I gjennomsnitt har voksne i Norge 6 timer og 19 minutter fritid på en gjennomsnittsdag, viser tall fra SSB. Fritid er den tiden vi ikke bruker til arbeid, arbeidsreiser, husarbeid, søvn eller spising. Fritiden er ujevnt fordelt på ukedagene, helgen drar opp snittet for de aller fleste.

Selv om folk i spredtbygde strøk har minst fritid (6 timer og 11 minutter), er de mest fornøyd med mengden tid, mens Oslo-folk er minst fornøyd med hvor mye fri de har.

De minst fornøyde er de i etableringsfasen, men det er også de som har den korteste fritiden, bare 5 timer og 24 minutter.

Fritiden er noenlunde likt fordelt, menn har i snitt sju minutter mer fri hver dag enn kvinner, altså under én time i forskjell i løpet av uken.

Studentene har en time mer fritid enn en gjennomsnittlig voksen, hele 7 timer og 18 minutter, som igjen henger sammen med at de sjeldnere har barn og dermed bruker mindre tid på husarbeid, ifølge SSB.

Tallene er basert på tidsbruksundersøkelsen fra 2010.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter