Hans departement gir dem en million for å fortsette sitt gode eksempel.

- Trøndelagsfylkene viser lederskap, og det er dem som har kommet lengst i arbeidet med fylkessammenslåing, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Trønderne får mest

Alle fylkeskommunene som deltar i regionreformen får støtte til utredning og informasjonsarbeid. Trøndelag får nå får nå én million kroner.

- Jeg inviterer alle fylkene i landet til å starte nabopraten nå, slik trønderne allerede har gjort, sier Sanner.

Allerede i fjor høst satte fylkestinget fart på sammenslåinga.

- Det er positivt at Nord og Sør-Trøndelag nå diskuterer et sterkt Trøndelag.

Hvor skal makta plasseres?

Og i diskusjonen om et sterkt Trøndelag, har lokaliseringsdebatten allerede kommet til uttrykk. Steinkjerordfører Bjørn Arild Gram (Sp) har vært ute med sin interesse for å sikre Steinkjer som administrasjonssted. Krefter i sør argumenterer for Trondheim, som har tunge institusjoner of fagmiljøer som St. Olavs Hospital og Universitetet.

- Det klarer de helt sikkert å finne ut av, sier Jan Tore Sanner lett.

- Fremtiden som ett Trøndelag er så mye lettere enn et rivaliserende nord og sør. Dette er en unik mulighet for å kunne lage en sterk region i Midt-Norge. Og det vil fylkespolitikerne, derfor løser de lokaliseringsdebatten også. Vi heier bare fra sidelinjen.

De andre kommer etter

Alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune er invitert til å delta i regionreformen.

- Stortinget har forventninger om at de andre fylkeskommunene starter sine utredninger til høsten. Departementet vil gi støtte til fylkeskommuner som gjør forpliktende vedtak om å utrede sammenslåing, sier Sanner.

Departementet gir 200 000 kroner i støtte per utredning og i tillegg 200 000 kroner per fylke, til de som har gjort sammenfallende vedtak om å arbeide for sammenslåing. I tillegg gis 200 000 kroner per fylke i støtte til informasjon og folkehøring når de har gjort vedtak om hvordan de ønsker å høre innbyggerne.

Får utbetalt pengene i år

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner får i alt én million kroner til sitt arbeid med regionreformen. 600 000 kroner skal gå til arbeidet med å få på plass et godt faktagrunnlag, mens 400 00 kroner går til informasjon og til å høre innbyggerne.

- Den norske fylkesstrukturen har ikke vært endret siden Bergen ble en del av Hordaland i 1972. Det blir derfor spennende å følge Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag i deres videre arbeid, sier Sanner.