Kunnskapsministeren krever en ekstra innsats fra lærerutdanningene for å få nok søkere. Til høsten må alle lærerstudenter ha minst karakteren fire i matte for å komme inn. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det kan føre til at søkningen til lærerutdanningen stuper, dersom noe ikke blir gjort. Tirsdag møtte kunnskapsministeren folk fra universitet og høyskoler til den årlige kontaktkonferansen.

Høsten 2014 la kunnskapsministeren fram lærerløftet der han varslet strengere karakterkrav for å komme inn på lærerstudiet.

Særskilt rekrutteringsinnsats

- Lærerutdanningsinsititusjonene må sette i gang en særskilt rekrutteringsinnsats for å hindre for stor reduksjon i søkertallet, sa Isaksen i sin tale på konferansen. Han fortalte også at det blir tilbud om forkurs i matematikk for studenter som ikke har gode nok karakterer fra videregående skole. I sin tale til universitets- og høyskolesektoren sa han at samfunnet er helt avhengig av å lykkes med lærerutdanningen.

- Det er en krevende jobb å være lærer, men det gir så mye glede både yrkesmessig og privat, sa Torbjørn Røe Isaksen. Han tror skolen kommer til å bli attraktiv som arbeidsplass.

Krever økt kvalitet

Kunnskapsministeren var mest opptatt av økt kvalitet i utdanningen og lovte at det kommer en stortingsmelding om kvalitet. Hna var også opptatt av å koble studentene til forskningen og at studenter må være en del av det akademiske fellesskapet.

- Studentene må bli sett på som en ressurs og få delta i forskningsarbeidet, sa Isaksen. Men han var også opptatt av at studiene må være praktiske.

Skryter av NTNU

Han viste til NTNUs Live studio for arkitektstudenter der studentene får ansvaret fra idé på skisseblokka til ferdig byggverk.

- Studiebarometeret viser at arkitektstudentene i Trondheim er godt fornøyde med og bruker mye tid på studiene sine, sa Isaksen.

Han trakk også fram NTNUs planer om ingeniørutdanning for flyktninger når han snakket om hvordan høyere utdanning må møte samfunnsutfordringer.

- Veldig bra, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om tilbudet som blir planlagt på det som tidligere var Hist.

Høgskolen i Sør-Trøndelag lager ny toårig ingeniørutdanning for flyktninger. For å komme inn, må flyktningene dokumentere realkompetanse.