De 17 stjålne syklene lå skjult under noe buskas i et skogholt ved Stav i Malvik. Politigruppen startet observasjon, og slo til mot en 22-åring og en 35-åring fra Romania 4. februar.

–Mennene ble pågrepet ved Malvik-senteret noen hundre meter unna depotet. De prøvde først å spille uvitende, men erkjente deretter forholdet.

Det sier de tre politibetjentene i det nye MVK-teamet ved Sentrum politistasjon i Trondheim. MVK er forkortelsen for mobile vinningskriminelle, og nettopp kriminalitet begått av tilreisende, utenlandske vinningsforbrytere er gruppens hovedfokus å avdekke og forebygge. De har ansvaret for alle slike saker i Sør-Trøndelag.

Les også: Tre sykkeltyver tiltalt etter mafiaparagrafen

Les også: Sykkeltyver er jobbsyklistenes store skrekk

Overtok sak

–Vi har i flere år hatt utfordringer i Midt-Norge knyttet til mobile vinningskriminelle. Med det nye teamet vil vi får en mer ensartet etterforskning mot dette problemområdet. Gruppen er lagt under avdelingen for organisert kriminalitet. Dette fordi vi forbinder slike vinningskriminelle med organisert kriminalitet. Det er ofte planlagte handlinger og flere i et nettverk som opererer sammen, sier Jan Erik Svendsen, avdelingsleder for organisert kriminalitet og narkotika ved politistasjonen.

Teamet, som ønsker å være anonyme av hensyn til arbeidet sitt, hadde oppstart i november. Få dager etter – natt til 9. november i fjor – fikk de sin første sak.

To rumenere (40 og 32) var stoppet på Hegra på vei til Sverige. Varebilen de kjørte var stappet full av stjålne sykler og kanner med diesel. MVK-teamet overtok saken fra Nord-Trøndelag politidistrikt, og i februar ble de to mennene dømt til ubetinget fengsel i henholdsvis åtte og ni måned for grovt heleri. Syklene hadde en verdi på 140 000 kroner, og mange var stjålet fra Lerkendal og Lade i Trondheim.

I avhør fortalte mennene at syklene hadde vært mellomlagret i et depot ved Leistadkrysset i Malvik. De viste også frem stedet for etterforskerne.

I februar rant det imidlertid inn nye sykkeltyveri-anmeldelser fra ulike steder i Trondheim.

Åtte måneders fengsel

–Vi begynte å etterforske, og så at modusen lignet den første sykkeltyverisaken. De nye anmeldelsene kom også denne gangen etter tyverier hovedsaklig fra Lade, men også fra Tiller. Tyvene hadde funnet syklene i sykkelstativ utenfor blokker og studentboliger, og i flere tilfeller var låsene klippet over. Vi visste nå om depotet for mellomlagring på Leistadkrysset, og regnet med at tyvene lagret syklene i et depot denne gangen også. Vi visste at stjålne sykler tidligere var samlet opp i et skogholt ved Stav, men uten at noen var pågrepet i forbindelse med dette. Vi startet derfor observasjon der, sier politibetjentene i teamet.

Det viste seg å føre frem. Ikke lenge etter kunne de to rumenerne pågripes ved Malvik-senteret.

22- og 35-åringen ble 4. mars dømt til åtte måneders fengsel for grovt tyveri i Sør-Trøndelag tingrett. Retten karakteriserer de to mennene som mobile vinningskriminelle, og mener at planen deres var å hente de stjålne syklene i depotet med en varebil og deretter kjøre til Romania.

I begge sakene har tingretten inndratt varebilene østeuropeerne har benyttet seg av for å frakte syklene.

–Vi jobber med å inndra det som inndras kan i slike saker, og smuglerbiler er typisk. Bilene er viktige for disse personene, og dette mener vi virker preventivt, sier politiadvokat Bente Bøklepp, påtaleansvarlig ved avdelingen for organisert kriminalitet og narkotika.

Teamet er også opptatt av å følge opp de dømte utledningene etter soning, slik at eventuelt utvisning og innreiseforbud blir iverksatt, opplyser politijuristen.

Les også: Her er dyre sykler for 584 000 kroner stjålet

Vil være i forkant

I de to sykkelsakene har teamet totalt gjort beslag av 45 stjålne sykler.

–Det er gjort 45 tyverier og det er 45 fornærmede, så dette rammer mange og er viktige saker. Samtidig vil vi understreke at det ikke bare er sykkeltyverier MVK-teamet skal etterforske, sier Bøklepp.

Etterforskningsgruppen har nemlig en egen prioriteringsliste over saker de skal jobbe med. Ran og grovt tyveri fra villa kommer først, deretter grovt tyveri fra personer på offentlig sted og grovt tyveri fra bedrifter.

–Utfordringen med disse sakene er at de ofte strekker seg utover vårt eget distrikt og at gjerningsmennene er her i et kort tidsrom før de reiser videre til neste sted. Hvis samme personer først gjør et brekk i Steinkjer, fortsetter videre til Trondheim, Oppdal og nedover Gudbrandsdalen. Da er det ikke alltid lett å se likhetstrekkene, og at det er samme personer som står bak. Målet vårt er å avdekke slike sammenhenger og være i forkant, slik at de vinningskriminelle kan pågripes på fersk gjerning. Vi kommer også til å samarbeide med og overta saker fra andre politidistrikter. Det er gjerningsmennene som er i fokus, ikke hvor handlingene er begått, sier politibetjentene i teamet.

Også noen få andre politidistrikter i Norge har opprettet egne MVK-team. Det mest kjente er politisamarbeidet «Operasjon Grenseløs» hvor etterforskere og jurister fra politidistriktene Buskerud, Vestfold, Telemark og Asker og Bærum deltar. De har jobbet sammen siden 2010. Teamet i Trondheim er det nordligste MVK-teamet i landet.

foto
Det såkalte MVK-teamet (med ryggen til) ved Sentrum politistasjon i Trondhem ble opprettet i november. De jobber med å ta mobile vinningskriminelle (MVK). (T.v.) Jan Erik Svendsen, avdelingsleder for organisert kriminalitet og narkotika ved politistasjonen sammen med påtaleansvarlig Bente Bøklepp ved avdelingen. Foto: Jens Petter Søraa
foto
Natt til 9. november i fjor gjorde politiet i Nord-Trøndelag dette storbeslaget i Hegra. Saken har vært etterforsket av politiet i Trondheim. Nå er to rumenere dømt for heleri. Foto: ERLING SKJERVOLD, Adresseavisen
foto
De stjålne syklene var forsøkt gjemt i et skogholt på Stav i Malvik. To rumenere er nå dømt for grovt tyveri etter å ha stjålet 17 sykler. En ny politigruppe ved Sentrum politistasjon i Trondheim har etterforsket saken. Foto: POLITIET