Ørland/Trondheim:

Generalmajor Odin Johannessen, som er sjef for hæren, understreker at han ikke er motstander av kampflykjøpet.

- Vi har besluttet at vi skal ha et antall fly, at vi skal ha ubåter og maritime patruljefly. Alt dette er bra for hæren, men vi må utvide rammen som er satt for hæren. Det må skje før 2020-2025, sier Johannessen.

Det er spesielt planlagte investeringer i stridsvogner og artilleri som ligger altfor langt frem i tid ifølge hærsjefen. Han viser til at både dagens artillerikanoner, av typen M109, innkjøpt på 60-tallet, og dagens stridsvogner, av typen Leopard 2A4, kjøpt brukt fra Nederland på 1990-tallet, er på enden av sin effektive levetid. Det vil ikke være kostnadseffektivt å forlenge levetiden. Det trengs nytt materiell.

- For å gjøre materiellinvesteringer har vi en lav oppfyllingsgrad. Vi har styrker på mobiliseringsbasis. Skal vi ha en hær som virker godt må soldatene være godt trent og være på plass. Vi kunne slåss i kveld, sier Johannessen.

Møttes i Trondheim

Torsdag ettermiddag besøkte både hærsjefen og sjefen for luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland Luftkrigsskolen i Trondheim. Førstnevnte var der for å holde foredrag i Trondheim militære samfunn, om nettopp behovet for utstyr.

Skinnarland er på vei til fredagens markering av at de nye flyene nå er kommet til Norge. Dit skal blant annet også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Generalmajoren skryter av de nye flyene og sier erfaringene er svært gode.

-F-35 er en formidabel kapasitet, som øker norsk forsvarsevne. Det vil være nødvendig for å hevde norsk suverenitet i årene fremover. Det skal forhindre at Norge blir angrepet ved at det skaper så en terskel som er så høy, at ingen velger å konfrontere oss, sier hun.

foto
Sjef for luftforsvaret, Tonje Skinnarland, sier de nye flyene er helt nødvendige for hele Forsvaret i årene fremover.

- Det vil gjøre hele Forsvaret bedre ved at det har evne til å støtte de andre forsvarsgrenene. Summen er økt avskrekkende effekt. Det er også et viktig bidrag fra Norge til Natos kollektive forsvarsevne.

Tung investering

Sist fredag landet tre av de nye kampflyene på Ørland flystasjon. De er de første som kommer til Norge. Tilsammen planlegger Norge å kjøpe 52 fly.

- For det første, det er snakk om en enorm investering. Størrelsen på det sier noe om hvor viktig F-35 er for norsk forsvarsevne, ikke bare for Luftforsvaret, sier Skinnarland

Hun viser til at F-35 vil operere sammen med enheter fra de andre våpengrenene og sier kritikken om at pengene isteden burde vært brukt til flere ulike typer materell, er feilslått.

- Hovedoppgaven er luftkontroll, altså sikre at vi ikke blir utfordret i luften over vårt område. Uten det kan vi ikke operere andre styrker. Sånn sett er flyene nødvendig for hele Forsvaret. Å sette det opp som en motsetning til andre kapasiteter er ulogisk. Vi trenger et helhetlig, balansert forsvar, sier Skinnarland.

foto
De første F-35-flyene på vei inn for landing på Ørland flystasjon sist fredag. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Trenger mer penger

Det er også sjefen for hæren, Odin Johannesen enig i.

- Når luftforsvaret får nye kampfly er det en veldig god og nyttig kapasitet for hæren. Det gir oss en bedre mulighet til å samarbeide våpengrenene. De kan løse sine oppgaver mer effektivt og støtte bakkestyrker mer effektivt, sier Johanessen.

Han peker på at Norge ligger under Natos mål om å bruke to prosent av BNP på forsvaret årlig.

- Kritikere har pekt på at de nye kampflyene kan føre til at det blir vanskelig å få gjort andre investeringer for Forsvaret i årene fremover. Er du redd for at det vil være vanskelig å nå frem politisk?

- Jeg kan godt si at jeg tror det er vanskelig, Men et moderne forsvar koster. Selv om vi øker med noen milliarder sammenlignet med den rammen som ble lagt for hæren, så er vi ikke i nærheten av å bruke to prosent av BNP på forsvar, sier Johannesen.