Det er brukt mye penger på skilting og merking av eksisterende stier og turruter. Forskerne lurte på om det funker.

En gruppe forskere fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) har undersøkt utvalgte turruter i Brumunddal og Vestby. De har sett på hvor mange som bruker stiene før og etter merking og skilting, samt hvem det er som har tatt stiene i bruk etter tiltakene, skriver Nina på sine nettsider.

foto
Informasjon: På dette skiltet i Bymarka får du vite hvordan du skal oppføre deg i naturen. Foto: Karl H. Brox

Stiene blir mer brukt

Gjensidigestiftelsen har samarbeidet med fylkeskommunene og brukt flere millioner på merking av turruter. Denne studien viser at pengene er vel verdt. Skiltingen får flere ut på tur.

Hovedfunnene er at turrutene ble mer brukt og at det har kommet til en del nye og uerfarne brukere etter at skilting og merking kom på plass. De nye brukerne er dessuten veldig godt fornøyde med tiltakene.

– Funnene gir all grunn til å peke på at dette er gode og viktige tiltak, sier Nina-forsker og prosjektleder Odd Inge Vistad til nettstedet.

foto
Uerfarne turfolk setter pris på at stiene blir merket og skiltet, viser en ny studie fra Nina. Foto: Vegard Eggen

Automatiske tellere

Forskerne brukte automatiske tellere og spørreskjema i selvregistreringskasser langs stiene både før og etter at turstiene ble merket og skiltet. I tillegg intervjuet forskerne de turgåerne som anga på spørreskjemaet at de var nye brukere etter at tiltakene ble iverksatt, og som la igjen telefonnummeret sitt.

– De var ikke så mange, men det er et entydig mønster: De er veldig fornøyde. De sa blant annet at de synes det er enklere og tryggere å ta med unger ut på tur etter tiltakene, sier Vistad.

Han forteller at det er mange eksempler på at folk ikke bruker naturen i nærområdet i dag og at det er en del utrygghet ute og går når det gjelder å ferdes i skogen selv om det er i nærmiljøet.

Du kan lese hele rapporten her