- Vi håper at prosessen videre vil gi nye analyser slik at vi kan drøfte konsekvensene av trafikken på et mer realistisk grunnlag, sier, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Eva Solvi til Adresseavisen.

Undervurderer trafikken

I midten av august går fristen for høringsuttalelser rundt utbyggingen av Trondheim Spektrum ut. Siden Bygningsrådet i mai godkjente det anbefalte planforslaget fra Rådmannen har debatten rast i byen. Både byggets høyde på 28 meter, byutvikling og trafikale utfordringer er diskutert av både politikere, naboer og den «vanlige» byborger.

foto
Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Eva Solvi.

Og det er nettopp trafikksituasjonen, naturlig nok, som Statens vegvesen er mest opptatt av. De mener området har klare utfordringer i forhold til adkomst til anlegget, både for kjørende og myke trafikanter, og at dette er lite problematisert i forslaget.

Vegvesenet mener trafikken til anlegget undervurderes på hverdager fordi det er at det er vanskelig å få dagens brukere – barn, unge og voksne fra hele byen – over på andre transportmidler enn bil. Det begrunnes med ulempene i forhold til tidsbruk og avstand til kollektivholdeplass.

- Forventet mer

Videre heter det:

« Trafikkanalysen belyser i liten grad avviklingen i kryssene inn mot Elgeseter gate. Vi ser ikke at det er gjort en tilstrekkelig vurdering av konsekvensene av mer trafikk i hverdagssituasjonen, og ikke minst ved større arrangement. Statens vegvesen krever at det blir gjort en kapasitetsberegning av sykehuskrysset inkludert rundkjøringen Mauritz Hansens gate og Olav Kyrres gate og kryss ved Studentersamfunnet. Analysen må også se på trafikksikkerheten i forhold til myke trafikanter ved avviklingsproblemer og foreslå tiltak»

Vegvesenet mener også at planområdet må utvides til å inkludere Klostergata frem til Studentersamfundet, Mauritz Hansens gate gjennom rundkjøringen med Olav Kyrres gate, Nidarøbrua frem til kollektivholdeplasser i Kongens gate, samt gangbrua frem til kollektivtilbud ved Prinsen kinosenter/Midtbyterminalen.

- Er dere overrasket over at kommunen legger frem en plan som ikke sier mer om trafikksituasjonen?

- Vi hadde forventet en mer konkret belyst trafikkanalyse, og mer bevis ja, sier Solvi.

LES DENNE: Storhallen alle vil ha, men ingen klarer å plassere

Elgeseter gate som bygate

NTNU er også svært kritisk til den fremlagte planen for Nidarø, og selve lokaliseringen av anlegget. De peker på at Elgeseter gate vil være et sentralt element for hele NTNUs campus med tanke på at flere universitetsfunksjoner (St. Olavs Hospital, planlagt helsebygg, Handelshøyskolen) knytter seg til gata.

- NTNU forutsetter at planene for å utvikle Elgeseter gate som en bygate med mulighet for byliv i gaterommet opprettholdes. Dette innebærer at målsettingene om nullvekst i biltrafikk må opprettholdes og aller helst skjerpes. Målsettingen bør være reduksjon i biltrafikken for Elgeseter gate, sier Dekan Fredrik Shetelig, som leder arbeidsgruppen i NTNUs campusprosjekt.

foto
Dekan Fredrik Shetelig

I høringsuttalelsen peker han på at et av målsettingene med utbyggingen på Nidarø er å øke attraktivitet for store arrangementer som mesterskap, konserter og messer.

- Anlegget vil da få høyere regional attraktivitet med tilhørende trafikk. I trafikkanalysene er det ikke vist trafikktall for store arrangement som mesterskap, messer og konserter som har store og komplekse logistikkbehov både for person- og varetransport. Dette er en åpenbar mangel, og en beslutning bør ikke tas før man har analyser som viser sannsynlig trafikkavvikling ved store arrangement, beskriver han.

- Forsterker Høyres utspill

Høyres Ingrid Skjøtskift trakk i nødbremsen tidligere i sommer, og fortalte at partiet har snudd i saken. Fra å være for utbyggingen, mener Høyre nå at storhallen må legges et annet sted. Blant annet mener hun det er problematisk at trafikkforholdene i Klostergata ikke er en del av saksgrunnlaget.

foto
Høyres Ingrid Skjøtskift.

- Disse høringsuttalelsene bare forsterker det vi i Høyre har påpekt. Det er ikke mulig å presse inn et så stort anlegg i en blindgate, og det viser at det er problematisk å behandle utbyggingen som en isolert sak uten at Klostergata og de andre veiene er en del av planleggingen, sier Skjøtskift.

- Må løses

Formannskapet har ikke fått høringsuttalelsene enda, men på generelt grunnlag sier Aps kommunalråd, Marek Jasinski, at de trafikale utfordringene må løses slik at det ikke blir vekst i biltrafikken.

foto
Kommunalråd for Ap, Marek Jasinski

- Derfor må vi legge til rette for gang, sykkel og kollektiv samtidig som vi må redusere antall parkeringsplasser. Vi må se på alle de faglige innspillene vi får i høringsrunden under ett før vi kan konkludere, sier han.

Debatten har som nevnt rast lenge, her er noen av leserinnleggene:

Heller ny storhall øst for byen?

Bygg hallen i Granåsen!

Stopp toget, Ingrid vil av!

Denne mastodonten ved elva vil ødelegge Trondheim

Skal vi bare satse på at det går bra?