Breivik mot staten:

- Breivik fremstår som forvirret i retten

Øystein Storrvik, advokaten til Anders Behring Breivik, mener klienten er mental sårbar og at det var tydelig under Breiviks forklaring.

Terroristen fulgte nøye med under sluttprosedyren til advokaten sin.   Foto: ntb scanpix

Saken oppdateres.

Siste dagen i retten startet med at Breiviks advokat, Øystein Storrvik, la frem dokumentasjon som viser vedtakene om å holde Breivik på avdeling for særlig høy sikkerhet. I prosedyren vil han si at vedtakene er veldig like i struktur.

Breivik mener soningsregimet han er satt under helt fra første varetektsfengsling etter 22. juli 2011, bryter med Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikler 3 og 8. Mens artikkel 8 dreier seg om retten til respekt for privatliv og familieliv, handler artikkel 3 om forbud mot tortur og å utsette noen for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

- Dette er Breiviks rettslige prøving av vilkårene i en straff som vil vare resten av livet. Den vil vare resten av livet, fordi myndighetene aldri vil gå med på noe annet, begynte Storrvik.

- Fundamentet i vår sak, er at han blir sittende livet ut. Det er et fundament som gjør at forholdene de siste fire år gir et godt bilde av det som skal vurderes. Hvis man hadde et mer dynamisk risikobilde, ville man kunne tenke seg at «ja, det er veldig strengt nå, men til høsten blir det bedre». Men det er ingen slike indikasjoner, fortsatte Storrvik.

LES MER: - Lider man av isolasjonsskade, sier man ikke nei til psykiater

- Svært lukket verden

Storrvik mener saken dreier seg om hvor man legger minimumsstandarden for soningsforhold.

- Min oppfatning er at man har gått lavere enn minimumsstandardene. Det er først og fremst varigheten av den situasjonen han er i i dag, sier han.

- Det har ingen betydning om det kalles isolasjon eller ikke. Det er en tilværelse som retten har fått godt beskrevet i befaringene. Det er en svært lukket verden med lite menneskelig kontakt, poengterte advokaten.

LES MER: «Dere lager klikkhoreri av et nasjonalt traume»

- Kan få psykiske problemer

Han henviste til Istanbul-erklæringen om isolasjon som definerer det som å være alene på cellen mellom 22 og 24 timer om dagen. Kun avbrutt av kortere lufteturer og minimalt med menneskelig kontakt.

- Det er den mest brukte definisjonen i alle bøker som er skrevet om dette temaet. Dette treffer 100 prosent på Breiviks situasjon, enten det er Skien eller det er Ila. Er man under den definisjonen, er man under fare for å utvikle psykiske problemer som følge av isolasjonen, argumenterte Storrvik.

Han brukte også en del av prosedyren på å trekke frem viktige moment fra Sivilombudsmannens rapport.

Vi har fått beskrevet en kriminalomsorg som gir terroristen langt bedre forhold enn han fortjener. Det skal vi være glade for, skriver politisk redaktør Tone Sofie Aglen. (Krever innlogging)

- Må se gjennom hylekoret

Storrvik siterte Sivilombudsmannens rapport fra Skien fengse i 2015: «Regimet representerer en forhøyet risiko for umenneskelig behandling».

- Situasjonen blir spesielt alvorlig fordi man ikke har noen grense for når dette skal slutte. Finnes det planer om å endre situasjonen? Det er ikke lagt fram for denne rett, sa Storrvik.

Etter hvert tok også Storrvik et oppgjør med alle de som har synspunkt om selve rettssaken.

- Om dette er en latterlig sak eller en viktig sak, det kan man si hva man vil om. Den som alle hater, har retten som siste mulighet. For det er bare retten som kan se gjennom det folkelige hylekoret. Man kan ikke regne med sympati og støtte, sa Storrvik og la til:

- De som mener det er en latterlig rettssak, har ikke skjønt det.

Utøya-etterlatte Randi og Sebastian Johansen Perreau har ingen tro på at Breivik vil si unnskyld til AUF og Arbeiderpartiet.

