvesenet bedt om å undersøke sykkelen. Mandag vitnet Jens Petter Storrø fra Trondheim trafikkstasjon om funnene. Han fortalte først at sykkelen hadde en del skader etter sammenstøtet, og at de måtte ha hjelp fra en elsykkelbutikk for å få satt den i stand.

foto
Dette er elsykkelen som den tiltalte mannen kjørte da han kolliderte 1. mai i fjor. Vegvesenet fant ut at den målte effekten på bakhjulet var 5600 watt. Til sammenligning er lovlig effekt på elsykkel satt til 250 watt.

- Mandatet vårt fra politiet var å undersøke effekt, topphastighet samt å ta en vurdering om dette var en lovlig elsykkel, sa Storrø.

Effekten på bakhjulet var 5600 watt

For å sjekke toppfarten på sykkelen, planla han å bruke en mopedtester som vanligvis brukes for å avdekke ulovlig trimmede mopeder.

- Men sykkelen gikk fortere enn måleren vår registrerte – over 88 km/t. Derfor måtte vi ned i kjelleren for å hente den gamle måleren vår, sa Storrø i retten.

foto
Slik så sykkelen til Karita Vassdal Davidsen ut etter sammenstøtet.

Sykkelen hadde tre modus: Økonomi, normal og boost. I boost-modus målte Vegvesenet en toppfart på 108 km/t, opplyste han videre. I tillegg fant de ut at den målte effekten på bakhjulet var 5600 watt. Til sammenligning er lovlig effekt på elsykkel satt til 250 watt.

- En lovlig elsykkel må ha pedaldrift. I tillegg skal elmotoren kutte når den når 25 km/t. Dette kjøretøyet trengte ikke pedalassistanse og slik det fremsto, er det ikke snakk om en elsykkel. Den kan heller ikke klassifiseres som en moped, men en elektrisk lettmotorsykkel, sa Storrø.

Erkjente skyld

Etter at politiet fikk den tekniske gjennomgangen fra Vegvesenet, ble 33-åringen tiltalt for en rekke brudd på vegtrafikkloven. Påtalemyndigheten mener at mannen denne ettermiddagen bedrev uaktsom kjøring med «el-lettmotorsykkel» og at han holdt for høy fart etter forholdene.

foto
Politiadvokat Martin Moen møtte som aktor i straffesaken i Sør-Trøndelag tingrett.

33-åringen er også tiltalt for å ha kjørt med motorvogn på gang- og sykkelvei samt for å ha brukt kjøretøyet uten å ha registrert det, satt på det skilt eller fått utferdiget vognkort. Tiltalen omfatter også kjøring av motorvogn uten forsikring.

Mannen erkjente straffskyld for alle postene i tiltalen.

Slapp å tråkke

Under sin forklaring i retten, fortalte 33-åringen at han hadde kjøpt sykkelen brukt i Sverige for 60 000 kroner.

- Sa selgeren noe om hastigheten på sykkelen? ville aktor Martin Moen vite.

- Bare at den hadde tre nivå, og at det var lovlig å sykle på første nivå, svarte tiltalte.

- Måtte du tråkke for å få fart i nivå én? fortsatte aktor.

- Nei, sa 33-åringen.

- Da var den kanskje ikke helt lovlig likevel da?

- Det har vel vist seg det ja, sa tiltalte, som trodde det var lovlig å kjøre i nivå én.

På vei til Bymarka

Den aktuelle ettermiddagen var 33-åringen på vei opp i Bymarka for å bedrive stikjøring. Han hadde prøvd sykkelen et par ganger tidligere, og hadde tatt på seg helhjelm og hansker før han satte av gårde. Han mente at han holdt mellom 40–45 km/t bortover gang og sykkelstien ved Vestre Kanalkai før ulykken.

foto
Det var her på gang- og sykkelveien ved Vestre Kanalkai at ulykken skjedde.

Ca. 50 meter foran seg la han merke til at Karita Vassdal Davidsen kom imot.

Hun og tiltalte hadde i retten noe ulike oppfatninger om det som skjedde. 33-åringen hevdet i retten at 27-åringen kjørte i hans sykkelbane og var uoppmerksom. Fordi det gikk et eldre par på fortauet til høyre, og fordi det kom en jevn strøm av biler på 33-åringens venstre side, så styrte han over i 27-åringens sykkelbane for å unngå en kollisjon. Det samme gjorde også Vassdal Davidsen, mente han. 33-åringen veltet og dermed kolliderte de, beskrev mannen. Politiet målte opp et 19 meter langt bremsespor fra 33-åringens sykkel etter ulykken.

Vitne: – Kjørte i 80 km/t

Vassdal Davidsen forklarte i retten at hun før ulykken kjørte på gulstripa som skilte de to sykkelfeltene. Hun beskrev sikten som god. Hun så utover Trondheimsfjorden en liten stund mens hun syklet, før hun igjen rettet blikket fremover. Da kom 33-åringen raskt.

På spørsmål fra forsvarer Linn Haug Holm, beskrev hun syklingen sin som tilstrekkelig aktsom og påpekte i den forbindelse at hun ikke var forberedt på farten 33-åringen kom i.

foto
Advokatfullmektig Linn Haug Holm er den tiltalte 33-åringens forsvarer.

- Han kom brått, og jeg skjønte at vi ville kollidere, sa hun.

To bilister som kjørte i bil ved siden av sykkelstien og som så ulykken denne ettermiddagen, vitnet også mandag. De mente begge at 33-åringen kjørte over 60 km/t.

- Jeg kjørte i 60 km/t som var fartsgrensa, og han kjørte fortere, sa den ene mannen, som anslo at 33-åringen var oppe i 80 km/t.

Påsto fengselsstraff

- Det er en lekeplass like ved der ulykken skjedde. Hva om det var en unge som hadde blitt truffet? Da hadde dette kunnet gått betraktelig verre, sier Vassdal Davidsen til Adresseavisen.

27-åringen pådro seg flere brudd i nakken, hjernerystelse og ble kraftig forslått i ulykken. Hun sliter fortsatt daglig med plager etter det som skjedde, fortalte hun i retten.

Politiadvokat Moen la avslutningsvis ned påstand om at 33-åringen må dømmes til 18 dagers fengsel. Han påsto også tap av føreretten i seks måneder, inndragning av sykkelen samt at 33-åringen må betale oppreisning til fornærmede oppad begrenset til 75 000 kroner.