Fredag kom gladmeldingen til snadderkongen i Rissa. Selskapet hans får endelig lov til å høste blåskjellene fra dyrkingsstedene deres i Verrasundet. Skjellene der skal være ekstra gode og smakfulle denne sommeren, ifølge produsenten.

I to måneder har høye verdier av algegiften Paralytic Shellfish Poisoning, PSP, gjort det umulig å høste blåskjell i det meste av Trondheimsfjorden og havområdene utenfor, rundt Tarva, Hitra, Frøya og Smøla. PSP-forgifting kan føre til svimmelhet og lammelser. I verste fall er PSP, også kalt lammende muslingforgiftning, dødelig.

foto
Renser blåskjell: Milda Guokaite (t.v.), Bjørn Wissing, Zersenay Hailab og Alvydas Žadeikis.

- Rart ingen har blitt syke

- Det har vært ekstreme verdier av PSP. Det er rart at ingen har blitt syke, sier Anne-Britt Østeraas i Mattilsynet i Trondheim. De har ikke fått noen meldinger om at folk har blitt syke etter å ha spist skjell.

- PSP skyldes giftige alger. Vi vet at det varierer med årstider og år, men vi vet ikke grunnen til denne variasjonen. Det er naturens gang, fortsetter hun.

Blåskjellvarselet til Mattilsynet har lyst rødt i det meste av region Midt til nå i sommer. «Ikke spis skjell» har vært rådet fra Mattilsynet for nesten hele Trondheimsfjorden og havområdene utenfor. I Trøndelag er det bare i Namdalen folk trygt har kunnet plukke blåskjell til nå denne sommeren.

Allerede 8. mai viste prøver ekstremt høyt nivå av algegiften PSP.

foto
Blåskjell på vei: Disse blåskjellene er plukket i Rissastraumen. Nå skal de renses, vaskes og skylles i ferskt sjøvann fra 100 meters dyp.

Giftangrep på retur

Nå ser det ut til at PSP-angrepet er på retur i Trondheimsfjorden. Målinger gjort denne uka viser at PSP er borte eller under faregrensa ved Askerholmen i Åfjord og ved Rundhaugen i Inderøy.

- Men rundt øyene i havområdet utenfor er det fortsatt ekstreme verdier, sier Anne-Britt Østeraas. Mattilsynet oppdaterer blåskjellvarselet hver fredag. Både i Trondheimsfjorden og havområdene utenfor er det fortsatt påvist PSP-verdier ekstremt langt over faregrensen, ifølge Mattilsynets varsel. Det har også gjort kamskjell og knivskjell uspiselige.

Fortsatt anbefaler Mattilsynet folk flest å la være å plukke skjell til eget bruk i mye av Trondheimsfjorden (se faktaboks).

foto
Spisepause: Dette er en stor del av arbeidsstokken til «Snadder og snaskum»: Zersenay Hailab (f.v.). Pål Einar Bendiksen, Steinar Bredesen, Amund Grønflaten, Gro B. Gilboe, Milda Guokaite, Magne Hoem (stående), Alvydas Žadeikis og Tove Mathilassi Moe.

Kraftigste angrepet siden 1992

- Vi må tilbake til 1992 for å finne et så kraftig PSP-angrep som denne sommeren, sier snadderkongen personlig, Magne Hoem. Han er daglig leder for blåskjellselskapet «Snadder og snaskum» i Rissa. Hoem har vært i bransjen siden han som 23-åring i 1980 startet med blåskjellhøsting for salg. I 1992 forteller han at de fikk et varsel om PSP-angrepet allerede høsten før. Så kom det for fullt i mai.

- I år dukket PSP opp tidlig i mai. Det var tilfeldig at det ble oppdaget. Vi fikk indikasjoner på algegiften i Straumen. Da ringte det en bjelle, fordi vi lurte på hvor dette kom fra. Prøver av vannet og skjellmaten i fjorden viste høye nivå av PSP, forteller snadderkongen. Magne Hoem er opptatt av at kundene trygt skal kunne spise blåskjellene hans uten å være redde for å bli syke.

- Derfor er det nødvendig med god og sikker kontroll, sier Hoem.

foto
Snadderkongen personlig: Magne Hoem startet blåskjellbedriften «Snadder og snaskum» i 1980.

Rissaselskapet har denne forsommeren holdt produksjonen og salget oppe med blåskjell fra Bindal, Namdalen og Rissastraumen mens skjellene fra Åfjord og Verrasundet har vært sykemeldt på grunn av gift. Også i Rissastraumen har det vært rødt varsel for plukking av blåskjell. Det skyldes E.coli-bakterier. Men det har det profesjonelle blåskjellselskapet utstyr til å vaske bort med sjøvann som blir pumpet direkte fra rent sjøvann på 100-meters dyp. PSP derimot kan ikke vaskes bort.

foto

Flere gladmeldinger

- Nå kom gladmeldingene på løpende bånd. Vi får høste de ekstra gode skjellene fra Verrasundet. Samtidig hadde vi rekordsalg av blåskjell i mai og det ser ut til at det blir salgsrekord i juni også, sier Magne Hoem. Særlig på forsommeren mener han at skjellene fra Verrasundet har ekstra god smak. Det har folk ikke fått glede av denne sommeren på grunn av PSP-angrepet.

«Snadder og snaskum» har tapt tre-fire tonn blåskjellproduksjon på grunn av PSP-angrepet. Det mener de selv er til å leve med når salget i løpet av året er på 600 tonn. Årsomsetningen var sist år 17 millioner kroner, og selskapet hadde et lite underskudd.

Skjell som har tatt opp gift fra algene, blir giftfrie når de giftige algene blir borte.

- Vi sier at de går seg rene, sier Anne-Britt Østeraas i Mattilsynet.