Fredag skrev Adresseavisen at Rita Otterviks allerede omfattende koalisjon av partier kan bli enda større etter valget. I dag er det allerede fem partier som samarbeider i sentrum-venstre-alliansen, men både Venstre og Pensjonistpartiet kan komme til å bli en del av den nye storkoalisjonen etter valget.

- Udemokratisk overfor folket

Miljøpartiet De Grønnes Hilde Opoku mener det er for enkelt å diskutere om et åpent og levende lokaldemokrati står mellom byregjering eller formannskapsmodell – slik diskusjonen har vært fram til nå.

- Det ligger en demokratisk utfordring i at det er så mange partier som samarbeider i Trondheim. Sentrum-venstre-koalisjonen består allerede av mange parti – og nå kan det bli enda flere. Det er fint med samarbeid, men når skillene mellom partiene ikke blir kjent for folk, har vi et problem, sier Opoku.

Hun mener det er uheldig at diskusjonene gjøres ferdig på formøtet.

- Da blir det ikke tydelig for velgerne hvor skillelinjene mellom partiene går. I dag diskuteres sakene på lukkede møter før partiene legger fram fellesforslag i formannskapet og bystyret. Da forsvinner viktige diskusjoner, innvendinger og innspill, og det framgår heller ikke hvor ideene kommer fra.

- Hva gjør dere dersom Venstre også blir en del av koalisjonen?

- Det er ikke partiet Venstre som er avgjørende her. SV er jo også en del av koalisjonen for eksempel. Men vi vil vurdere hvor hensiktsmessig det er å være en del av en så stor koalisjon – der kun to partier, Høyre og Frp, står igjen på den andre siden. Det er grenser for hvor bredt et slikt samarbeid kan være før det blir udemokratisk overfor folket, sier De Grønnes talskvinne.

- Lokk på debattene

Opoku sier at målet er å få et mer levende folkestyre og gjøre politikken mer interessant for folk.

- Det er mange gode debatter og flinke folk i Trondheims-politikken, det er interessant å være der. Problemet er at dette ikke når ut til resten av befolkningen i dag, de forsvinner på lukkede bakrom. Disse debattene må ut i bystyresalen og formannskapssalen – kan hende kan man da også skifte syn etter å ha hørt flere argumenter.

- Gir det et demokratisk underskudd?

- Slik formannskapsmodellen fungerer nå, gir den ikke nok innsyn i de politiske diskusjonene som skjer i forkant av et vedtak. Den levende debatten er der, men den skjer i lukkede rom – før vedtakene fattes i formannskap og bystyret.

- Hvordan kan man endre på dette?

- Vi må tørre å ta debattene i offentligheten. Noe må selvfølgelig avklares gjennom samarbeidsavtaler, men vi bør i langt større grad ta opp uenighet i de åpne rom i stedet for å legge fram fellesforslag som nesten alle er med på. Jeg er bekymret for lokket som i dag ligger på debattene. Og dersom det kommer enda flere parti inn i koalisjonen, blir jo problemet enda større.

- Er sju partier for mye?

- Når det gjelder de lukkede prosessene, er smertegrensen nådd allerede.

- Hvor viktig vil antall partier og åpenhet rundt diskusjoner være for dere i forhandlingene etter valget?

- Det er viktig for oss at vi får klare, nye spilleregler for større åpenhet og innsyn i beslutningsprosessen.

- Kan det ende med at dere forlater storkoalisjonen?

- Vi må diskutere helheten rundt dette. Både politisk gjennomslag og styringsformen blir viktig.

Ordfører Rita Ottervik sier at Arbeiderpartiet ønsker en bredest mulig allianse for å sikre en prioritering av eldre og skole, foran skattekutt.

- I en parlamentarisk modell vil det være for krevende med mange partier. Men i en formannskapsmodell trenger ikke alle parti som er i en flertallskoalisjon å være enige om alt. Det er bare når det gjelder budsjettet at vi må være enige. Og det mener jeg er en stor styrke for byen: At en bred koalisjon sikrer forutsigbarhet og styring i de viktigste spørsmålene. Man kan ikke én dag vedta et sykehjem og legge det ned neste dag.

- Opoku mener for mye avgjøres i lukkede rom i dag. Har hun ikke et poeng her?

- Mye skjer i gruppemøtene til de enkelte partiene, og så har vi koordineringsmøter etter det. Men jeg mener må være en stor takhøyde og romslighet for diskusjoner og uenigheter i dette systemet. De Grønne er blant de partiene som oftest kjører frem egne saker, og det er slik det skal være. Å få til en god offentlig debatt er en forpliktelse alle parti har.

- Men er det ingen grenser for hvor bred en koalisjon bør være?

- Jeg ser ingen stor forskjell på fire, fem eller seks partier – det er de politiske skillelinjene som avgjør. For eksempel er det en stor fordel for byen at det står åtte parti bak Miljøpakken.

- Opoku mener systemet er for lukket, du mener det er stor takhøyde. Hvordan kan virkelighetsoppfatningen være så forskjellig?

- Jeg har ikke hørt Hilde si dette tidligere. Jeg er åpen for alle innspill hvis det er noe hun peker på som et problem. Men når det gjelder budsjettforhandlingene er jeg ikke villig til å åpne opp, sier ordføreren.

Høyres ordførerkandidat Yngve Brox sier det er en interessant debatt Opoku trekker opp.

- Jeg ser problemet med lukkede prosesser og liten offentlig debatt når man har et veldig bredt flertall, slik er det allerede i dag. Samtidig er det jo ikke unaturlig at flertallspartier snakker sammen. Det er velgerne i Trondheim som skal sette sammen bystyret, sier Høyres ordførerkandidat, Yngve Brox.

foto
Interessant: Høyres Yngve Brox sier at det er en interessant debatt Hilde Opoku trekker opp, men at det er velgerne som avgjør. Foto: Kristine Lindebø