- En symbolsk seier, men vi tapte avstemningen. Det ble litt rotete, sier Torgeir Anda.

Og fylkeslederen i Sør-Trøndelag har rett. Fordi det var mye usikkerhet på hva som ble stemt for og imot etter oljedebatten.

Delt

Partiet var nærmest delt på midten i spørsmålet under den første stemmegivningen lørdag. Da falt forslaget om å stoppe utlysningen av flere letelisenser og ikke gjennomføre en 24. konsesjonsrunde med 109 mot 108 stemmer. To avholdt seg fra å stemme.

Men i en ny runde stemte delegatene over et revidert forslag, nemlig å åpne for nye letelisenser, men si nei til 24. konsesjonsrunde. Det forslaget fikk flertall med 124 mot 94 stemmer.

- Dette betyr ikke at Venstre sier nei til fremtidige konsesjonsrunder. Vi sier fortsatt ja til tildeling i modne områder (TFO). Grunnen til at Venstre sa nei til denne konsesjonsrunden er at den ikke er godt nok utredet i spørsmål om klima og de mest sårbare områdene rundt iskanten, sier Anda.

Trine Skei Grande tar selvkritikk

Anda: Vi må stå sammen som gjess

Jubel

Unge Venstre, som har vært soleklare i spørsmålet, jublet etter vedtaket.

-  Den beslutningen som tas nå, vil få konsekvenser for et tiår framover. Det er vår generasjon som vil få dette i fanget, sa Hustveit til NTB tidligere i uken.

I midten av mars lyste olje- og energiminister Terje Søviknes ut konsesjon på oljeleting i 102 blokker i Norskehavet og Barentshavet. Oljeselskapene får dermed tilgang til en bredere meny enn noen gang i Barentshavet. Høringsfristen er satt til 2. mai.