700 arbeidsplasser kan forsvinne i Steinkjer

En ny rapport viser at en fylkessammenslåing mellom Nord- og Sør-Trøndelag kan få konsekvenser for over 700 arbeidsplasser i Steinkjer.

Mister arbeidsplasser: Ved en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag kan Steinkjer miste 700 arbeidsplasser.Bjørn Arild Gram, ordfører i Steinkjer, mener administrasjonssenteret i et sammenslått fylke må ligge i Steinkjer, ikke i Trondheim.  Foto: Leif Arne Holme, Adresseavisen

Saken oppdateres.

På oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune har Trøndelag Forskning og Utvikling, med Roald Sand og Morten Stene i bresjen, gått gjennom en rekke konsekvenser en eventuell fylkessammenslåing vil ha for Steinkjer som administrasjonssenter. En av dem er en reduksjon i antall arbeidsplasser i kommunen.

700 arbeidsplasser kan bli berørt

Steinkjer og Trondheim er i dag administrasjonssentrum i hver sin fylkeskommune, og har dermed et betydelig antall fylkesorganiserte ansatte.

Analysene til forfatterne av rapporten viser at en sammenslåing vil ha konsekvenser for over 700 arbeidsplasser i Steinkjer. Det har blitt samlet inn data om 60 virksomheter i Steinkjer kommune innen fylkeskommunal og statlig administrasjon og forvaltning, statlig tjenesteyting, statlig undervisning og fylkesorganiserte lag og foreninger.

Konklusjonen er at om lag 470 konkrete arbeidsplasser innen disse virksomhetene står i fare i Steinkjer. I tillegg kommer det ringvirkninger på rundt 190 arbeidsplasser i Steinkjerregionen.

LES OGSÅ: De nyvalgte fylkespolitikerne bør bli de siste

LES OGSÅ: Gir en million for å få trøndere til å samarbeide

Av de 470, er omtrent 200 av arbeidsplassene innen fylkeskommunal fellesadministrasjon, 200 innen statlig forvaltning, og 70 innen fylkesorganiserte lag, foreninger og interesseorganisasjoner.

Det vil også forsvinne 39 arbeidsplasser innen politi, jernbaneverk og statlig undervisning i forbindelse med omorganiseringsprosesser i statlige virksomheter. Ytterligere 50 arbeidsplasser innen de samme virksomhetene vil forsvinne som følge av indirekte virkninger.

LES OGSÅ: - Trondheim som nytt politihovedsete

Ikke overrasket

Ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram, forteller mandag kveld at han ikke har hatt anledning til å lese rapporten som kom samme formiddag, men at han ikke er overrasket.

- Jeg har ikke lest den, men jeg vet hva det dreier seg om, og jeg har registrert at den har kommet inn, sier han.

- Det er ingen overraskelse at mange arbeidsplasser i Steinkjer står på spill.

Gram forteller at dersom en sammenslåing skal være aktuelt kan det kun skje om Steinkjer blir administrasjonssenteret.

- Dersom det skal være en reell vurdering for sammenslåing er det er en absolutt forutsetning, sier han.

LES OGSÅ: Setter fart på fylkessammenslåing

Tap i folketall

Det er ikke bare arbeidsplasser som vil forsvinne fra kommunen dersom fylkessammenslåingen blir en realitet. Om arbeidsplassene blir flyttet til Trondheim vil Steinkjer få et tap i folketall på 1000 personer, eller fem prosent, på lang sikt. Dette vil gi Trondheim en tilflytting på 1000 personer som tilsvarer en økning på 0,5 prosent. Dette mener Gram er problematisk.

- Det er klart Steinkjer blir mindre attraktivt om arbeidsplasser forsvinner, sier han.

- De siste årene har vi hatt en brukbar vekst, men den har vært skjør. Tilflyttingen til Steinkjer er nesten halvparten av landsgjennomsnittet, så at arbeidsplasser kan forsvinne er alvorlig.

- Man må tilstrebe en balansert utvikling i Trøndelag. Trondheim vokser så fort at de snart ikke vet hvor de skal bosette alle sammen. Alle må ta innover seg at noen av de tunge funksjonene må holdes i Steinkjer, avslutter han.

Denne rapporten kan være en pekepinn på hva som vil komme ut av utredningen bestilt av de to fylkeskommunene. Den store utredningen skulle være ferdig innen 1. november, og ventet å bli lagt frem i løpet av vinteren.

LES OGSÅ: Nytt forsøk for Trøndelag

LES OGSÅ: Leksvik-politikere ønsker sammenslåing med Rissa

Ikke overrasket: Senterpartiordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram, er ikke overrasket over at en fylkessammenslåing vil koste kommunen arbeidsplasser. 

Ikke overrasket: Senterpartiordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram, er ikke overrasket over at en fylkessammenslåing vil koste kommunen arbeidsplasser. 

På forsiden nå