Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kom med budsjettlekkasjen da han besøkte Kjemisk institutt på Universitetet i Oslo onsdag ettermiddag. Regjeringens forslag til statsbudsjett blir lagt fram torsdag.

- Når hele transportsektoren kan bli utviklet i mer miljøvennlig retning, blir det lettere å nå målene vi har satt oss for et lavutslippsamfunn i 2030, sa klima- og miljøministeren til Uniforum.

Forsker på batteri

På Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo blir det forsket på utvikling av batteri som vil ha tusen ganger større effekt enn dagens batteri. Helgesen ble klar over det gjennom en reportasje i forskningstidsskriftet Apollon.

- Vi søkte på ny teknikk da denne artikkelen dukket opp, sier Helgesen til Uniforum.

- Derfor fant vi ut at det var naturlig å presentere de nye friske millionene på dette instituttet. Nå er det på tide å finne løsninger som er relevante, og så må vi i dette landet bli flinkere til å få til ny verdiskapning basert på forskning og utvikling.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Byutvikling i brytningstid

Transportsektoren

Vidar Helgesen sa at han kommer nærmere inn på det når de senere i oktober lanserer rapporten «Grønn konkurransekraft».

På besøket hos Universitetet i Oslo sa Helgesen at transportsektoren må være med dersom vi skal nå målene om en lavutslippsamfunn. Han slo fast at personbilmarkedet har kommet langt i å utvikle elbiler. Nå vil han ha resten av sektoren med i utviklingen.

- Da tenker jeg både på tungtransport og kollektivtransport. For at det skal skje, er det viktig med samarbeid mellom forsknings- og utviklingsmiljøene og næringslivet. Det er grunnen til at regjeringen foreslår 71,5 millioner kroner til denne forskningen, fortalte Vidar Helgesen ifølge Uniforum.