- Resultatet blir helt åpenbart et dårligere kollektivtilbud i Trøndelag, sier Aarbergsbotten.

Hun er kritisk til prioriteringene som ble gjort av flertallet da de valgte å videreføre flere kostbare ordninger spesielt i norddelen av fylket. Det gjelder blant annet dyre pensjonsordninger som hun mener i realiteten virker konkurransedrivende.

- AP og Sp valgte å videreføre blant annet pensjonsordninger ut over regelverket. Det er klart det nå blir krevende, men vi vil prioritere det primære tilbudet fremfor disse ordningene, sier Aarbergsbotten (H)

Legges frem i dag

Tirsdag får hovedutvalget for transport presentert forslaget til innsparinger under sitt møte i Inderøy. Etter planen skal ca. 46 millioner kroner spares inn i sørdelen av fylket og 32 millioner kroner i norddelen av Trøndelag.

Allerede i forrige uke fortalte Adresseavisen om at det ville komme nye kutt. Det skjedde i forbindelse med at fylkesutvalget behandlet muligheten for å flytte på avganger mellom Namsos og Trondheim for å berge et tilbud for pendlerne da ekspressbussruta på strekningen ble lagt ned.

Mandag formiddag opplyste direktør for samferdsel i fylkeskommunen, Erlend Solem, til Adresseavisen at listen fortsatt ikke var klar, men legges frem tirsdag. Spesielt nord i Trøndelag er innsparinger og kutt krevende, siden fylkeskommunen der bruker totalt ca. 300 millioner kroner på kjøp av kollektivtilbud.

- Dette dreier seg i all hovedsak om skoleskyss, så det er begrensede muligheter for hva vi kan gjøre noe med, sier Solem.

Leder for hovedutvalg for transport, Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) er spent på hva rådmannen vil presentere for politikerne.

- Alle partier i fylkestinget var jo med på å vedta budsjettet, men vi i Ap kommer til å følge nøye med på tilbudet. Det er jo nå vi bygger Trøndelag sammen, og da må kollektivtilbudet som skal frakte folk fra en ende til en annen være tilstrekkelig, sier Hopsø.

Må være forankret

Han viser til at forventer at det som presenteres av kutt er gjort i en dialog med kommunene og reisende på strekningen.

- Det håper jeg innstendig. Slike tilpasninger må skje i tett dialog med disse, sier Hopsø

Kommentar: Hvem tør svinge pisken?

- Kan det finnes midler for å unngå kutt og opprettholde tilbudet som finnes?

- Dette er komplisert og teknisk, men når det gjelder busstilbudet handler det om budsjetter basert på en nasjonal indeks. Vi vil følge med tett på om den får det utslaget som det er lagt opp til i budsjettet. Så må vi se om vi har penger til å gjøre noe. Det er et rent kostnadsspørsmål, sier Hopsø.

- Et dårligere tilbud

Høyres Torhild Aarbergsbotten sier hun ikke er overrasket over at det kommer kutt.- Tøff start for Trøndelag

Både Svs Rakel T Skårslette og KrFs Karin Bjørkhaug sier det er uheldig at kuttene skjer samtidig som fylkessammenslåingen er et faktum. Bjørkhaug sier hun håper at de får mulighet til å vurdere om noen av kuttene kan gjøres senere.

Skårslette tror folk vil ha vanskelig med å forstå at det kan investeres tungt i kollektivtilbudet i Trondheim, blant annet med nye busser, når det må kuttes i distriktene. Årsaken er at mange tilbud i og nært Trondheim finansieres gjennom miljøpakken.

- Det skjer mye bra akkurat nå, men det er ingen trøst som det blir billigere å reise, dersom det ikke går buss. Vi må kutte og gjøre innsparinger, men vi må ta folks behov på alvor og lytte til dem. Dette handler om å gjøre det som smerter minst, sier hun

Adresseavisen har tidligere omtalt en rapport utarbeidet av Enova, som fastslår at bilen i fremtiden vil skape et skarpere skille mellom by og land

- Det skal være mulig å ta seg rundt uten bil også utenfor Trondheim, men det blir skjevt når man sammenligner by og land. Det må være et minstetilbud for folk i distriktene. Det vil aldri bli femminutters frekvens og metrobuss i hele Trøndelag, sier Sv-representanten.