Etter at statsminister Erna Solberg tirsdag besøkte NTNU sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og olje- og energiminister Tord Lien, er det klart at Regjeringen går inn for å samle NTNU ved Gløshaugen.

Da kunnskapsministeren talte til de nye studentene ved immatrikuleringen i august, avslørte han at den såkalte kvalitetssikringsrapporten konkluderte med at én-campusløsningen ville være det beste.

Se bilder: Slik kan det nye campus se ut

Nå har regjeringen gått gjennom rapporten og bestemt seg for å samle campus. Det betyr at planleggingen av et felles universitetsområde for NTNU kan begynne for alvor.

Adresseavisen gir deg her en oppsummering med ni ting du må vite om campusplanene.

1. Prislapp: Over fem milliarder

Det har vært operert med flere prisoverslag for den store utbyggingen på Gløshaugen.

Kvalitetssikrerne for prosjektet mener man ikke har godt nok dokumentert behov for å samle arkitekt, kunst og musikk i samme utbygging som campus. Det anbefales også at nye utstillingslokaler for Vitenskapsmuseet, og en del investeringer på Gløshaugen, trekkes ut av prosjektet.

Følges anbefalingene vil prislappen ende på 5,1 milliarder.

Les også: Studentene jubler for felles NTNU-campus

2. Bygger ut 15 ganger Lerkendal

Fremdeles er det mye som skal avgjøres, men grovt regnet vil utbyggingen være i overkant av 100 000 kvadratmeter.

Til sammenligning er det nesten 15 ganger så stort som banen på Lerkendal.

- Men dette er skisser og planer som vi må jobbe med underveis, sier rektor Gunnar Bovim.

Les også: - Det ble litt jubel

3. Eier allerede tomta

Selv om prislappen er høy, er det en ting man slipper å tenke på - nemlig kjøp av tomt.

NTNU eier flere arealer og tomter i området rundt dagens campus på Gløshaugen, og disse vil bli tatt i bruk. Noe må kjøpes til, blant annet bak Samfundet, men i all hovedsak eier man utbyggingsarealet.

I tillegg vil et salg av Dragvoll på et tidspunkt bli gjennomført. Inntektene fra salget blir trolig brukt til finansiering av ny campus.

Les også: - Vi etablerer et universitet for hele Norge

4. Enormt flytteprosjekt

NTNUs campusplaner vil i tillegg til den store utbyggingen, bli tidenes flytting i Trondheim. Totalt skal 14 000 studenter og 1500 ansatte bytte studie- og arbeidssted.

5. Flyttingen kan vare i fire mastergrader

Og flyttingen vil ta tid. Utrederne av campusplanene opererer med et 20-årsperspektiv for å realisere planen.

Det betyr at de som startet på masterstudier i høst kan fullføre fire mastergrader før flyttingen er fullført. Dette forutsatt at de gjennomfører hver grad på normert tid, som er fem år.

Flytting av fagmiljøene ved Dragvoll anbefales delt opp i to steg. Dekanene på Dragvoll ønsker derimot ikke et slikt tidsperspektiv, og ber om en rask og samlet flytteprosess.

Les også: Anbefaler NTNU-samling

6. Rapport: Dette er fordelene...

Bedre arealer, bedre muligheter til å utnytte eksisterende ressurser, mindre behov for nybygg og nye muligheter for tverrfaglig samarbeid enn ved en todelt campus er fordelene kvalitetssikringsrapporten konkluderer med.

En campus vil ifølge rapporten også være det beste for fusjonsprosessen som NTNU, HiST og høgskolene i Gjøvik og Ålesund er i gang med.

For studentene vil det også bli lettere å ta fag på tvers av institutt og fakultet.

Les også: Regjeringen samler NTNU ved Gløshaugen

7. ...og dette går man bort ifra

Regjeringen har nå bestemt seg for å samle hele NTNU i området Gløshaugen, Øya og Kalvskinnet.

I en rapport laget av Rambøll på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ble det også utredet alternativer for to hovedcampuser (som i dag) og en kompakt løsning rundt Gløshaugen. Disse alternativene har man nå valgt bort.

8. Lang studentkamp

Leder i Studenttinget, Jone Trovåg, sa under presentasjonen tirsdag at studentene selv har kjempet for å få samlet campus i over ti år.

Rektor Bovim har gått langt i antydningene om at campus skal bli noe mer enn et studiested. Blant annet nevnes etablering av studentboliger på selve campus, og ikke bare i områdene rundt.

Forslaget får også stor støtte fra studenttingets leder, Trovåg.

9. Slutten på starten

Selv om avgjørelsen om en campus er tatt i Regjeringen, gjenstår det fremdeles mye i prosessen.

Kunnskapsminister Isaksen trakk frem følgende sitat fra Winston Churchill under dagens presentasjon på NTNU:

- It's not the end, it's not even the beginning of the end, but it might be the end of the beginning.

foto
Regjeringen har bestemt seg for å samle NTNUs campus. Det betyr at planleggingen av et felles universitetsområde for NTNU kan begynne for alvor. Foto: Bergersen Arkitekter AS