Under den årlige Trondheimskonferansen minglet flust av tillitsvalgte mellom appellene, debattene og allsangen.

Ap sto på stand ved siden av inngangen til konferansesalen, og praten gikk om Giske-saken også der. Mens striden i Ap raser videre, har deler av LO-systemet reagert med misnøye på at Giske «har sendt advokater i krigen» mot partiledelsen. I LO-leiren, hvor Giske tradisjonelt har hatt stor oppslutning, har de vært ganske tause. Etter det mye omtalte sentralstyremøtet 8. januar, da Giske dagen i forveien trakk seg som nestleder, sa en knapp LO-leder:

- Det fagligpolitiske samarbeidet mellom Ap og LO står støtt. Det har stått i hundre år, sa Hans-Christian Gabrielsen til NTB.

Les også: Omstridt i 25 år

Her er meninger fra noen av folkene i fagbevegelsen som samlet seg i Trondheim i helga:

foto
Anne Berit Aker Hansen

Anne Berit Aker Hansen, nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

- Det er vanskelig å tenke seg at Giske kommer tilbake som sentral politiker i Ap. Offentligheten har ikke innsyn i alle sakene som blir omtalt, men jeg har tillit til Ap-ledelsens håndtering, sier Aker Hansen.

- Så han kan ikke bli statsråd, hvis de vinner valget i neste runde?

- Det er noe som heter at tiden leger alle sår. Men frem til neste valg synes jeg høres kort ut i denne saken. Så har vi eksempler fra andre partier om at i alle fall eget parti er i stand til å tilgi. Og det er ingen tvil om at Giske er en dyktig politiker, sier Aker Hansen.

foto
John-Peder Denstad.

John-Peder Denstad, LO-leder i Trondheim

- Det er det opp til Ap selv å avgjøre hva som skjer videre med Giske. Jeg er ikke medlem i partiet, men jeg snakker selvsagt med Ap-medlemmer om saken.

- Kan han fortsette som medlem av sentralstyret videre?

- Jeg registrerer at landsmøtet som ble avholdt sist, har gjort to valg: De har valgt Giske som nestleder og som medlem i sentralstyret. Så sånn som jeg tolker organisasjonsmessig praksis, betyr det at han fremdeles er sentralstyremedlem.

- Hva synes du om Støres håndtering?

- Det er en ganske ny og sikkert uvant situasjon. Jeg registrerer at den ene parten hevder man har konkludert før han har kommet med fullstendig tilsvar. I så fall er det kritikkverdig, sier Denstad.

Les også: To av Giskes rådgivere har sagt opp

foto
Ståle Johansen

Ståle Johansen, klubbleder på Kværner-verftet i Verdal

- Det mennesker dette også. Så klart skal de være bedre enn oss vanlige fotsoldater, men de trår feil iblant. Vi har en olje- og energiminister som har trådt utrolig feil, men likevel løftes opp igjen, noe jeg synes er forkastelig. Men det er ikke umulig at Giske kan få en ministerpost, kanskje allerede om tre år, hvis de vinner valget.

- Hva tenker du om Støres håndtering?

- Hvis det er en venstreside igjen i Ap, så er det vel Giske som står på den bastionen. Støre utnytter sin posisjon maksimalt til å bli kvitt Giske, mener klubblederen.

foto
Roy Pedersen

Roy Pedersen, leder i Oslo LO

- Vi har ikke diskutert denne saken så voldsomt, vi ser det egentlig som en partisak. Ap har håndtert saken som de har gjort, sikkert fordi de ikke hadde noe annet valg.

- Kan han komme tilbake i en sentral posisjon, hvis de vinner valget i neste runde?

