Norske Skog slår seg konkurs

Norske Skogindustrier ASA går i dag til Oslo skifterett og begjærer konkursbehandling.

Konkurs: Driften ved Norske Skog, her papirfabrikken på Skogn, fortsetter. Men i dag melder de seg formelt konkurs.  

Saken oppdateres.

Oslo Børs melder tirsdagsmorgen at styret i Norske Skogindustrier ASA har besluttet å melde oppbud, og at de i dag vil innlevere begjæring om konkurs til Oslo skifterett.

Dermed gir styret opp sin redningsplan for det gjeldstyngede selskapet.

LES OGSÅ: Skogeiere i Midt-Norge taper over 300 millioner på Norske Skog

Driften fortsetter

I en børsmelding opplyser derimot selskapet at driften av papirfabrikkene fortsetter som normalt.

– Konsernets operative virksomhet vil bli videreført i Norske Skog AS med minst mulig påvirkning av konkursprosessen i børsnoterte Norske Skogindustrier ASA. Det ikke børsnoterte Norske Skog AS vil være det nye operative morselskapet i Norske Skog-konsernet og vil fortsette hovedkontorvirksomheten som har vært drevet i Norske Skogindustrier ASA, heter det i børsmeldingen.

Ifølge styret har konsernets største sikrede kreditor, Oceanwood Capital Management, informert styret om at de ikke er villig til å støtte deres løsning.

LES OGSÅ: Norske Skog tapte 9 millioner i tredje kvartal

Skuffet styreleder

– Styret og ledelsen i Norske Skog har i lang tid arbeidet meget hardt for å oppnå en frivillig rekapitalisering av Norske Skog konsernet og derved unngå en konkursprosess for morselskapet. Dette arbeidet var langt fremskredet og hadde bred støtte i kapitalstrukturen i oktober og november 2017. Beslutningen i styret om å begjære oppbud er derfor fattet med stor skuffelse over ikke å ha kommet i mål med dette arbeidet, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skogindustrier ASA ifølge børsmeldingen.

Det ble tidligere i vinter kjent at investor Kjell Inge Røkke kastet seg inn i kampen om å berge Norske Skog. Det Røkke-kontrollerte investeringsselskapet Aker har alliert seg med med Norske Skogs største lånegiver, Oceanwood, og vil sammen med fondet fremtvinge en konkurs i Norske Skog ASA.

Svaas meldte da at et Røkke-oppkjøp kan betyr konkurs for morselskapet.

På forsiden nå