Nulloppgjør for frontfagene

Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om en løsning i årets hovedoppgjør. Det generelle kronetillegget blir null kroner.

Riksmekler Nils Dalseide innledet meklingen mellom Fellesforbundets Jørn Eggum (t.v.) og Norsk Industris Stein Lier-Hansen (t.h) 16. mars. Lørdag startet partene innspurten fram mot fristen, som er midnatt natt til søndag.   Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Partene kom til enighet først over tolv timer på overtid. Meklingsfristen var midnatt natt til søndag.

Lønn, reisebestemmelser, problematikk rundt sosial dumping og ikke minst pensjon har vært sentrale stridstema i meklingen.

Norsk Industri opplyser at partene er enige om et generelt kronetillegg i år på null kroner. Resultatet av overheng (1,1 prosent), tekniske endringer og forventet glidning gir imidlertid en årslønnsvekst på 2,4 prosent.

Legger grunnlag for andre

Overenskomsten i det såkalte frontfaget er spesielt viktig, fordi den danner et viktig grunnlag for øvrige meklinger utover våren.

Hvis partene ikke hadde blitt enige, ville norsk industri blitt rammet av en storstreik.

- Jeg forventer nå at etterfølgende oppgjør ender innenfor frontfagets rammer og dermed er lojale mot industrien, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Resultatet innebærer ytterligere redusert lønnsvekst i Norge, i tråd med utviklingen de siste år. Lønnsveksten i Norge er etter dette oppgjøret på linje med sentrale handelspartnere, opplyser Norsk Industri.

Lier-Hansen mener det er avgjørende for norsk konkurranseevne og sikring av fremtidige industriarbeidsplasser at utviklingen fortsetter.

LO: Godt resultat i hovedoppgjøret

LO-leder Gerd Kristiansen er glad for at partene i hovedoppgjøret kom fram til enighet. Hun mener Fellesforbundet har fått et godt resultat i meklingen med Norsk Industri.

– Det anbefalte meklingsforslaget mellom Fellesforbundet og Norsk Industri innfrir på en god måte hovedkravene som ble vedtatt i LOs representantskap. Partene har kommet til enighet om vanskelige prinsipielle spørsmål, og unngått streik i krevende tider. Det står det respekt av, sier LO-leder Kristiansen.

Partene er enige om et generelt kronetillegg i år på null kroner. Resultatet av overheng (1,1 prosent), tekniske endringer og forventet glidning gir imidlertid en årslønnsvekst på 2,4 prosent, ifølge Norsk Industri.

Den økonomiske rammen prosent trygger sysselsettingen og har en god og solidarisk profil, mener LO.

Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor.

NHO om lønnsoppgjøret: – En ansvarlig ramme

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er godt fornøyd etter at partene i frontfaget søndag ble enige om en lønnsvekst på 2,4 prosent. Hun mener partene har vist ansvar.

– Jeg er fornøyd med at Norsk Industri og Fellesforbundet er blitt enige i frontfagsoppgjøret. Rammen for årslønnsveksten i 2016 er på 2,4 prosent. Det er ansvarlig, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Men Skogen Lund understreker at de nå forventer at medlemmene skal følge opp med lokale oppgjør innenfor disse rammene.

Søndag ble det klart at lønnsveksten anslås til 2,4 prosent, som betyr at kjøpekraften blir noenlunde opprettholdt. Det blir ikke noe generelt lønnstillegg. I tillegg har regjeringen gått med på å foreslå for Stortinget å utvide permitteringstiden fra 30 til 52 uker.

– Med den situasjonen vi har på arbeidsmarkedet og i norsk økonomi nå, vil et ytterst moderat oppgjør støtte opp under å utvikle eksisterende næringer og etablere nye vekstområder i næringslivet, sier NHO-sjefen.


LES OGSÅ: - Må ha andre virkemidler enn under finanskrisen

 
På forsiden nå