Klart for ny kraftledning på Fosen og i Snillfjord

Styret i Statnett vedtok fredag at første byggetrinn for en ny kraftledning mellom Namsos og Surna skal gjennomføres.

Statnett anslår at kostnaden for linja er på 3,4-3,7 milliarder kroner for strekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal. 

Saken oppdateres.

Dermed kan vindkraftutbyggingen på Fosen realiseres.

Utbygging av kraftlinjen gjelder delstrekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal. Flere av anleggskontraktene for det innledende prosjektarbeidet har gått til lokale bedrifter, og bidrar til lokal verdiskaping, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Kontrakter for 150 millioner har nå gått til lokale bedrifter.

LES OGSÅ: Her skal første del av storutbyggingen på Fosen starte

Starter i mai

- Beslutningen har tre hovedbegrunnelser, sier konserndirektør Elisabeth V. Vardheim i Statnett. Prosjektet bidrar for det første til å realisere vindkraftutbyggingen i Trøndelag, for det andre forbedrer vi strømforsyningen i hele regionen og ikke minst gir Namsos-Surna økt kapasitet i strømnettet mellom nord og sør i Norge, forklarer Vardheim i pressemeldingen.

Ifølge vedtaket vil  Statnett starte utbyggingsarbeidet for begge delstrekningene i mai og de skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2019.

- Vi har jobbet lenge med prosjektet, og vi er glad for at vi nå passerer denne milepælen. Beslutningen vil bidra til å bedre strømforsyning og til oppfyllelse av nasjonale fornybarmål, samtidig som det vil gi store økonomiske ringvirkninger i Midt-Norge, sier Vardheim.

Kontrakter til lokale selskaper

I løpet vinteren har Statnett lyst ut kontrakter i entreprenørmarkedet og flere av kontraktene er på plass.

- Det er særlig hyggelig å se at flere av de kontraktene som frem til nå er tildelt har gått til lokale og regionale entreprenører. Dette viser at Midt-Norge har et konkurransedyktig næringsliv, og vi er glad for å kunne bidra til å øke sysselsettingen, uttaler Vardheim.

LES OGSÅ: Klager ny kraftlinje i Trøndelag inn for ESA

En av to kontrakter for skogrydding, to av seks kontrakter på vei- og baseplasser og en kontrakt på vei- og grunnarbeid for våre nye transformatorstasjoner har så langt gått til regionale aktører. Til sammen utgjør disse kontraktene ca. 140-150 millioner. Erfaringsmessig vil 15-25 % av våre investeringer legges igjen lokalt.

Investerer for milliarder

Statnett anslår at kostnaden for linja er 3,4-3,7 milliarder kroner for strekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal.

Samlet for de to delstrekningene skal det bygges 500 master fordelt på ca 180 km med kraftledning og fire nye transformatorstasjoner.

Siste del av totalprosjektet Namsos-Surna, det vil si strekningen mellom Åfjord og Snilldal, skal senest stå ferdig i løpet 2028.

På forsiden nå