Kristiansunderne er derimot entydig positive til kommunesammenslåing, ifølge innbyggerundersøkelsen, som ble offentliggjort mandag kveld: Hele 79 prosent er for sammenslåing og vil danne en ny og større kommune med Kristiansund som regionsenter, men drømmen om storkommunen med Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure og Kristiansund brister

Nei fra Tingvoll, Halsa, Aure, Averøy

Men drømmen om storkommunen brister for Kristiansund:

* Tingvoll med sine drøye 3000 innbyggere vil fortsette som egen kommune. Over 70 prosent av innbyggerne sier nei til storkommune med Kristiansund som kommunesenter.

* Aure og Averøy vil også fortsette alene.

* Halsa ser mot Hemne, Snillfjord og Aure. I Halsa kommer «storkommunen» med Kristiansund som regionsenter ut med lavest score i innbyggerundersøkelsen som ble offentliggjort mandag kveld.

* Gjemnes er også lunkne, og ser like mye til Molde som til Kristiansund.

Surnadal sier ja - Sunndal nei

* I Surnadal sier 61,3 prosent ja til tre-kommunerssamarbeidet mellom Surnadal, Halsa og Rindal. 38,7 prosent vil fortsette som egen kommune. Valgdeltakelsen i Surnadal var lav, bare på 32,5 prosent.

* I Sunndal ble det et rungende nei til å gå sammen med nabokommunen Nesset. 77,4 prosent sa nei, mens 22,6 svarte nei. I nesset ønsker 49,1 prosent sammenslåing med Sunndal, mens 41,1 ville gå mot Romsdal.

* I Molde ble innbyggerundersøkelsen offentliggjort etter at folkeavstemningene i de andre romsdalskommunene var over. 71 prosent av moldenserne sier ja til storkommune, viser innbyggerundersøkelsen i Molde. Rosenes by vil ha med seg Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Misund, Nesset og Rauma i en ny storkommune.

- Saboterer valget

Halsa ser nordover sammen med Aure, Hemne og deler av Snillfjord. Dette alternativet har overvekt i innbyggerundersøkelsen til Halsa, som ble offentliggjort rett etter at stemmelokalene ble stengt klokken 20 mandag kveld.

- Jeg tror ikke det vil være hogd i stein hva som blir utgangen av dette. Det vil også forundre meg om de tre alternativene vil ha endelig fasong slik som de nå ser ut. Det vil sikkert være kommuner som ikke er med til slutt, sier Rognskog. Ifølge VG mener Anders Todal Jensen, valgforsker ved NTNU i Trondheim, at de folkevalgte saboterer hele folkeavstemningen ved å legge fram så mange ulike alternativer- Det synes jeg er veldig spissformulert. Jeg vil påstå det motsatte. Null-alternativet vil jo få færre stemmer jo flere alternativer man har, mener Rognskog, som understreker at distriktskommunene ikke er en enhetlig masse er rundt et tyngdepunkt i kommunen.- Vi bor spredt, og derfor må vi ta mange hensyn og derfor har vi fire alternativer, sier Rognskog, som gjennom ordførerbrillene synes regionreformen er en vel så viktig reform som kommunereformen.LES OGSÅ: Hemne-ordføreren sier jaLES OGSÅ: Rindal ser i alle retninger (Pluss)

Super-mandag

- Jeg håper vi ser en dragning mot en midtnorsk region der hele Møre og Romsdal er med. Jeg vil heller ikke avvise en deling av Møre og Romsdal, men med hele Møre og Romsdal hadde vi tatt med oss mer tyngde. Bare Nordmøre vil bli for lett i vektskåla, sier Rognskog, som også er leder ORKidé – Nordmøre Regionråd. Sammen med de andre ordførerne vil han tirsdag oppsummere og konkludere veien videre for Nordmørskommunene.Innbyggerne i 23 kommuner stemte under den såkalte «super-mandagen» i Kommune-Norge over om de skal bestå eller slå seg sammen med en eller flere nabokommuner. Fram til sommerferien holder hele 163 kommuner folkeavstemninger om kommunens fremtid.

foto
Ordfører Kjell Neergaard må innse at drømmen om storkommunen brister for Kristiansund. Foto: Terje Svaan
foto
Bøyde hoder: 29. februar signerte seks kommuner intensjonsavtale om en ny stor-kommune med Kristiansund som kommunesenter. Folket på Nordmøre sa derimot et rungende nei til storkommunen i avstemningene mandag kveld. Foto: Odd Arild Bugge
foto
Neppe giftermål: Surnadals ordfører, Lilly Gunn Nyheim, hadde håpet å få med Ola Rognskog og Halsa i en ny kommune. Innbyggerundersøkelsen i Halsa tyder derimot på at folket i Halsa ser mot Hemne. Foto: Tommy Fossum
foto
Borgerplikt: Ordfører i Sunndal, Ståle Refstie, har i flere måneder kjempet for at Sunndal skal si ja til å slå seg sammen med Nesset. Han er langtifra sikker på om han får støtte for sitt syn. Valgdeltakelsen virket god i Sunndal mandag. Foto: Tommy Fossum