Et ekspertutvalg har i formiddag lagt fram sitt forslag for ny finansiering innenfor høyere utdanning og forskning.

Premierer resultater

Den nye finansieringsordningen skal premiere resultater, dersom utvalget får det som de vil.

Utvalget legger vekt på kvalitet i utdanning og forskning som viktigste tildelingskriterium, og ønsker seg mer satsing på senter for fremragende forskning og utdanning. Det blir også foreslått å premiere internasjonalt samarbeid, og utvalget legger vekt på deltakelse i europeiske forskningsprosjekter og utenlandsopphold både for studenter og vitenskapelig ansatte. Det blir også lagt vekt på utviklingsavtaler på hver utdanningsinstitusjon for å utvikle kvalitet, samspill med næringsliv og samfunnsliv ellers og utvikling av institusjonens internasjonale profil.

Mer støtte til mastergrad

De foreslår mer støtte til universitet og høyskoler når studentene tar en hel grad enn bare studiepoeng, og mer støtte til en mastergrad enn en bachelorgrad. Dagens finansieringsordning belønner i dag gjennomstrømming uavhengig av grad.

Les også: NTNUs nasjonale rolle må ikke svekkes

– Det stimulerer ikke nødvendigvis kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som tok imot forslaget i dag.

Styrke kvalitet og konkurranse

Han er opptatt av at et nytt finansieringssystem skal styrke kvalitet og konkurranse, og sier at forslaget som ble lagt fram i dag ikke er radikalt annerledes enn dagens finansiering av universitet og høyskoler.

– Utvalget kommer med mange spennende forslag som jeg ser fram til å sette meg bedre inn i, sier Røe Isaksen.

Les også: NTNU kan bli størst i Norge

Høringsfrist 9.februar

Nå får universitetene og høyskolene frist til 9. februar til å komme med innspill. Deretter skal finansieringen inn som en del av den store stortingsmeldingen om struktur som kunnskapsdepartementet skal legge fram i løpet av våren. I dag er NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag og flere andre høyskoler samlet i Trondheim for å diskutere struktur og framtidig sammenslåing eller samarbeid.