Mens partiets motstandere har forsøkt å tegne et bilde av Senterpartiet som et parti som er mot forandring og reformer, mener Ola Borten Moe at det nye arbeidsprogrammet - som skal vedtas på landsmøtet i Trondheim denne helga - tvert om er et program som skal forandre Norge.

- Motstand mot reformer som ikke virker, reformer som sentraliserer, byråkratiserer og gjør ting dyrere er ikke reaksjonært eller bakoverlent. Det er tvert imot riktig og viktig. Norge styres nå gjennom detaljerte mål og rapportering av mer eller mindre målbare resultat oppover i systemet. Det er som å styre en bil gjennom å se i bakspeilet, sa Borten Moe da han innledet debatten om partiets nye program lørdag morgen.

LES OGSÅ (KOMMENTAR): Erre her det er Senterparty?

Opptelling

Adresseavisen har gjort en uformell opptelling av hvilke ord som nevnes ofte i det nye programmet. Størrelsen på ordene i denne ordskyen viser på mange måter hva Senterpartiet er mest opptatt av de kommende fire årene. Partiet opplever medvind på meningsmålingene og har stor tro på et regjeringsskifte og samarbeid med Arbeiderpartiet om regjeringsmakt etter valget til høsten. På landsmøtet i Trondheim mobiliseres massene og politikken og retorikken skjerpes inn mot en avgjørende valgkamp.

Vårt søk i programmet viser at det er ordene «politi», «Norge», «samfunn» og «mat» som forekommer hyppigst i det nye programmet. Kampen mot regjeringens politireform og partiets ambisjon om å tro på hele Norge går igjen som en grønn tråd i det nye partiprogrammet.

Kamp mot politireformen

Nestleder Ola Borten Moe har ledet programarbeidet i Senterpartiet. I helga diskuterer landsmøtet politikken for de neste fire årene. Foto: Terje Svaan

- Vi trenger en tillitsreform – en annen måte å styre Norge på. Beslutninger og makt må flyttes dit folk bor og arbeider. Vi må ta utgangspunkt i at folk ønsker å gjøre en god jobb og gi dem tillit og frihet til å løse oppgavene på best mulig vis. Derfor er den såkalte nærpolitireformen ikke bare et praktisk spørsmål om antall tjenestesteder og tilstedeværelse. Det er også et verdispørsmål som forteller noe om ideologi og tilnærming til offentlig sektor og tjenesteproduksjon, sa Ola Borten Moe.

Han pekte på at regjeringen nå foreslår å legge ned 126 tjenestesteder i politiet over hele landet.

- Også her trekker staten seg tilbake fra distriktene og lokalsamfunnene. Ordensmakten er i ferd men å bli et fenomen forbehold byer og større tettsteder på kveld og helg. Samtidig vokser Politidirektoratet i Oslo, nå er de rundt 300 stykker. Da jeg var olje- og energiminister var departementet på 150 ansatte. Siden 2013 har FrP sikret en vekst i Politidirektoratet som er på størrelse med hele departementet, sa Borten Moe.

Vil bruke mindre penger

I Senterpartiets arbeidsprogram legges det også opp til en redusert bruk av oljepengene. Nestleder Ola Borten Moe, som har ledet programkomiteen i partiet, legger opp til en politikk som skal bruke mindre penger de kommende fire årene enn det regjeringen i dag gjør.

- I den grad politikk er å prioritere knappe ressurser har regjeringen strøket til eksamen. Oljepengebruken er nesten doblet under sittende regjering og utgjør nå 226 mrd, eller om lag 17 % av statsbudsjettet. Når regjeringen i de neste 6 månedene kommer til å skryte av at de har bevilget mer til alle gode formål samtidig, som det er gitt store skattelettelser til de som har mest, er det fordi de har brukt mer oljepenger enn noen andre før dem i historien. For første gang tatt penger ut av det som er vår felles pensjonskasse. Denne økningen kan ikke fortsette og vi som politikere må forberede oss på å prioritere, sa Ola Borten Moe.

I programmet legges det blant annet opp til å endre støtten til elbiler slik at støtten er den samme uansett hvilken elbil man kjøper. Programmet legger opp til at utenlandske studenter skal betale skolepenger når de studerer i Norge og en rekke tiltak som skal gi reduksjon av byråkrati og direktorat.

Søndag morgen vedtar Senterpartiet sitt nye prinsipp- og arbeidsprogram.

Hør Adresseavisens podkast - Jakten på Senterpartiets sjel  ved å klikke på bildet nederst i artikkelen