- Tusen takk. Det kjennes utrolig god å være samlet og kjenne kraften til vår bevegelse, svarte en svært rørt Jonas Gahr Støre.

Landsmøtesalen tok han åpenbart på senga med en mange minutter og - etter hvert - taktfast og jublende applaus.

- Vi er ikke en vårflørt, men et slitesterkt ekteskap som må pleies, sa Støre da han fikk samlet seg litt.

Så fortsatte han talen sin med å love landsmøtet at Arbeiderpartiet skal vinne tilbake tapte skanser.

– Vi er samlet her for å vinne tillit tilbake fra velgere som har satt seg på gjerdet eller er i tvil. Så la meg si til dere: Det skal vi klare, fortsatte han.

- Ikke kødd med arbeidslinja

Et sentralt tema under helgens landsmøte vil bli debatten om den såkalte arbeidslinja.

Flere fylkeslag vil ha økte trygder og støtteordninger. LO er imidlertid bekymret for at oppmerksomheten på de som er i arbeid skal svekkes.

Støre tok arbeidslinja varmt i forsvar i sin landsmøtetale.

– Men folk som ikke kan stå i jobb, skal ikke straffes, slo han fast.

– Det å holde trygder og stønader så lave som mulig, er heller ikke arbeidslinjen. Arbeidslinjen handler ikke om å straffe folk som ikke kan stå i jobb.

Samtidig argumenterte Støre tydelig for at velferdsordninger må utformes slik at de støtter opp under målet om arbeid til alle.

– Så for å si det på en litt annen måte enn Gro: Ikke kødd med arbeidslinjen!

Men det er grupper som ikke kan jobbe, enten varig eller permanent, på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelser. Da skal man få ytelser, understreket Støre.

– Og du skal ta imot med god samvittighet, for dere, velferdsstaten er ikke til pynt – den er til bruk.

Lovte anbudsstans

Støre varslet i sin tale at ingen sykehjem i Arbeiderparti-styrte kommuner lenger skal ut på anbud til kommersielle aktører.

– Skal det igjen bli mulig å tjene penger på omsorgsbehovene til besteforeldre i bytte med dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte? spør Støre retorisk.

Han kaller kommersialisering «verdens verste rekrutteringsplan til helse- og omsorgsyrkene hvor vi trenger flere folk.»

Han gjør det samtidig klart at partiet gjerne vil la ideelle aktører drive sykehjem og hjemmetjenester.

- Paradoks

Støre avsluttet sin tale med å løfte frem krigen i Ukraina. Han understreket hvor glad og stolt han var over at et samlet Storting har stilt seg bak og vedtatt det såkalte Nansen-programmet.

Over fem år skal Norge bidra med 75 milliarder kroner til humanitær, økonomisk og militær støtte til Ukraina.

Støre kom til landsmøtet i Arbeiderpartiet praktisk talt rett fra et møte med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i Finland.

– Etter at vi hadde gitt hverandre en klem på bakrommet, ble jeg minnet om et av livets uutholdelige paradokser. Mens jeg skulle sette meg på flyet hjem, og blant annet jobbe med denne talen, gikk Zelenskyj ut av rommet for å orientere pressen om at 21 mennesker var drept i et angrep. Det er en brutal tid, sa Støre.

– Ikke en krise

Partileder Jonas Gahr Støre var torsdag morgen opptatt av å sette partiets problemer i perspektiv.

– Det er ikke krise, fastslo en offensiv partileder og statsminister da han mandag morgen gjestet NRKs Politisk kvarter.

– Jeg mener at hvis Arbeiderpartiet ikke var i stand til å gjennomføre politikk som møter det vi står i nå med høye priser, usikkerhet i Europa og få folk i arbeid. Jeg ser et parti som tar ansvar for Norge i denne krisetiden. Det er ikke krise for meg, sa Støre.

Partisekretær Kjersti Stensen og rådgiveren Herman H. Robertsen ankom Folkets hus tidlig torsdag formiddag. Foto: Stian Wallum

Bare Trondheim og Oslo

300 landsmøtedelegater skal frem til lørdag gi seg i kast trygdeopprør, strømopprør og et valg av ny partiledelse som har preget innspurten til landsmøtet.

Kulissene er elendige målinger på rekke og rad.

Støre mener partiet har evne og livskraft til å reise seg igjen.

– Det er alvorlig med lave målinger og jeg er opptatt av å få dem opp.

Men det ser ikke lyst ut fire måneder før høstens kommunevalg.

Torsdag morgen publiserte TV2 et ferskt kommunebarometer. Arbeiderpartiet får bare 20,9 prosents oppslutning i barometeret for mai.

Det er 3,9 prosentpoeng under katastrofevalget i 2019, som var partiets svakeste noensinne.

Barometeret viser at Arbeiderpartiet fullstendig har mistet grepet om storkommunene. Det er rent rødgrønt flertall i bare to av landets 20 største kommuner, Trondheim og Oslo.

I dag har de rødgrønne partiene flertall i 17 av de 20 største byene.