Bookingtjenesten Booking.com har gitt Gullvåg camping i Soknedal gjev utmerkelse. Trønderbladet melder at det er gjestene som har gitt hederen, gjennom tilbakemeldinger etter besøk på campingplassen.

Gullvåg camping scorer høyt på rating fra gjester, og får 8,0 av 10 mulige i tilbakemeldinger. Dermed mottar de en såkalt «Guest Review Award» i posten fra Booking.com.

Ifølge Trønderbladet står det i brevet fra selskapet at «Den samlede vurderingen fra gjestene dine gjør at du skiller deg ut som et eksepsjonelt overnattingssted».

Nye veinavn på Ut-Hitra

Hitra-Frøya melder at veinavnkomiteen vil ha din mening om veinavn på Ut-Hitra.

Komiteen har laget ferdig forslag for veinavn mellom Strøm, Asmundvåg, Småge og omegn. Nå ber rådmannen om at formannskapet legger navnesaken ut på offentlig ettersyn fra 16. mars. Fristen for å komme med merknader er satt til 13. april.

Hitra-Frøya viser til at rådmannen har lagt vekt på å få gode og varige navn, og følgende prinsipper er fulgt: Bruke lokale navn som er godt etablerte, navn med historisk bakgrunn, navn som passer på stedet, og navn som er lett å skrive, lese og uttale. Utvalget har også̊ prøvd å unngå̊ navn som kan forveksles med andre steder i kommunen. Utvalget har valgt å bruke endingen vei fremfor veg, da dette er mest naturlig i forhold til dialekten.

Storøvelse i Storlidalen

Opdalingen har i helga observert Hjelpekors region Midt som har tilbrakt helga i Oppdal og trent på hvilke scenarioer hjelpemannskapet kan havne i.

Hjelpekors region Midt, bestående av Røde Kors Sør-Trøndelag, Røde Kors Nord-Trøndelag og Røde Kors Møre og Romsdal har vært samlet på Bortistu i Storlidalen, hvor de har hatt regionalt kurs.

Søndag hadde de en stor skredøvelse i området. Deltakerne måtte trene på situasjoner som de kan havne oppi, og sammen måtte de løse situasjonen på raskest og best mulige måte.

Vil aktivisere sosialhjelpsmottakere

Orkdal setter aktivitetsplikt for mottakere av sosialstønad på dagsorden. Ifølge Avisa Sør-Trøndelag har rådmannen i Orkdal fått i oppdrag fra politikerne å levere en utredning om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 35 år. Rådmannen har frist til 1. september med å legge fram en sak om innføring av aktivitetsplikt.