Sår tvil om det er reell konkurranse rundt storhall

Ber om å få den juridiske vurderingen av avtalen mellom Trondheim kommune og Trondheim Spektrum AS.

Gruppelederne Ingrid Skjøtskift (H) og Ottar Michelsen (SV) ber rådmannen legge frem den juridiske vurderingen av avtalen mellom Trondheim kommune og Trondheim Spektrum AS.  Foto: Roy Tommy Bråten

Saken oppdateres.

Gruppelederne Ingrid Skjøtskift (H) og Ottar Michelsen (SV) er usikre på om avtalen mellom kommunen og Trondheim Spektrum AS er i overensstemmelse med nasjonale og internasjonale regelverk. Under tirsdagens formannskap spør de rådmannen om dette.

OPPDATER DEG SELV - HER ER ALLE SAKENE OM DEBATTEN RUNDT TRONDHEIM SPEKTRUM

LES OGSÅ: Dette er Sluppen-alternativet

Kommersiell aktør

Bakgrunnen for spørsmålet er kommuneadvokaten gjennomgåelse av avtaler med idrettslag om utbygging av haller. Kommuneadvokaten har brukt Utleira ILs bygging av idrettshall som eksempel, og kommet frem til at idrettslaget ikke driver økonomisk virksomhet som strider mot regelverket fordi de ikke er en kommersiell aktør.

- Men det som er utfordringen med konklusjonen til advokaten er at dette ikke er gyldig for Trondheim Spektrum AS. Selv om de leier ut til idrettslag, og selv om kommunen står som hovedeier i AS’et, så er AS’et en kommersiell aktør. Derfor kan ikke konklusjonen gjelde for Trondheim Spektrum, mener Ottar Michelsen, som spør om rådmannen har gjort en tilsvarende vurdering mellom kommunen og spektrum.

LES OGSÅ: Nå skal rådmannen utrede storhall på nytt


Storhalldebatten: Dette er Kotengs løsning

Vil bevare deler av Nidarøhallen, og bygge messehall og storhall på Sorgenfri i Trondheim.


Må få samme mulighet

Som kjent utreder rådmannen flere alternativer til storhallplassering enn spektrum. Både Sluppen, Sorgenfri og Brattøra skal vurderes før det tas et endelig vedtak i desember.

- Og får ikke disse alternativene samme muligheter og betingelser som Trondheim Spektrum AS blir det en skinnprosess. Husk at det i bunn ligger kommunal subsidiering på cirka 25 millioner til Trondheim sSpektrum gjennom kjøp av hall-leie. Med denne garanterte leieinntekten i overskuelig fremtid har du en trygghet for investorene. Derfor vil vi at formannskapet ber rådmannen sikre at eventuelt andre interessenter til å realisere en storbyhall i Trondheim, får samme mulighet til å legge frem tilbud til kommunen om leie av halltid som Trondheim Spektrum AS, sier Skjøtskift.

TEST DEG SELV: Hvor skal storhallen ligge?

Nye Trondheim Spektrum
  • Planene for den nye storhallen er 5500 kvadratmeter idrettshall med kapasitet for internasjonale håndballkamper, konsertarena for 10 000 tilskuere og et betydelig større messeområde. Bygget blir nesten tre ganger så høyt som i dag.
  • Trondheim Spektrum er byggherre.
  • Den gamle hallen på Øya skal rives, og den nye er planlagt å stå ferdig i 2018.
  • Et enstemmig bygningsråd gikk i vår inn for giganthallen. Forslaget til reguleringsplan ble lagt ut på høring, med frist til 13. august.
  • Det er kommet en rekke kritiske høringsuttalelser, som påpeker flere farer og mangler ved lokaliseringen på Øya. I sommer snudde Høyre, og presser nå hardt på for å få en ny debatt om lokalisering av storhallen.
  • Ordfører Rita Ottervik (Ap) slo nylig fast at storhallen skal bygges på Øya.
  • Det har kommet flere utspill om alternative tomter til hallen, blant annet på Sluppen og Sorgenfri.
  • Saken skal sluttbehandles i bystyret, trolig i desember.
På forsiden nå