- Byutviklingsmessig er det et svært dårlig grep å bygge ut for idrett, kultur og messer på Øya, sier Ivar Koteng.

Eiendomsbaronen er klar over at han kaster seg inn i debatten «fem over tolv» som han sier. Men mener han sitter på en løsning som er langt bedre enn dagens plan, og som lar seg løse for å arrangere håndball-EM i januar og desember i 2020.

LES DEG OPP. HER ER ÅRETS SAKER OM STORHALL-DEBATTEN

Delt løsning

Med illustrasjoner, kulepenn og post-it-lapper viser han Adresseavisen hvordan han tenker.

- Bygg ny storhall på Sorgenfri kombinert med messehall. Bevar hallene på Øya inntil hallene på Sorgenfri er klare, så kan man rive den delen man mener må rives nå (Hall A og C), og selge den tomta til boligutbygging senere. Bygget hvor storhallen er i dag (D-hallen), med de andre småhallene, blir stående som treningshaller. Det vil senke trafikken på Øya dramatisk, og man får plassert storhall og messehall mer sentralt i forhold til trafikk. Det er en super løsning hvor man får løst konflikten med messe og idrett på en elegant måte, sier han.

Allerede i 2011 ble han spurt av rådmannen om han hadde innspill til storhalldebatten. Koteng svarte den kommunale tomta på Sorgenfri den gang også.

- Men det alternativet var allerede vraket fordi tomta var for liten. Med delt løsning blir den stor nok, sier Koteng.

Les også: Derfor finnes det ingen reelle alternativer til Øya

Messehall over to plan

Tomta hvor bussene og verkstedet er i dag er cirka 30.000 kvadratmeter. Koteng ser for seg en messehall over to plan som ikke trenger å koste mer enn 80 millioner kroner.

- Storhallen på Sorgenfri vil koste like mye som om man river og bygger nytt på Øya (kostnadsberegnet til cirka 500 millioner kroner. journ.anm.). Trolig blir det billigere også med tanke på at tomta på Nidarø er mer verdt enn tomta på Sorgenfri. I tillegg er jeg sikker på at man må ha bru til Osloveien hvis man skal ha den storhall-løsningen på Øya som er tenkt. Og det vil koste mye penger, sier han.

Den eneste merkostnaden med å bygge på Sorgenfri er en messehall. Vi kan bygge en på 8000–10000 kvadratmeter på to plan for 80 millioner kroner, og leie den ut. Null problem. En messehall er enkel å sette opp. Ser du på de store messehallene i Frankfurt og Milano trenger man bare betonggulv, lys, luft og søyler. Noen vil sikkert si at 80 millioner er for lite, men det er det ikke. Dette kan jeg, legger Koteng til.

Han kunne også bygget storhallen, og leid den ut til kommunen. Men det vet han kommunen ikke vil være med på grunnet økonomien i hallen.

Les også: - Et uopprettelig overgrep mot kulturbyen Trondheim

- Ikke stress med Nidarø

- Rekker man å bygge hallene til 2020 på Sorgenfri?

- Hvis reguleringsplanen er klar i mars neste år har man 2,5 år på seg. Det bør gå greit ja.

Med denne løsningen mener Koteng det ikke er noe stress med å starte riving av Nidarø. At kommunen og idretten sier at taket på hall A og C kan rase når som helst, og at man MÅ rive og bygget nå tror ikke Koteng på.

- Hvis det virkelig er så prekært hvorfor har det da vært aktivitet der inntil det siste. Jeg er sikker på at man kan spille der til nye hall er klar. Så kan man selge tomta, og tjene penger på den. Med en slik løsning blir det like mange flater som tenkt, så det er heller ikke noe argument.

Les også: Løpet er kjørt, Høyre

Lite imponert

I dagens avis har Koteng et innlegg på debattsidene hvor han tar for seg byutviklingen. Han er lite imponert. Han mener det er på tide å se tid og CO₂ i sammenheng. Med hall og messe på Sorgenfri kan det anlegges parkeringshus i kjeller som kan brukes til både arrangementene, men også parkering for folk som vil til byen.

- Trondheim parkering får penger, og folk tar buss til byen. Vinn-vinn, sier Koteng.

I innlegget skriver Koteng at i hverdagen til den enkelte er tid en minimumsfaktor, og storsamfunnets største utfordring er CO₂-belastningen. «Vi må greie å kombinere disse utfordringene ved å gjøre behovet for begge mindre»

Og fortsetter: «Nidarøhallen blir kanskje vedtatt slik forslaget foreligger nå. Jeg tror ingen er fornøyd med denne løsningen. Dette skyldes manglende planlegging og totalt mangel på prioriteringer i byplanleggingen»

- Se på helheten

Til Adresseavisen utdyper han:

- I dag kan man ikke velge å stenge parkering, for da forstår man ikke hvordan verden vi lever i. Jeg mener med dette at vi får bra messeanlegg, men dårlig idrettsanlegg. Hvis noen tror det blir mindre trafikk, mindre henting og levering med fire nye flater så skjønner dem ikke noen ting. Og det er litt av problemet med planlegging generelt, man ser bare planlegging gjennom sektorkrav og ikke helhet, sier han.

- Men det vil jo koste penger med to anlegg? Er det god butikk?

- Hvis man bare tenker kortsiktig får man ikke byer. I byutvikling må man ta CO₂-hensyn og bygge tett. Man må ta de områdene som er minst egnet til å bo til å bygge andre ting enn boliger, og de områdene som er gode å bo på til å bo tett. Det offentlige tror man kan nekte folk til å ta bil, men det går jo ikke. Vi må være villig til å sette sammen CO₂ og tid. Hvis ikke blir det bare skittprat. Det må vi slutte med, sier han.

Ingen egeninteresse

- Som eiendomsmann spør mange seg hva du kan tjene på dette forslaget?

- Absolutt ingenting.

- Men du vil ha boliger etter hvert på Øya?

- Ja, men det blir jo lagt ut for salg, og det kan vi eventuelt hive oss på.

- Helt til slutt, hvor skal man gjøre av alle bussene på Sorgenfri?

- Så vidt jeg vet går dem på hjul.

- Betydelig rekkefølgekrav

Rådmann Morten Wolden forholder seg til politiske vedtak i saken, og vil ikke vurdere utspillet til Koteng.

- Men kan man bygge hall på tomta?

- Størstedelen av tomta er kommunal, men det ligger en leieavtale der som går ut 2018. I tillegg ligger det betydelig rekkefølgekrav forbundet med utbygging der. Blant annet ny veiforbindelse mellom Lerkendal og Tempe. Det er en utfordring for enhver utbygger, sier Wolden.

foto
På Sorgenfri (hvor bussene i dag står) er det god plass til både storhall og messehall mener Ivar Koteng. Foto: Illustrasjon: Koteng Eiendom
foto
Det grønne området er det Ivar Koteng mener skal brukes til boliger på Øya. Men ikke før storhallen og messehallen står ferdig på Sorgenfri. Foto: Illustrasjon: Koteng Eiendom