Spesialrådgiver Moen sier at det setter et støkk i alle som jobber i skolen når noe slikt skjer. Særlig når det skjer så nært – Sverige.

- Vi tenker: Hva ville vi ha gjort? Er det vi har bra nok? Vi tenker jo på elevene, lærerne og familiene i Sverige og det forferdelige de har opplevd. Det er grusomt.

- Et stykke før vi er i mål

- Er det Trondheims-skolen har bra nok?

- En mulig krise har vært høyt på agendaen en stund i Trondheim kommune. Det fins en nasjonal veileder på hvordan slike krisesituasjoner skal forebygges og håndteres, men vi har ambisjoner om at hver enkelt skole skal ha en solid beredskapsplan, tilpasset de lokale forholdene. Å få dette er på plass, vil vi følge opp på et rektormøte før jul. Trolig har vi et stykke igjen før vi er i mål.

- Du sier at det er høyt på agendaen i Trondheim. Hvorfor?

- Vi må ikke tro at slike ting ikke kan skje her. Tvert imot, det kan skje i Trondheim også – og det er noe vi må ha bevissthet på. Derfor har vi hatt møter om dette og en god stund jobbet med rutiner for å håndtere vanskelige situasjoner slik at personalet er så godt forberedt som det er mulig å være. Også blant elever burde det være kjente rutiner, men dette er situasjoner det er vanskelig å gjennomføre konkrete øvelser på, rett og slett fordi selve øvelsen vil skape frykt blant elevene. Dette forsøker vi å finne løsninger på for vi tenker at situasjoner som dette må det trenes på, rutiner må være kjent. Det blir tema på det omtalte møtet før jul, sier Moen.

Naturlig tema mandag

Moen sier også at det er viktig at hendelsen i Sverige tas opp i Trondheims-skolen.

- Elevene får dette med seg i aviser og på tv og det er viktig å snakke om det for å skape mest mulig trygghet. Jeg vil synes at det er naturlig at dette er tema i de fleste klasserom fredag.

- Men kan det ikke skape mer frykt?

- Det beste er ofte å snakke om det, la elevene stille spørsmål og svare så godt man kan. Lærerne er vante med å snakke om vanskelige saker og katastrofer.

- Svenske aviser melder at gjerningsmannen trolig er en nazisympatisør – som da har angrepet en skole med mange minoritetselever. Er det viktigere å ivareta disse elevene spesielt nå?

- Lærerne og skolene må tenke gjennom om det er noen som trenger ekstra omsorg for å bli trygge. Det er for tidlig nå å fastslå hva som er motivet til han som gjorde dette. Men det er klart at om det er elever som tidligere har vært i krig, hatt vonde opplevelser, så kan de bli ekstra redde av slike episoder.

Inger Sagen Hasselø er rektor på Saupstad skole, som har størst andel minoritetsspråklige elever i Trondheim. 55 prosent av elevene her har minoritetsspråklig bakgrunn.

- Dette er en påminnelse om at vi dessverre aldri kan være helt trygge. Det første jeg tenker er at det er utrolig viktig å jobbe forebyggende for å unngå at slike forferdelige hendelser kan skje. Vi må skape et skolemiljø som fremmer tilhørighet, fellesskap og inkludering. Vi må ta signaler om at noe kan være galt på alvor, vi må sørge for at elevene fæler seg akseptert og sett. Vi må anerkjenne mangfoldet. Dette er noe slike skoler jeg representerer må lykkes med, det er viktigere enn noen gang, konstaterer Sagen Hasselø. Hun understreker imidlertid at dette er verdier det er viktig at alle skoler jobber aktivt med.

- På hvilke måter kan dere være forberedt på slike hendelser?

- Dette kan skje hvor som helst, og det er viktig å tenke gjennom på forhånd hva man gjør dersom det utenkelige skjer. I forbindelse med beredskapsarbeidet for brann, har vi også hatt prosesser i personalgruppa der vi har gått gjennom lignende scenarioer. Man kan vel aldri helt forberede seg på det verste, men det er viktig at man har snakket seg gjennom hva som kan komme til å skje og hvordan det bør håndteres. Det er også viktig at skoleeier og Trondheim Eiendom vurderer om byggene er sikre nok, påpeker rektoren på Saupstad skole.

Ifølge Sagen Hasselø er bevisstheten om forebygging av denne typen hendelser økende i Trondheim kommune.

- Vi er nok likevel fortsatt litt naive, men det kan jo også være en kvalitet. Men Utøya var jo en sterk påminnelse om at vi aldri kan føle oss helt trygge uansett. Og det er en hårfin balansegang å ikke skulle skremme ungene.

- Vil skoleangrepet i Sverige bli tema på skolen?

- Lærene er veldig flinke til å ta opp slike ting på en naturlig måte, og de kjenner elevene så godt at de vet om det er behov for det. Dersom dette er noe som trengs å bearbeides, vil lærerne sette av tid til dette og ha gode samtaler med ungene, sier Sagen Hasselø.

Rektor Inger Sagen Hasselø ved Saupstad skole understerker betydningen av å jobbe forebyggende for å unngå tragiske hendelser som skoleangrepet i Trollhättan. Foto: Ivar Mølsknes