Tirsdag økte hastigheten i det ustabile fjellpartiet betydelig som følge av mye nedbør, og nådde hastigheter over 10 cm/døgn. Farenivået ble hevet til rødt. Fra onsdag og frem til i dag har hastigheten minket og er nå under 1 cm/døgn i øvre del av fjellpartiet. Minkingen kom i forbindelse med lavere temperatur og at nedbøren kom som snø.

Veslemannens bevegelser er derimot i stor grad styrt av vanntilsiget til fjellet, og spesialvarslet fra Meteorologisk institutt indikerer at det kan komme 35 til 50 mm nedbør fram til lørdag kveld. I tillegg vil nysnøen som nå ligger i fjellet smelte.

- Dersom dette værvarslet slår inn forventer vi at hastigheten i fjellpartiet vil øke igjen, og derfor opprettholdes rødt farenivå, heter det i en fersk rapport fra NVE.