– Vi må tilpasse oss, sier Lars Hoøen melkebonde.

– Når det er storøvelse kan vi for eksempel ha dyra inne, utdyper ektefellen Anne Grete Hoøen og legger til at tilpasningen må gå begge veier.

Ekteparet ønsker mer info fra Forsvaret, nærmere bestemt en varslingstjeneste for bøndene om forventet flyaktivitet, for eksempel på sms.

– Det kan gi oss bønder forutsigbarhet til å tilpasse dyreholdet, for eksempel beitetidspunkt, sier Lars.

foto
De nye F-35 flyene kan gi fra seg opp mot dobbelt så mye støy som de gamle F-16, men lyden er mindre hvinende. Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Det nye flymønsteret som skal innføres, medfører at mange fly vil gå rett over hustakene deres.

Mattilsynet: – En delikat sak

I likhet med tidligere sauebonde Jarle Albrigtsen har dyra deres deltatt i et stort forskningsprosjektet. Forskningen utføres av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på (NMBU) på Ås.

Formålet har vært å finne ut av om kampflystøy og dyrevelferd lar seg kombinere.

Delrapport fra husdyrundersøkelsene finner du her

– Dette er en delikat sak, for melkeproduksjon er svær viktig for Ørlandet, sier Ludvig Sjaastad, avdelingssjef for Innherred og Fosen i Mattilsynet.

Han sier at ingen vet helt sikkert hvordan dyra vil reagere når F35-flyene tas i bruk for fullt.

– Mattilsynet har vært krystallklare overfor alle involverte: vi kan ikke bruke lovverket forebyggende, men må observere det som skjer, forteller avdelingssjefen.

foto
Mesteparten av de vestlige og sørlige delene av Ørlandet, havner i den røde sonen med høy støybelastning. Foto: Forsvarsbygg

Forskningsprosjektet har to hoveddeler, der første del er gjennomført, mens fase to skal gjennføres til sommeren. Del 1 konkluderte med at voksne dyr ikke lot seg stresse av støyen, mens en del yngre dyr viste frykt.Ludvigsen utrykker full tillit til NMBU og røper at Mattilsynet venter spent på de endelige resultatene.

Ser lyst på videre drift

– Vi synes ikke at F-35-flyene støyer noe særlig mer, det er en dypere mer brummende lyd, sier Anne Grete, men legger til at det nå vil bli flere fly enn før.

Et nytt løsdriftsfjøs Hoøen bygger for egen regning, isoleres med glava, noe som demper lyden betraktelig for dyra sin del.

Å slutte med drifta er ikke noe alternativ for dem.

– At et av barna våre vil ta over, gir ekstra motivasjon, forteller Lars.