- Det er kanskje mulig. Akkurat i dag ser det muligens ikke slik ut for sentrale posisjoner, men at han kan ha en politisk oppgave, er kanskje mulig. Ap står i store utfordringer for fremtiden, og da tenker jeg på Aps oppslutning som sådan: De har ramlet på målinger ikke bare på grunn av Giske-saken, men på grunn av Aps politikk. LO i Oslo mener hovedutfordringen er at Ap aksepterer den nyliberale rammen for å drive politikk. Da visker de ut skillelinjer mot Høyre og Frp og skaper store utfordringer for sosialdemokratiet, mener Pedersen.

foto
Ragnhild Berg

Ragnhild Berg, styremedlem i Rogaland transportarbeiderforening

- Helt ærlig synes jeg ikke Giske har noe videre i politikken å gjøre. En person med den makta han har hatt, burde ikke ha oppført seg sånn, sier Berg.

- Hvordan synes du Ap har håndtert saken?

- Dårlig. Det har vært en merkelig oppførsel fra Ap helt siden valget, både i denne og andre saker. Jeg synes de har tapt ansikt.

Les også: Rystende om det er konkludert før Giske har fått forklart seg

foto
Terje Kollbotn

Terje Kollbotn, leder i LO Indre Hardanger

- Vi står foran store politiske utforinger for å styrke lokalsykehuset og hindre at vi legges under den europeiske energiunionen. Det er vårt fokus. Giske-saken overlater jeg til Ap. Men hvis Ap ikke støtter oss i vår kamp, nærmer de seg snart 10-tallet på meningsmålingene.

- Kan Giske komme tilbake i en sentral posisjon?

- I Odda og Indre Hardanger blir ikke Giske-saken diskutert så mye, det finnes mye alvorligere saker: Kampen for industriarbeidsplasser, sier Kollbotn.

foto
Heidi Larsen

Heidi Larsen, nestleder i LO Trondheim

- Ap må avgjøre Giskes videre skjebne internt, men det er veldig merkelig at de fatter en avgjørelse uten at den det handler om, er til stede og kan forklare seg. Men jeg støtter selvfølgelig metoo-kampanjen og det Støre har sagt om at man tror på varslerne.

- Jeg har ingen meningen om sentralstyreplassen hans. Vi som er «på gata», kjenner ikke innholdet i sakene. Det er de som har den fulle kjennskapen, som må avgjøre dette, sier Larsen.

foto
Espen Grandalsmo

Espen Grandalsmo, tillitsvalgt i EL og IT Forbundet, Stjørdal

- Det får bli opp til Ap hva som skjer med Giske. Det viktigste er at de ivaretar varslerne, og at begge parter får legge frem sine meninger. Bare et landsmøte ta han ut fra sentralstyret, såfremt han ikke går selv, mener Grandalsmo.

- Kan han bli statsråd?

- Det er ikke umulig. Tilgivelse finnes å hente, men jeg har ikke nok innsyn i sakene til å konkludere, sier Grandalsmo.

foto
Joakim Gjelstad

Joakim Gjelstad, styremedlem i Rørleggernes fagforening

- Jeg synes Støre har håndtert saken bra, og jeg tror Giske er ferdig i partiet.

- På sikt, kan han komme tilbake?

- Folk glemmer ting veldig fort, men slik det er nå, har han ikke sjans i en viktig stilling, tror jeg.

foto
Svein Åge Samuelsen

Svein Åge Samuelsen, nestleder og sekretær i LO Trondheim

- Dette må Ap selv ordne opp i selv, jeg har ingen formening om hvordan de har håndtert saken, men håper de kan begynne å konsentrere seg om politikk og at det faktisk blir en politikk som går til venstresiden.

- Tror du det er mange i LO-systemet som ikke har sterke meninger om denne saken, som deg?

- Ja, jeg tror faktisk det. Mange tenker at dette er interne forhold i Ap, maktkamp kontra varsler, det er noe partiet må ordne opp i, sier Samuelsen.

foto
Trondheimskonferansen arrangeres av LO i Trondheim og ble første gang arrangert for 30 år siden.

Les også: Åpen strid om Giskes sentralstyreplass