Oslo: Nærings – og fiskeridepartementet jobber med et helt nytt regelverk for justering av produksjonsveksten i laksenæringen. I påvente av dette har lakseoppdretterne fått mulighet til å søke om å øke produksjonen av laks med 5 prosent, men med strenge lusekrav.LES OGSÅ: Politiet: Oppdrettsbransjen mobiliserer gode advokater

I dag er maksgrensen for lakselus at det ikke skal være mer enn 0,5 voksne hunnlus per oppdrettsfisk i snitt hos lakseoppdrettere. I reglene for ekstra vekst settes denne grensen til 0,1 lus.

foto
Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil endre reglene for brudd på minstekravene for lakselus. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

For å forhindre at lakseprodusentene skal bryte vilkårene og blir ilagt feilaktige sanksjoner og reaksjoner, endres forskriftene slik at det først regnes som brudd på vilkårene ved lusetall mellom 0,2 og 0,3 lus per fisk i tre påfølgende uker. Ved nivå på 0,3 lus per fisk eller mer regnes det som uansett som brudd på vilkårene allerede etter én telling.

– Brudd på vilkårene for kapasitetsvekst har alvorlige konsekvenser, og det er derfor avgjørende at det ikke kan såes tvil om det foreligger brudd på vilkårene eller ikke. Når vi nå endrer på forutsetningene for kapasitetsøkningen, mener jeg det er riktig at alle oppdrettere får mulighet til å vurdere tilbudet på nytt, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Alle etablerte oppdrettere, inkludert de som har takket nei tidligere, får nå mulighet til å vurdere tilbudet om 5 prosent kapasitetsvekst på nytt.

Slik så laksen ut etter luseangrepene