Propangassbeholderne står på rekke og rad langs veggen hos Hexagon Ragasco på Raufoss. Alle er i kompositt, men farge, størrelse og utforming varierer fra hvilke land beholderne skal til. De blå skal til Saudi-Arabia mens de røde med litt grønt skal til Frankrike. I tillegg foretrekker vi ulik størrelse på gassdunken.

Konkurrerer med hele verden

- Vi konkurrerer med hele verden og må jobbe smart, sier administrerende direktør Skjalg Sylte Stavheim. Bedriften hans ble av organisasjonen Norsk Industri kåret til Norges smarteste bedrift i år. På ti år har Hexagon Ragasco seksdoblet produksjonskapasiteten og redusert produksjonstiden per enhet fra 74 sekunder til 14 sekunder. Dette ligger det forskning bak.

Raufoss industripark ligger en mil sør for Gjøvik, i innlandet vest for Mjøsa. Med utgangspunkt i restene av Raufoss Ammunisjonsfabrikk er i dag bortimot 3000 mennesker sysselsatt i mange ulike firmaer på fabrikkområdet.

Store på lette produkter

Raufossindustrien har vokst seg stor på det som er lett. I tillegg til gassbeholdere og ammunisjon produserer bedriftene her hjuloppheng og støtfangere til bilindustrien. Materialene er aluminium, plast og kompositt. De konkurrere med de beste i verden på sine områder og må ha kunnskap og evne til innovasjon som det aller viktigste konkurransefortrinnet. Derfor er industrien på Raufoss avhengig av nær kontakt med utdannings- og forskningsinstitusjoner.

- Kunnskap, teknologi, ledelse og organisering er stikkord for hvordan norsk vareproduserende industri kan lykkes i konkurranse med de beste i verden. Det sier administrerende direktør Roger Kyseth og prosjektdirektør Ottar Henriksen i kompetansesenteret Sintef Raufoss Manufacturing.

Vil jobbe med de beste

- Det er ikke billig aluminium eller billig kraft som er konkurransefortrinnet. Det er kompetansen vår, slår Roger Kyseth fast.

Derfor er NTNU-fusjonen interessant for raufossmiljøet. I dag samarbeider den vareproduserende industrien på Raufoss med flere av fakultetene på NTNU. Kyseth og Henriksen slår fast at Raufoss ønsker å jobbe med de beste, og dersom NTNU i Gjøvik ikke er best, velger de andre samarbeidspartnere. I dag sitter mange av samarbeidspartnerne i Trondheim.

Raufoss viktig for høyskolen

Gjøvik-rektor Jørn Wroldsen slår fast at industrimiljøet på Raufoss er en viktig samarbeidspartner for ingeniørfagene ved høyskolen.

- Både NTNU og Høgskolen i Gjøvik har hatt nær og mye kontakt med industrimiljøet på Raufoss. Det er allerede mye trekantsamarbeid mellom høyskolen vår, NTNU og Raufoss-industrien, sier Wroldsen.

På Raufoss er de opptatt av at Campus Gjøvik må være best på noe.

- Gjøvik er for svake i dag. Vi er opptatt av hvordan vi skal få høy kvalitet på studentene der, sier administrerende direktør Roger Kyseth. Han advarer mot å la Gjøvik bli en bachelor-fabrikk.

- NTNU i Ålesund, Gjøvik og Trondheim må utfylle hverandre. For Gjøviks del tror vi at den industrielle koblingen kan være det særegne. Kyseth og Henriksen i Sintef Raufoss Manufacturing mener NTNU i Gjøvik må satse på utdanning og forskning innen industriell innovasjon og måter å ta i bruk teknologi på for å jobbe smartere.

- Vi ser at NTNU blir veldig bra der industrien er en krevende samarbeidspartner, sier Ottar Henriksen.

Verdensledende på gassbeholdere

Hexagon Ragasco er i dag verdensledende og har en eksportandel på 95 prosent. For å komme dit har bedriften vært gjennom en omstilling for å gjøre gassdunkene billige nok til å bli konkurransedyktig på det globale markedet. De har økt produksjonskapasiteten ved å ta i bruk teknologiske løsninger som avanserte styringssystemer, roboter og gripere. Samtidig ligger det mye arbeid i å finne ut hva kundene vil ha.

Hos Hexagon Ragasco vet de at skandinaver vil ha propangass på fem eller tikilos dunker. Sveits vil ha dunker på 7,5 kg, Frankrike på 8,2, mens folk i Kenya, Irak og Midtøsten foretrekker 12,2 kg og asiater og russere vil ha gassen sin på 14-kilos dunker.

Bedriften har testet ut størrelse, design og fargevarianter på ulike markeder.

- Vi får masse inspirasjon og hjelp av de andre bedriftene i industriparken og gjennom samarbeidet med NTNU og Sintef, sier Skjalg Sylte Stavheim ved Hexagon Ragasco.

foto
Skjalg Sylte Stavheim, Hexagon Raufoss. Foto: Morten Antonsen
foto
Administrende direktør Roger Kyseth, Sintef Raufoss Manufacturing. Foto: Morten Antonsen
foto
Ottar Henriksen, Sintef Raufoss Manufacturing Foto: Morten Antonsen