Naturvernfondet i Nord- og Sør-Trøndelag opplyser at de vil klage de planlagte kraftledningene inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Statsforetaket Statnett skal stå for byggingen av kraftlinjen, som skal frakte strømmen fra de 278 vindturbinene på Trøndelagskysten ut til markedet.

Tre delprosjekter

Til sammen blir kraftlinjen på 25 mil, og vil gå fra Namsos til Surnadal. Linjen er delt opp i tre delprosjekter. I 2019 skal to av strekningene, Namsos-Åfjord og Snilldal-Surna, være ferdig utbygd, klare til å frakte strøm fra vindparkene som skal stå ferdige i 2020.

Denne delen av utbyggingen er beregnet å koste mellom 2,9 og 3,75 milliarder kroner.

- Hovedregelen i Norge er at tilkoblinger av nye kraftverk til sentralnettet skal bekostes av eierne av kraftverkene. Her skal imidlertid staten dekke kostnadene, under påskudd av at dette skal bli en del av sentralnettet, sier Mads Løkeland i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag i en pressemelding.

Liker du å holde deg oppdatert på næringslivet i Midt-Norge? Da anbefaler vi at du følger Økonomiadressa på Facebook!

Bygges senere

Siste del av prosjektet, strekningen mellom Åfjord og Snilldal med sjøkabel som krysser Trondheimsfjorden, skal bygges innen 2028, ifølge Statnett.

Ifølge Naturvernforbundet viser dette at det ikke er behov for å styrke sentralnettet i Trøndelag, ettersom siste del skal stå ferdig mange år etter at vindparkene har begynt å produsere strøm.

Forbundet mener derfor at de to første delprosjektene må anses som vanlige tilførselslinjer, som utbyggerne av vindparkene må betale for.

De mener at det ellers vil bety en støtte på fire milliarder kroner som andre kraftverk ikke får. Dette bryter med EUs markedsregler om rettferdig konkurranse, ifølge Løkeland.

- Flere kraftlinjer i sentralnettet i Trøndelag forsterkes nå. Etter dette vil det ikke være nødvendig med ytterligere forsterkninger i overskuelig framtid, sier Løkeland.

- Tar til orientering

Styret i Statnett skal ta sin beslutning om utbygging av de to første delprosjektene i april eller mai.

Kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett sier at de tar til orientering at Naturvernforbundet bringer saken inn for ESA, ifølge NRK Trøndelag.

- Statnett har fått et konsesjonsvedtak på å bygge en sammenhengende sentralnettsledning fra Namsos i nord til Surnadal i sør. Denne skal legge til rette for vindkraft, øke nord-sør-kapasiteten i sentralnettet og styrke strømforsyningen i hele regionen, sier hun.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.