– Vi vet at å kunne norsk, og å komme med tidlige tiltak, er noe som er med på å begrense frafallet senere i skoleløpet. Å kunne språket er en forutsetning for å lære seg grunnleggende ferdigheter, som matematikk, sier vikarierende skolebyråd Kristin Vinje (H) til Dagsavisen.

I et pilotprosjekt har Osloskolen tilbudt en halvtime ekstra norskundervisning før og etter den ordinære skoledagen. Det startet med 4 skoler og ble siden utvidet til 28.

– Denne høsten er ytterligere 25 i gang. Vi har evaluert og kartlagt barna før og etter, og vi kan vise til veldig gode resultater. Noen har over 50 prosent økt ordforråd i løpet av 8 uker, sammenlignet med hva læreplan og lærebøker legger opp til, forteller Walter Frøyen. Han leder Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Oslo og har utviklet opplæringen.

– Tilsynelatende har flere av disse barna et helt greit språk, men når du går inn og undersøker har de ikke et godt nok akademisk, hierarkisk språk i det hele tatt. Det er ikke noe galt med barna, de er oppegående og friske, de har bare ikke lært det, forteller Frøyen.