Både rektor i Trondheim og viserektor i Ålesund skal ansettes i 2017 og stillingene er nå utlyst.

Viserektor Jørn Wroldsen ved NTNU i Gjøvik har allerede fått fornyet tillit, mens viserektor Marianne Synnes ved NTNU i Ålesund har varslet at hun ikke vil søke stillingen på nytt. Men det gjør Gunnar Bovim (56).  Blant de store universitetene er det bare NTNU som ansetter rektor. I Oslo, Bergen og Tromsø blir topplederne valgt av ansatte og studenter.

Høye krav

Det er ikke småtterier NTNU ønsker seg av rektoren de skal ansette. Vedkommende må ha høy vitenskapelig kompetanse, kunne stimulere til fremragende faglige resultater og «bidra til å utvikle en organisasjon som skaffer ressurser i internasjonal konkurranse, tilbyr attraktive studier og rekrutterer talentfulle studenter og et høyt kompetent personale».

Søkeren skal ha en solid CV og og kunne vise til «en omfattende og vellykket ledelse av større kunnskapsorganisasjoner og førstehånds erfaring fra universitetets kjerneområder». Hvis styret står hardt på dette kravet, vil det begrense feltet av aktuelle søkere radikalt.

Topplederen skal også ha god kontakt med næringslivet, samfunnslivet og erfaring med politiske beslutningsprosesser. Rektoren må også beherske balansegangen mellom å være resultatorientert og beslutningsdyktig og inkluderende, motiverende og samarbeidsorientert.

Mye har skjedd

Gunnar Bovim har vært rektor i de mest begivenhetsrike årene siden etableringen av NTNU. I hans periode er studentallet økt med 70 prosent og NTNU er blitt Norges suverent største universitet med campus i tre byer. Det er også besluttet at NTNU i Trondheim skal samles fysisk, en kolossal prosess som vil endre både universitetet og Trondheim - hvis den blir realitet. Det er også i hans rektorperiode at May-Britt og Edvard Moser fikk Nobelprisen, riktig nok for sin forskning gjort under foregående rektorer.

Tøff periode

Fusjonen var svært lite populær blant en stor del av de ansatte ved NTNU, og styrevedtaket ble fattet med knappest mulig flertall. I perioden etterpå var tilliten til Gunnar Bovim og ledelsen lav, ikke minst på Gløshaugen. Så langt har selve fusjonprosessen foregått uten de store drama, men alle fusjonssmertene har kanskje ikke vist seg ennå.

Campusprosjektet har en lang historie og har møtt sterk motstand innad i NTNU. Etter at regjeringen tok styringen, har imidlertid mye av motstanden fordampet. Men ennå er det uvisst hvordan samlingsprosessen vil gå. Både campussaken og følgene av fusjonen vil bli store oppgaver for den som er rektor 1. august neste år.

foto
Berit Rian, adm. dir. i Næringsforeningen i Trondheimsregionen: - Vi ser det utenfra, men jeg tror Bovim har en stor mulighet. Han har gjort en god jobb så langt, blant annet med fusjonen. Foto: Christine Schefte
foto
Kristian Steinnes, professor og leder for Forskerforbundet NTNU: - Han har gode sjanser, vil jeg tro. Han har lang og relevant erfaring. Han har styrt fusjonsprosessen og det kan være bra med kontinuitet der, men vi skal ikke avskrive andre. Foto: Morten Antonsen
foto
Rita Ottervik, ordfører i Trondheim: - Jeg tror hans sjanser er svært gode. Han har levert godt på resultater og er en lyttende og handlekraftig leder. Jeg tror han står ganske sterkt.
foto
Øystein Risa, senioringeniør hovedtillitsvalgt for Tekna: - Hans sjanser er veldig store. Det skal litt til for at en annen person kan ta over i denne perioden med omstilling, fusjon og campusutvikling. Organisasjonen er veldig utsatt og tåler knapt flere endringer. Foto: Nils H. Toldnes
foto
Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag: - Han har gjort en formidabel jobb og er en fremragende rektor. Foto: Leif Arne Holme
foto
Aksel Tjora, professor i sosiologi NTNU: - Han er en veldig sterk kandidat. Utlysningen kan jo minne om Bovims biografi de siste årene. Med dagens styreleder er det vel grunn til å tro at lederevner teller like mye som vitenskapelig kompetanse. Slike stillingsutlysninger fungerer også som en slags reklame for institusjonen som lyser ut. Da tar man gjerne godt i, med alt man ønsker. Det kan jo tenkes at det finnes sterke kandidater uten den samme ledererfaringen som er interessante. Foto: VEGARD EGGEN