I det nye opplyses det at tidligere politisk rådgiver for innvandrings- og integreringsministeren, Espen Teigen fra Stjørdal, tok med tjenestetelefonen på en privat reise til Thailand julen 2016.

«Denne ble benyttet ved mellomlandinger i Moskva 20.12.2016 og 06.01.2017. Det var i forkant av reisen ikke gjennomført spesielle tiltak», går det fram av brevet.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre tok med seg tjenestetelefonen til Russland under en reise som utenriksminister i 2011, ifølge Dagens Næringsliv.

11 tekstmeldinger

Utenriksdepartementet opplyser til avisen at Støre brukte telefonen under en reise til Kaliningrad i 2011. Under turen sendte han elleve tekstmeldinger, men hadde ingen samtaler med telefonen.

– I forbindelse med at det ble vanligere at våre ansatte fikk tjenestetelefoner, laget departementet skriftlige retningslinjer for bruken av slike telefoner i 2010. Retningslinjene sier blant annet at tjenestetelefoner normalt ikke skal medbringes på tjenestereise til land med forhøyet etterretningstrussel, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen.

Regjeringsansattes mobilbruk i utlandet har blitt et hett tema etter at Per Sandberg (Frp) måtte gå av som fiskeriminister etter sin mye omtalte Iran-ferie.

foto
Jonas Gahr Støre (Ap)

Annen oppmerksomhet

Støre forklarer overfor DN at man så annerledes på etterretningstrusselen i 2011.

– Det var en helt annen type oppmerksomhet om bruk av mobiltelefon på den tiden enn i dag. Etter at retningslinjene kom i 2010, var det heller ingen rutiner om å samle inn mobiltelefoner, men vekt på å vise forsiktighet. Men jeg burde selvfølgelig fulgt retningslinjene, sier Støre.

Han understreker at «i dag er det et helt annet alvor i PSTs råd på grunn av overvåkingskapasiteten og sikkerhetssårbarheten» og viser til at da han var med Stortinget til Russland i mai, ble private telefoner og nettbrett lagt igjen.

Gir detaljer om bruk

Det supplerende brevet fra Wara utdyper i detalj hvordan flere av de regjeringsansatte har brukt telefonene sine. Fra før av er det kjent at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og to statssekretærer ikke fulgte reglene da de tok med seg tjenestetelefoner til såkalte høyrisikoland.

I det nye brevet utdyper Wara blant annet hva som skjedde under en veiåpning ved Russland-grensen. På dette tidspunktet hadde Solvik-Olsen og en statssekretær satt telefonene i flymodus for å hindre eventuelle forsøk på spionasje:

«Ved nærmere gjennomgang av telefonregningene går det fram at det er registrert én SMS som er sendt fra statsrådens telefon over russisk mobilnett, samt at det er foretatt én telefonsamtale av kort varighet (ett minutt). Statsråd Ketil Solvik-Olsen opplyser at telefonen var i flymodus på russisk side av grensen og mener at aktiviteten i russisk nett må skyldes at mobilen har slått over på russisk nett da reisefølget nærmet seg den russiske grensen, men fortsatt var på norsk side.»

Til Hongkong

For øvrig informerer Wara om at tidligere politisk rådgiver Hans Christian Kaurin Hansson ved Statsministerens kontor var på en tredagers feriereise til Hongkong i juli 2015.

– Etter egen vurdering benyttet han tjenestetelefon på reisen. Telefonen var i hans varetekt under hele reisen. Da han kom tilbake til kontoret, ble telefonen destruert, skriver Wara.