Akkurat nå står kampen for hvordan det nye fusjonerte NTNU skal organiseres. Mandag møttes næringslivsfolk fra de tre byene i nye NTNU for å samle argumenter for et eget økonomifakultet.

De er enige om at det er rett å samle fagmiljøene innenfor økonomi, innovasjon og teknologiledelese i et eget fakultet. I dag er fagene fordelt på de tre høyskolene, samt to fakulteter på NTNU. Nå samler næringslivet kreftene for å komme med innspill i høringsprosessen om hvordan fakultene skal være etter fusjonen. Høringsfristen for fakultetsspørsmålet er 15.januar. Deretter skal administrasjonen komme med en innstilling før det blir gjort endelig vedtak i midten av februar.

På mandagens møte understreket alle betydningen av et fakultet som er opptatt av industri, innovasjon, teknologiledelse og økonomi. De var også opptatt av at et eget økonomifakultet skal gjøre NTNU i stand til å spille en nøkkelrolle i omstillingen av Norge.

I februar gikk næringsforeningen i Trondheimsregionen inn for et eget økonomifakultet i Hesthagen ved Handelshøyskolen.

Industrien trenger akademia

Sverre Narvesen, administrerende direktør for Sintef Raufoss Manufacturing, var svært tydelig på at industrien som han representerer, trenger akademia for å bli best i verden. Han mener det aller viktigste nå er å spørre hvilke utfordringer NTNU skal løse, og organisere universitetet etter det. Han er redd for at NTNU er for opphengt i gamle fagmiljø og akademiske publiseringer framfor å sikre at næringslivet blir i stand til å løse samfunnsoppgavene sine.

- Da må vi ha et fakultet som er opptatt av industriell innovasjon, sier han. Narvesen holder til på Raufoss og er nær knyttet til Høgskolen i Gjøvik, men har også hatt et tett samarbeid med NTNU gjennom mange år. Han er mest opptatt av at industrien på Raufoss konkurrerer med de beste i verden.

- Noen må være drivere for å sette sammen kunnskap på tvers. Det er viktig for å løse samfunnsoppgavene.

Skeptisk til få og store fakultet

Sverre Narvesen ønsker et fakultet som er opptatt av å finne de smarte løsningene og å organisere de samme løsningene. Han mener NTNU i sine forslag til fakultetsstruktur ikke er nok opptatt av Norges utfordringer og er veldig skeptisk til alternativet med bare fire fakulteter som også ligger på bordet.

- Industriell innovasjon blir ikke viktig nok i et slikt fakultet, sier han.

Narvesen mener akademia er en del av industriens konkurransekraft.

- Vi greier ikke omstillingen av Norge uten et dedikert akademia.

Glad for næringslivsstøtte

Næringslivsfolkene som var samlet i Trondheim mandag er redde for at økonomimiljøene mister slagkraft i et større fakultet med flere fagområder samlet.

Monica Rolfsen er leder for NTNUs institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Hun har også ledet en arbeidsgruppe som har sett på et eget økonomifakultet. Hun er veldig glad for støtten fra næringslivet.

- Det er veldig viktig. I slike prosesser kan vi lett bli for opptatt av oss selv og våre akademiske publikasjoner. Det er lett å bli for innadvendt. Nå ser vi at noen utenfra stiller krav til oss.

Hun syns det er artig at det akademiske miljøet og næringslivet i de tre byene er så samkjørt.

- Vi får mye større slagkraft med et felles økonomifakultet. Dessuten vil dette være en utrolig synlig effekt av fusjonen. De viktigste argumentene for at NTNU skulle fusjonere med Ålesund og Gjøvik var å få tettere kontakt med industrien i de regionene. Da er det også viktig å høre på hva de sier.

Monica Rolfsen mener det er åpenbart for at det er en god idé med et fakultet for økonomi, teknologiledelse og innovasjon.

- Alle er entusiastiske. Det er en fornuftig idé, ingen intern motstand og alle vil det, også folk utenfra, sier hun.

Kan bli for lite

Et argument mot et eget økonomifakultet er at det blir for lite med for få ansatte.

- Men hvorfor skal alle fakulteter være like store, spør Egil Matsen, instituttleder ved samfunnsøkonomi ved NTNU.

Per Erik Dalen fra Ålesund har ikke så sterke meninger om hvordan NTNU skal organiseres.

- NTNU er udiskutablet teknologiens høyborg i Norge. Samtidig synes jeg teknologi, økonomi og innovasjon henger nøye sammen. Men hvordan NTNU skal organisere dette, skal jeg ikke ha for sterke meninger om, sier Per Erik Dalen som er direktør i det maritime clusteret på Sunnmøre (GCE Blue Maritime) og Ålesund Kunnskapspark.

Her kan du lese NTNUs utredning om framtidig fakultetsstruktur

foto
Sverre Narvesen er administrerende direktør i Sintef Raufoss Manufacturing Foto: Kenneth Stoltz, Næringsforeningen i Trondheimsregionen