Museet vil gjerde inn den populære Dyrborgskogen på Sverresborg i Trondheim, for å sikre avdelingen for samisk bosetting.

Planene er ikke nye, men når hundreårsjubileet for det første samiske landsmøtet skal markeres i 2017, har det kommet fart i dem. To gammer og tre stabbur skal flyttes til et område som museet har overtatt fra kommunen. Naboene frykter at museet vil stenge dem ute fra grøntområder de bruker daglig. De viser til en tinglyst heftelse på eiendommen om at området skal være tilgjengelig for allmennheten og ikke gjerdes inn.

Museet er rimelig sikre på at de finner en løsning på det meste og at de kommer i havn med planene sine om å både bygge opp og gjerde inn avdelingen for samisk bosetting.

Skolevei for tre skoler

- Snarveien brukes av alle som bor i dette området og området er særlig mye brukt av skolebarn og barnehager, sier Berit Haugan. Sammen med naboene, Tore Maske og Ole Møllerløkken, tar hun til orde for at museet må finne en annen plass til sin samiske avdeling, eller la byggene stå i skogen uten gjerde.

Striden står om snarveien som går fra Tavern i Sverresborg Allé, langs gjerdet bak museet og ender opp ved siden av skolepaviljongene i Riiser-Larsens vei. Den handler også om Dyrborgskogen, som strekker seg fra stien, over et høydedrag og ned mot Fritjof Nansens vei på baksiden.

- Området blir godt tatt vare på av oss som bor i nabolaget. Vi har dugnader, rydder søppel og sørger for at det er fint her. Vi bruker og har brukt denne skogen til alt fra skotthyll og fotballsparking på løkka fra gammelt av, til skilek, grilling og samlinger, sier Tore Maske.

Stien er anlagt av kommunen og brukes i stor grad av skoleelever. I tillegg til dem som går til og fra Åsveien skole og Sverresborg ungdomsskole kommer elevene på de midlertidige skolepaviljongene bak museet. I dag er det Huseby ungdomsskole og elevene busses til fremsiden av museet i Sverresborg allé.

- I en by som vokser så fort som Trondheim, er det ekstra viktig å ta vare på dette unike området, sier Berit Haugan.

- Umusikalsk av museet

Planen om å drive museal virksomhet i dette området har ligget siden museets etablering ved Sverresborgen i 1914. Arealet det er snakk om ble overtatt av Trøndelag Folkemuseum fra kommunen i 2007 og 2015.

- Det er viktig å huske på at disse 80 dekarene er overdratt med den klare forutsetning at eiendommen ikke skulle inngjerdes fordi den skulle være til allmenn bruk, sier kommunalråd Geirmund Lykke (KrF). Han kaller det umusikalsk av museet å fortsette å informere om sine planer om å gjerde inn denne utbyggingen.

I formannskapsmøtet 12. desember i fjor fremmet han spørsmål om hva slags kontakt som har vært mellom museet og kommunen, samt hvor saken nå står. I svaret understreker rådmannen at arealene ikke skal gjerdes inn. Heftelsen er tinglyst på eiendommen.

- En skulle trodd at museet legger ballen død, nå som de gang etter gang har fått beskjed fra kommunen om at arealene ikke skal gjerdes inn, sier Lykke.

Tror det vil bli et gjerde

- Det er viktig for oss å understreke at Dyrborgskogen er ervervet til musemformål. Planen om å etablere en ny samisk avdeling har ligget til grunn lenge, sier museumsdirektør Torunn Herje.

Hun er opptatt av at museet til nå ikke har ytt den samiske kulturen sin rettmessige plass i trøndersk kulturhistorie. Og understreker at nettopp den samiske avdelingen er det de har mest etterspørsel om i undervisningsøyemed. Museet har måttet skuffe både skoler og barnehager i det siste året hvor gammene har stått demontert i vente på flytting.

- Vi ønsker å flytte gammer og stabbur fra en uhensiktsmessig plassering på et platå på Sverresborgen, til mer naturlige omgivelser. Dette skal vi få på plass til samejubileet i 2017. Betydningen av det samiske har vært underkommunisert, derfor er dette en stor og viktig satsing, sier Herje.

Hvordan de skal komme seg rundt at de ikke får gjerde inn, er direktøren vagere om. Hun sier at alternativ plassering utredes, men holder på at en inngjerding må til av hensyn til byggenes sikkerhet. De ønsker et snarlig møte med kommunen for å diskutere saken.

- Vi tror det foreligger misforståelser i denne saken. Museumsanlegget har vokst over tid, også inn i Dyrborgskogen som også tidligere har hatt sæterbebyggelse. Disse ble rasert og til slutt påtent.

Når vi har hatt konkrete og gode planer, har det aldri vært noe problem for kommunen. Vi regner vi med å få gehør også for disse. Vi har aldri blitt stoppet og vi har flyttet gjerder tidligere også, avslutter museumsdirektøren.

foto
foto
Geirmund Lykke, kommunalråd (KrF) Foto: Kjell A. Olsen
foto
Torunn Herje Foto: OLE MARTIN WOLD