Hentet inn 4,8 millioner kroner i unndratt inntekt

I tillegg ble 49 aktører stanset og 16 anmeldt av A-krimsenteret Trondheim i 2016.

Underdirektør Stian B. Tingstad, ved Skattekrim i Skatt Midt-Norge, er koordinator for den tverrfaglige arbeidskriminalitetsenheten i Trondheim. 

Saken oppdateres.

- Vi var aktive i 2016, og det gir gode resultater. Tallene for unndratt inntekt og mva. er i realiteten enda større fordi mange av a-krimsakene sendes videre til Skatteetaten, og er derfor ikke med i denne oversikten, sier felles talsperson Stian Tingstad for A-krimsenter Trondheim.

Senteret er et tverretatlig samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten, NAV Kontroll, Trondheim kemnerkontor og Tolletaten.

LES OGSÅ: Sjekker mulig snusk i byggebransjen

Bodde i kjeller

I 2016 kontrollerte a-krimsenteret 197 virksomheter og selskaper. I september omtalte Adresseavisen blant annet at åtte arbeidere måtte bruke et kjellergulv som toalett.

Tingstad forteller også at mange arbeidstakere fordekkes som enkeltpersonforetak, slik at arbeidsgiver unngår minstelønn og andre plikter.

- De unngår tariffer som gjør at de kan underbetale enkeltpersoner. Det er i realiteten sosial dumping, og da kan seriøse aktører bli utkonkurrert, sier Tingstad.

I tillegg erfarer senteret at færre bedrifter driver helsvart. Når den svarte delen av virksomheten kombineres med den hvite, blir det vanskeligere å avdekke og bevise kriminalitet.

Tingstad forteller at det er vanskelig å finne de verste aktørene.

- Det er vanskelig å ta tak i de viktigste sakene. Vi lurer hele tiden på om vi jobber med de riktige sakene, eller om det finnes aktører vi ikke finner. Vi jobber kontinuerlig for å bygge kunnskap, slik at vi fremover jobber med de riktige sakene.

LES OGSÅ: Én av ti har betalt for svart arbeid

Bedre for byggebransjen

Senteret, som ble samlokalisert på Brattøra i mai 2016, har særlig fokus på byggebransjen i Trondheim. Det gir resultater.

I en utspørring i forbindelse med årsrapporten svarte byggebransjen at konkurranseforholdene er blitt bedre. A-krimsenteret er imidlertid forsiktig med å ta all æren.

- Vi er spesielt fornøyde med tilbakemeldingene fra byggebransjen. Det skyldes nok summen av vårt arbeid, at bransjen selv tar ansvar og at de har en egen uropatrulje, sier Tingstad.

Han sier de vil fortsette med samme fokus i 2017.

- Fortsatt utpeker byggebransjen seg som en bransje med stor risiko. Vi kommer til å jobbe med stort fokus på dem, men også andre bransjer som restaurant og servering, bilverksteder og renhold.

Les også «Skattejegerne» i Ukeadressa

I desember 2016 slo A-krimgruppen til mot 24 restauranter, utesteder og kiosker i Trondheim. 

LES OGSÅ: A-krim slo til mot 24 restauranter, utesteder og kiosker i Trondheim

Stor bedring i 2016

Etter at de 14 ansatte ble samlokalisert har arbeidet skutt fart. Resultatene (se faktaboks) begynte for alvor å komme siste halvår i fjor.

- Vi leverte også en årsrapport for 2015, og ser at resultatene er langt bedre i 2016 på alle områder. Det var stor aktivitet i 2015 også, men ingen straffesaker.

I 2016 kan senteret vise til 16 anmeldelser og 13 forelegg. Målet med samarbeidet er blant annet å utnytte virkemidlene i de ulike etatene på best mulig måte.

- Samarbeidet fungerer veldig godt. Vi har holdt på en stund og lært hverandre å kjenne. Vi prøver å bruke de virkemidlene som er enklest og billigst, uavhengig om det er fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten eller politiet. Det har vi ikke kunnet gjøre tidligere. Da har for eksempel vi i Skatteetaten kjørt tunge bokettersyn som har tatt lang tid, sier Tingstad, som også er underdirektør ved Avdeling for Skattekrim i Skatt Midt-Norge.

LES OGSÅ: Norge er en honningkrukke for dem som spekulerer i å bryte norske regler for lønns- og arbeidsvilkår

Villig politi

De involverte etatene har også ansatte som jobber med arbeidslivskriminalitet utenfor senteret. I mars skal en ny politietterforsker dedikeres til senteret, i tillegg til de to som har jobbet der siden høsten i fjor.

- Det ser vi frem til, vi har så mye å gjøre at vi trenger en til, sier Tingstad. Han anslår at de jevnlig jobber med 10 til 15 saker samtidig.

I en pressemelding i fjor viste Riksrevisjonen til at «manglende etterforskningskapasitet i politiet» har vært en utfordring for a-krimsentre i andre byer.

- Hvordan opplever dere politiets kapasitet i Trondheim?

- Innenfor a-krimområdet kjenner vi oss ikke helt igjen i oppsummeringen fra Riksrevisjonen. Politiet har vist stor vilje og evne til å jobbe med a-krim, og det er vi glade for, sier Tingstad.

LES OGSÅ: Bakeri i Trondheim anmeldt etter aksjon av politiet og Arbeidstilsynet

LES OGSÅ: Kamplybasen er LO-sjefens drømmeprosjekt 

Resultater i 2016
 • 197 virksomheter og selskaper er kontrollert.
 • 794 personer er kontrollert. 
 • Cirka 600 HMS-kort er kontrollert.
 • Fire store aksjoner der samtlige etater er med. Tre av aksjonene gikk over flere dager.
 • 34 aktører er satt ut av spill.
 • 16 anmeldelser.
 • 15 stans av arbeid grunnet overhengende fare.
 • 13 forelegg.
 • 23 biler er avskiltet.
 • Stans av to stønader fra NAV.
 • Etterberegnet 4,8 millioner kroner i unndratt inntekt, over 1 million kroner i unndratt mva. og 8,8 millioner kroner i grunnlag for arbeidsgiveravgift.
 • 9 utlegg på til sammen cirka 3,7 millioner kroner.
 • Disse tallene gjelder kun resultater fra A-krimsenter Trondheim. Saker som er oversendt til andre etater er ikke inkludert.
 • Kilde: A-krimsenter Trondheim
A-krimsenterets oppgaver

Dette skal senteret avdekke:

 • Brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven
 • Ulovlig arbeid
 • Menneskehandel for utnyttelse til tvangsarbeid
 • Skatte-, avgifts- og trygdekriminalitet
 • Kamuflering av straffbare handlinger i lovlig virksomhet
 • Dette skjer gjennom å innhente og dele informasjon om arbeidslivet, aktører og aktuelle objekter i Trøndelag mellom etatene
 • Det skal planlegges felles aksjoner, gjennomføres kontroller og annen oppfølging i arbeidslivet
I september 2016 avdekket Arbeidstilsynetat et knippe arbeidere ble tvunget til å bruke kjellergulvet i boligen de bodde i som toalett. 
    
      (Foto: Arbeidstilsynet)

I september 2016 avdekket Arbeidstilsynetat et knippe arbeidere ble tvunget til å bruke kjellergulvet i boligen de bodde i som toalett.  Foto: Arbeidstilsynet

På forsiden nå