Det går fram av partiets forslag til nye asyl- og innvandringsregler, som ble vedtatt onsdag.

«Redusere det offentliges kostnader ved drift av mottak, konkrete arbeidsoppgaver må kunne utføres av asylsøkerne selv, og inntjening/utbytte må være nøktern», lyder ett av punktene på listen.

I forslagene kommer det også fram at Ap vil støtte lovendringene regjeringen har varslet for å møte situasjonen på grensestasjonen Storskog ved den norsk-russiske grensen i Sør-Varanger i Finnmark.

Statsminister Erna Solberg (H) varslet tirsdag at hun allerede fredag vil legge fram en lovproposisjon som skal sørge for at asylsøkere med opphold i Russland, ikke lenger skal få sine søknader realitetsbehandlet. Forslaget vil bety at flyktninger med opphold i Russland, kan returneres ved grensen.

– Bedre sent enn aldri

Stortingsrepresentant for Høyre, og medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen, Mudassar H. Kapur, er positiv til at Ap «endelig er på banen».

– Arbeiderpartiet har endelig kommet på banen med egne forslag istedenfor å gå bak regjeringen og kritisere vår politikk i mangel av sin egen, sier han.

Kapur mener at de 15 forslagene til innstramminger som regjeringen selv la fram mandag, gir et mer helhetlig svar på utfordringene, men at forslagene fra Arbeiderpartiet «er langs det riktige sporet».

– Jeg noterer meg at det ene partiet etter det andre nå ser det samme behovet som oss for innstramminger. Også Ap. Til det sier jeg: bedre sent enn aldri.

Saksbehandlere

Sist uke kom det 1113 asylsøkere til Norge via Storskog.

Nå foreslår Ap å styrke kapasiteten ved grensestasjonen betraktelig. Partiet foreslår å få på plass 15 saksbehandlere fra UDI i Kirkenes allerede i løpet av kommende uke.

I tillegg må mellom 40 og 70 politifolk fra Politiets utlendingsenhet settes inn i Sør-Varanger, i tillegg til flere tolker, går det fram av forslaget.

Partiet foreslår også å opprette flere ambulerende team fra UDI som kan reise rundt i Norge og hurtigintervjue de gruppene av asylsøkere som ikke har grunnlag for beskyttelse i Norge.

LES KOMMENTAREN: «Det er lett å være hjertevarm på avstand. Verre blir det når de banker på vår dør.»

Norskopplæring

Videre vil partiet innføre en plikt til å delta i norskopplæring, samt å redusere utbetalingen av dagpenger til dem som ikke deltar.

– Vårt primærstandpunkt er at vi bør opprettholde 250 timers norskopplæring og dagpengesats som tilsvarer dagens nivå, men at det knyttes strengere vilkår til ordningene, heter det i forslaget.

Det foreslås også å hente inn jurister og annet personell fra andre offentlige etater for å avlaste og styrke UDIs arbeid.