- Fremstår som forvirret

Advokaten til Breivik satte spørsmåltegn ved om myndighetene ikke burde være mer forsiktig med å isolere klienten hans. Han nevnte de to sakkyndigrapportene i 22. juli-rettssaken som konkluderte ulikt.

- Det ble forklaringer i alle mulige retninger. Dommen blir stående, men den indikerer en mental sårbarhet. Om ikke annet er nok, så fremstår Breivik som forvirret i retten, etter mine begreper, sa Storrvik.

Han trakk frem Breiviks tro på Odin, og rådføringen han hadde med den norrøne guden som tegn på Breiviks psyke.

- Det er her skoen trykker i denne saken: Han sitter helt alene hver dag. Time etter time med sine tanker. Og når han kommer hit, så er det altså en nasjonalsosialistisk leder som snakker om ting som vanlige folk finner helt, helt absurd, sa Storrvik.

- Jeg mener jeg har en klient som har en mental sårbarhet. Jeg sier ikke at han ikke har fått behandlingen han skulle ha. Jeg sier bare at mental sårbarhet er et avgjørende element i om han skal isoleres eller ikke, fortsatte han.

Bjørg Brevig Eriksen møtte Breivik da han var fire år og skjønte allerede da at noe var galt

Ville fjerne glassvegg

Møter uten glassvegg har vært et sentralt tema, og Storrvik vendte tilbake til dette i sin prosedyre.

- Jeg tror det kunne vært en viktig måte for Breivik å ha kontakt med andre mennesker på. Han er veldig opptatt av saken sin. Når rettssaken nærmer seg, jobber han mye med den. Han ville åpenbart hatt glede av å møte advokaten sin for å snakke om den, sa Storrvik.

Han fortalte at de hadde søkt om å få glassveggen fjernet, men at det ble avslag.

- Vi har sett disse glassveggene. De er veldig distanseskapende, både her i Skien og i Ila. Man får en merkelig kommunikasjon. Jeg har aldri før gjort det i Norge. Man får inntrykk av at det er et helt overdrevent sikkerhetstiltak, fortsatte Storrvik.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

Advokat Adele Matheson Mestad startet Regjeringsadvokatens prosedyre etter lunsj på rettssakens siste dag.  
    
      (Foto: ntb scanpix)

Advokat Adele Matheson Mestad startet Regjeringsadvokatens prosedyre etter lunsj på rettssakens siste dag.   Foto: ntb scanpix

Øystein Storrvik sier saken dreier seg om hvor man legger minimumsstandarden for soningsforhold.
 
    
      (Foto: ntb scanpix)

Øystein Storrvik sier saken dreier seg om hvor man legger minimumsstandarden for soningsforhold.   Foto: ntb scanpix

Anders Behring Breiviks advokat, Øystein Storrvik, vil holde sluttprosedyre først. Deretter vil statens advokat, Marius Emberland (t.h.) avslutte rettssaken.  
    
      (Foto: ntb scanpix)

Anders Behring Breiviks advokat, Øystein Storrvik, vil holde sluttprosedyre først. Deretter vil statens advokat, Marius Emberland (t.h.) avslutte rettssaken.   Foto: ntb scanpix

Breiviks sak mot staten
 • Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.
 • Breivik ble pågrepet samme dag og har siden vært eneste fange i Norge med bestemmelser om et særlig høyt sikkerhetsnivå, først ved Ila fengsel i Bærum og siden 2013 i Skien fengsel.
 • I 2013 anmeldte Breivik ledelsen ved Ila og daværende justisminister Grete Faremo (Ap) for torturlignende soningsforhold på grunn av langvarig isolasjon. Han hevdet seg også utsatt for psykisk mishandling gjennom stadige fysiske ransakelser og ytringsforbud. Saken ble henlagt med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist».
 • 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. Dette gjelder særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham.
 • Saken skal opp i Oslo tingrett 15. mars. Av sikkerhetshensyn føres saken i gymsalen i høysikkerhetsfengselet i Skien.
 • Fire dager er satt av til saken, og det skal føres åtte vitner. Det skal også gjennomføres befaringer i Ila og Skien fengsler.
 • Kilde: NTB
På forsiden nå