– Det er et helt klart ønske fra HV-12 å opprettholde Sjøheimevernet (SHV). Det er behov for ressurser sjøveien for å sikre viktige militære objekter i Midt-Norge, sier sjef for HV-12, oberst Håkon Warø.

Han bekrefter at det spesielt dreier seg om å sikre de militære fjell-lagrene og Ørland flystasjon.

foto
Mister mulighet: Heimevernet mister noen av av mulighetene for å rask sjøtransport av styrker når Sjøheimevernets båter nå er fjernet fra Trøndelag. Her er SHV-102 Hvasser på vei til å landsette soldater under en øvelse ved daværende Steinvik lager i Stjørdal. Foto: FRANK CADAMARTERI

Sjø på tre sider

Kaptein Stian Tyskø, som er sjef for Austrått HV-område, bekrefter også at en nedleggelse vil skape store problemer. Han snakker om det tette samarbeidet mellom HV, SHV og kampflybasen.

– Ørland flystasjonen er Norges viktigste objekt. Det må sikres. Den største utfordringen er at det i realiteten er sjø på tre sider. Tar du bort SHV tar du bort mulighetene vi har. Da må det andre løsninger på plass, sier Tyskø.

foto
- Den store fordelen for Sjøheimevernet er lokal tilhørighet. Skjer det noe, eller ser folk noe som er unormalt, får vi tilbakemeldinger, sier områdesjef i Sjøheimevernet Arild Brevik (til h) Her sammen med kaptein Stian Tyskø, som leder Austrått HV-område. Foto: Theodor Haugen

I en tekstmelding til Adresseavisen bekrefter sjef for Ørland flystasjon, oberst Aage Longva, det gode samarbeidet mellom Luftforsvaret og HV-12. Han ønsker imidlertid ikke å kommentere saken ut over dette.

Samlet for å diskutere HV-kuttene

Onsdag i forrige uke var kutt i HV og den planlagte nedleggelsen av Sjøheimevernet sentrale diskusjonspunkter da områdesjefer og en rekke andre sentrale HV-folk fra hele Midt-Norge, var samlet på Værnes garnison.

– Vi står på land og ingen dekker ryggen vår fra sjøsiden. Det er den største bekymringen om Sjøheimevernet forsvinner, sier korporal Kurt Rødsjø.

Han er tillitsvalgt for trønderske HV-soldater og sitter i både HVs distriktsråd og landsråd.

Sjef for Hitra og Frøya HV-område, kaptein Roger Lund, er skeptisk til om det lar seg gjøre å sikre mottak av allierte tropper og utstyr på Ørland og Værnes i en konfliktsituasjon.

- Det blir et stort tomrom å fylle uten Sjøheimevernet, sier Lund.

I forbindelse med Landmaktutredningen, som nå pågår, er det blitt kjent at heller ikke Hæren vil være i stand til å forsvare store deler av landet. Formelt er det Heimevernet som har overtatt dette ansvaret. Men satt litt på spissen mener enkelte at Hæren nå bare er i stand til å forsvare en mindre norsk kommune.

- Folk er forbannet

Områdesjef i SHV, Arild Brevik, snakker om reaksjonene han får, både fra SHV-personell og andre, som stiller seg uforstående til den politiske beslutningen om nedleggelse.

– Vi har høyt motiverte folk. Enkelte blir rett og slett forbannet over å ikke lenger få lov til å være med og forsvare kystlinjen vår. Dette handler om både forsvarsevne og forsvarsvilje, sier han.

Nedleggelsen av SHV ble vedtatt da Stortinget sist juni vedtok langtidsplanene for forsvarssektoren, «Kampkraft og bærekraft». Innsparingen er etter det Adresseavisen får opplyst rundt 80 millioner kroner i året. Det samme som det koster å drive SHV. For å sette dette i perspektiv; det er ca. 10 millioner kroner mindre enn hva som skal brukes på militære musikkorps årlig de neste årene.

– Vi er bekymret over at økonomien styrer mer enn de reelle operative behovene som finnes, sier landsrådsrepresentant Rødsjø.

Har allerede fjernet båtene

Selv om SHV-personellet i Midt-Norge skal være operative ut 2018 er nedbyggingen allerede i gang. De to spesialbygde flerbruksbåtene, som SHV opererte i Trøndelag, er fjernet. Minst en av båtene, som ble brukt av HVs skarpeste avdelinger, innsatsstyrkene, er nå flyttet til Haakonsvern. SHV-områdesjef Brevik avdramatiserer tapet av båtene, men er bekymret for hva som skjer med personellet.

foto
Bygges ned: Sjøheimevernets flerbruksbåter er allerede fjernet fra Trøndelag. Her er soldater fra HVs innsatsstyrke på vei i land fra en båt i Gyda-klassen, SHV-102 Hvasser, under en øvelse ved daværende Steinvik lager i Stjørdal. Foto: FRANK CADAMARTERI

– Vi er operasjonelle og kampklare. Erfaringen og kompetansen er vanskelig å måle i kroner, men den er verdifull. Det vil være et stort tap om dette går tapt. Den operative evnen er vanskelig å erstatte, sier Brevik.

Rødsjø i HVs landsråd viser til den heftige politiske debatten som fortsatt pågår om HV og SHVs fremtid. Han sier det haster med å få reversert nedleggingsvedtaket.

–Dette må skje før utgangen av året, ellers mister vi kompetanse, sier han.

Vurderer droner

Sjefen for HV-12 viser til at det er vanskelig å kjempe mot en nedleggelsesbeslutning som allerede er tatt.

– Vi må heller lete etter andre løsninger. Oppdraget vårt er kjent. Det handler blant annet om å sikre viktige objekter. Ny teknologi den beste muligheten, sier oberst Warø.

HV-sjefen snakker om å teste ut sensorteknologi og droner, både i lufta, på vannet og under vann. Det ønsker også SHV-områdesjef Brevik.

– Vi har endringsvilje, høy kompetanse og kan raskt ta i bruk ny teknologi. Kombinasjonen av lokal forankring og godt motiverte folk er likevel helt avgjørende for meg, sier han.