Bygningsrådet var splittet, men Høyre og Frp sørget til slutt for at Ap fikk de nødvendige stemmene for å sende Midtbykvartalet på høring.

Det var nettopp dette rådmannen advarte mot: De innstilte på at saken måtte avvises fordi planene er for ruvende og fordi brannsikkerheten ikke er nok ivaretatt. Det er E. C. Dahls eiendom AS som står som utbygger, eid av Reitan-familien.

Les bakrunn om saken her

foto
E. C. Dahls Eiendoms foreslåtte utbygging, sett fra gateplan i Olav Tryggvasons gate. Søndre gate til venstre, Nordre gate til høyre. Foto: Illustrasjon: Fra sakspapirene til utbygger

Begeistring og motstand

Alle partier – med unntak av Frp – ga klart uttrykk for at det planlagte bygget er for massivt. Planen er å bygge ut 6400 kvadratmeter, 64 prosent mer enn det dagens plan legger opp til. Høyden er også økt fra maks fem til åtte etasjer.

- I skissene som ligger der nå, ser det ut som om utbygger mener det skal synes godt, at det nesten skal overdøve byggene som ligger foran. Jeg mener trehusene skal dominere, de skal ikke bli skreket over, sa ordfører Rita Ottervik (Ap) underveis i debatten, og spurte rådmannen hvordan fargevalg og arkitektonisk utforming kan vise frem konsekvensene av forslaget på en mer tydelig måte enn dagens tegninger.

Partifelle Marek Jasinski sa at man må «litt opp i høyden» for å nå målet om flere innbyggere i Midtbyen.

- Samtidig har prosjektet behov for forbedring, og så må vi få en løsning på brannsikkerheten, sa Jasinski.

Saken sendes på høring med en føring om at «prosjektets uttrykk må tilpasses omkringliggende bygg og strøkskarakter. Bygningsmassens høyde, fasade og volum bør vurderes slik at Midtbykvartalet ikke blir et dominerende element i Olavs Tryggvasons gate.» Ap mener altså at en bred høringsrunde vil være mest hensiktsmessig for å få innspill og videre fortgang i utbyggingen mellom Nordre og Søndre gate.

foto
Dette er en del av planen, sett fra Nordre gate.

Les mer: - Vi har lidd av kollektiv høydeskrekk

Strittet imot

Det var ikke Venstre, MDG, SV og KrF enige i. Også de ønsker utbygging, men vil heller sende saken tilbake til rådmannen.

- Planen er ikke tilfredsstillende nå. Det er for høyt, for massivt og for stort volum. Jeg vil ikke gå i detaljer på hvordan dette skal bedres, men det må skje noe med høyden. Vi må beholde særpreget Midtbyen har, mente Erling Moe (V).

Han mente rådmannen og E. C. Dahls eiendom i fellesskap måtte komme frem til en ny plan.

- Det kan fremstå som at det er stor uenighet her, men jeg tror ikke den uenigheten egentlig er så stor, sa Ola Lund Renolen (MDG), som støttet Moe.

Les mer: Vil ha 10.000 flere bosatt i Midtbyen

Høyre-støtte til Ap

Ingrid Skjøtskift (H) sa at det var beklagelig at man ikke har kommet frem til en omforent løsning.

- Det virker dessverre som om kommunikasjonen har skåret seg litt (mellom rådmann og utbygger, journ.anm.). Det er en av grunnene til at Høyre ikke stemmer for å sende saken tilbake, det er vanskelig å se at det kan føre til noe annet enn en ny, langvarig utsettelse. En høringsrunde må få frem diskusjonen om volum, høyde og uttrykk, sa Skjøtskift.

Det fikk Erling Moe til å reagere:

- Flertallet i bygningsrådet mener bygget ser for høyt og massivt ut, så flertallet vil uansett ikke godta dagens forslag. Da mener jeg tilbakesendelse er bedre, sa Moe.

foto
- Vi vet at høyden er en diskusjon, sier Svein Erik Nordbotten, administrerende direktør i E. C. Dahls Eiendom.

Geirmund Lykke (KrF) supplerte:

- Det er beklagelig at Skjøtskift uttrykker så sterk mistillit til rådmannen. Vi må si fra: Dette prosjektet er ikke godt nok, sa Lykke.

Skjøtskift mente det ikke handlet om mistillit, men «mer om hva man har fått til så langt i prosessene». Ottar Michelsen (SV) var tydelig:

- Prosjektet sprenger alle grenser: Dette blir for drøyt. Bygget vil endre strøkets karakter. Saken må ut på enda en ny høringsrunde dersom det må omarbeides mye. Det vi sender på høring, må være i nærheten av det som kan bli bygd, sa Michelsen.

Adresseavisen har spurt rådmannen hvor sannsynlig det er at det må en ekstra høringsrunde til. Byplansjef Ragna Fagerli svarer i en epost:

- Vi skal gå i dialog med forslagstiller og forsøke å komme til enighet. Om vi trenger ny høring, er for tidlig å si. Slik vi forsto det, var det flertall for at høydene, eller i alle fall volumet, skal ned. Det vil si at vi frem mot sluttbehandling kommer til å gå i dialog med forslagsstiller for å endre prosjektet. Vi pleier ikke å sende planforslag ut på ny høring dersom høydene reduseres, men om det endrer seg også på andre måter må vi vurdere ny høring, skriver Fagerli.

Les mer: Reitan kjøper Krambukvartalet

Fornøyd utbygger

Svein Erik Nordbotten, administrerende direktør i E. C. Dahls Eiendom, var med under bygningsrådet. Han er fornøyd.

- Er den politiske føringen om at byggets høyde, fasade og volum «bør vurderes» ok?

- Ja, ja, vi må jo vurdere alt det der. Det er jo synsing det går på, og subjektive argumenter. Det som én synes er fint, synes en annen noe annet om.

- Rita Ottervik sa at det kan se ut som om utbygger vil at det «nesten skal overdøve byggene som ligger foran». Har dere ment å dominere?

- Nei, denne saken har vært et samarbeid med byplankontoret fra dag én. Ingen har hatt til hensikt å verken skade eller ødelegge uttrykket til trehusene rundt. Men det Ottervik ville ha frem, er et godt poeng: Hvordan skisser fargelegges og hvilket materialbruk man bruker, er avgjørende. På arkitekttegningene stikker bygget seg ut på en helt annen måte om man dersom man skulle fargelagt det i trondheimspaletten. Da ville kanskje hele bygget forsvunnet, du ville fått et helt annet visuelt inntrykk, sier Nordbotten, og legger til:

- Dere har skrevet «gigantbygg», og det er på grensen til latterlig. Det er et lite bygg sammenlignet med kvartalene rundt oss. Til eksempel er sparebankbygget er over 18 000 kvadrat, Mercursenteret er 12 000. I den sammenheng blir 6400 ganske lite i et kvartal i Midtbyen, egentlig.

Les mer: Reitan-eide E.C. Dahls Eiendom om svaret på Midtbyens utfordringer

foto
Slik vil det se ut i bakgården fra fugleperspektiv.