– Det er legitimt å diskutere politikk og gi uttrykk for usikkerheten mange har, men det er ikke legitimt å oppfordre til vold eller gi understøttelse til vold, eller å ta det ut i voldshandlinger. Det mener jeg det er viktig at man gir tydelig uttrykk for fra alle de politiske miljøene, men også rundt omkring i lokalsamfunnene. Det er helt uakseptabelt, sier statsministeren til NTB.

Claus Forberg, Frp-politiker i Kragerø, skrev på sin Facebook-side fredag at han «skjønner nesten den svenske tullingen», det vil si gjerningsmannen som drepte en ansatt og et barn på en skole i Trollhättan. Forberg beklaget senere uttalelsen, som følge av at ytringen skapte sterke reaksjoner.

Arbeide mot radikalisering

– Det er viktig å skille mellom at folk er kritisk til innvandrings- og integreringspolitikk, og det å ty til vold og ekstreme uttrykk, sier Solberg.

Statsministeren sier angrepet på Kronan skole i seg selv er forferdelig.

– Når det i tillegg handler om hatkriminalitet, forsterker det viktigheten av å arbeide mot ekstremisme og radikalisering i alle former. Vi må jobbe med de unges holdninger, sier hun.

Statsministeren møter neste uke den svenske statsministeren Stefan Löfven og de andre nordiske regjeringssjefene under Nordisk Råds sesjon på Reykjavik neste uke, og da vil både ekstremisme og flyktningkrisen være tema.

– Må beholde empatien

Solberg håper ingen i Norge lar seg inspirere av den rasistisk motiverte voldshandlingen i Sverige.

– Jeg håper vi fortsatt har empatien og menneskeligheten til stede og ser at uansett hvor folk kommer fra, så skal de ha en trygg skole, sier Solberg.

Solberg viser til PSTs trusselvurdering, der det heter at asylsøkere knyttet til ekstrem islamisme ikke er en sentral bekymring, men at innvandringsmotstandere og antiislamske kan mobilisere, og at det også kan oppstå konflikter med venstreekstreme miljøer.

«Borgerkrig»

Journalist og forfatter Øyvind Strømmen, som følger med på høyreekstremister på sosiale medier, mener den økte asylanttilstrømmingen kan motivere høyreekstreme også her i landet.

– En del i Norge skriver om borgerkrig, at det er nødvendig å sette fyr på asylmottak, at «nå må vi gjøre noe, nå trengs det handling» og at de ser til Sverige og brannstiftelsene der, sa han til NTB fredag.

Sverige har tatt imot et langt høyere antall asylsøkere enn Norge, og de siste prognosene viser at det kan komme inntil 190.000 i år. De siste prognosene for Norge viser at det kan komme 23.000 asylsøkere i år og over 33.000 neste år.