I løpet av de neste fem–ti årene skal anleggene på Skansen i Trondheim og i Steinkjer gjennomgå en omfattende oppgradering.

Det gjøres ifølge Johan Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri, for å kunne møte strenge krav til bærekraftig produksjon og optimal bruk av norske råvarer.

Landbrukets leverandørnæring sysselsetter over 2000 personer i regionen, og denne investeringen skal være med på å sikre viktig fremtidig verdiskapning i Trøndelag. I 2107 varslet Felleskjøpet Agri en storstilt satsing på trøndersk landbruk. Styret har vedtatt å gå videre med detaljplanlegging av oppgraderte fabrikker i Steinkjer og på Skansen i Trondheim.

Dette innebærer at allerede etablerte fabrikker med god infrastruktur kan utvikles videre, påpeker konsernsjefen. Han legger til at endelig beslutning om å investere vil bli tatt i løpet av 2019 og har en ramme på 550 millioner kroner.

Vil styrke bonden

- Trøndelag er et kjerneområde både for landbruket og Felleskjøpet. Nå skal vi investere for å styrke bondens driftsmuligheter og lønnsomhet i regionen de neste 30 årene. For å kunne levere produkter i verdenstoppen med hensyn til kvalitet, er norsk matproduksjon avhengig av godt kraftfôr, fremholder Ulvan.

Han understreker at med denne satsingen sikrer man både mottak og håndtering av råvarer produsert i regionen. Samtidig får bonden det optimale husdyrfôret til sin produksjon.

Felleskjøpet åpnet i 2016 Europas mest moderne kraftfôrfabrikk på Kambo. Fabrikkene i Trøndelag skal utvikles etter samme lest. Ifølge Ulvan vil dette bli en satsing kommende generasjoner vil kunne nyte godt av.

Bærekraftig matproduksjon

- Investeringene i oppgraderte fabrikker sikrer både bonden og samfunnet for øvrig en bærekraftig matproduksjon. I kombinasjon med digitale løsninger fra Felleskjøpet gir dette næringens fremtidige infrastruktur. Både hos oss som leverandør og ute på hver enkelt gård vil dette være avgjørende for lønnsomhet og miljøvennlig produksjon, legger Ulvan til.

Fabrikken i Namdalen vil videreføre sin produksjon inntil videre, og volumene der vil vurderes etter hvert som prosjektene i Steinkjer og Trondheim utvikles. Fabrikkene i Trondheim og Steinkjer vil med disse investeringene øke sitt produksjonsvolum til opp mot 450 000 tonn årlig ved full produksjon og vil ifølge Ulvan kunne produsere smartere.

Ved fabrikken i Steinkjer samles og optimaliseres produksjon av fôr til drøvtyggere, mens på Skansen gjøres tilsvarende for fôr til svin og fjørfe.

Sikrer viktige arbeidsplasser

- Med de kommende investeringene i Midt-Norge sikrer vi viktige arbeidsplasser både innen landbruket og i industrien. Dette er viktig både for byene hvor fabrikkene ligger og for bruken av havneanlegg som viktig infrastruktur for landbruket. I Steinkjer jobbes det parallelt med ny moderne butikk og stort verksted, mens i Trondheim ligger allerede vårt eget forsknings- og utviklingsmiljø på Skansen, noe som gir det beste utgangspunktet for å bygge videre på et allerede unikt fagmiljø, opplyser Ulvan.

Konsernsjefen viser til at Felleskjøpet fra før har investert tungt i regionen med bl.a. nye avdelinger både på Klett og på Tunga i Trondheim. Tidligere i år åpnet i tillegg en ny gjødselterminal i Verdal og nytt anlegg for såkornbehandling i Steinkjer. Landbrukets leverandørnæring sysselsetter til sammen rundt 2100 personer i Trøndelag og står for nærmere 1,5 milliarder kroner i verdiskapning. Felleskjøpet Agri omsetter for om lag 2,5 milliarder og har rundt 300 ansatte i regionen.

foto
Videreutvikler: Felleskjøpet Agri skal modernisere og videreutvikle fabrikken på Skansen i Trondheim. Ved fabrikken i Steinkjer samles og optimaliseres produksjon av fôr til drøvtyggere, mens på Skansen gjøres tilsvarende for fôr til svin og fjørfe. Foto: Morten Brakestad