Dette tørkestativet vil sikre at ett tonn melkekartonger blir resirkulert

Melhus kommune får elever og barnehagebarn til å bli klimaambassadører hjemme.

Her er 10 av 15 stativ til Gimse skole klare for levering. 

Saken oppdateres.

Melhus kommune har de siste to årene satt klima på dagsorden blant skoler og barnehager. Gjennom prosjektet «Klima, miljø og livsstil» har barna og elevene fått innsikt i naturens kretsløp, og fått vite hva de kan gjøre for å hindre klimagassutslipp.

Torsdag ble ti tørkestativ for melkekartonger overlevert Gimse skole. De praktiske tørkestativene er laget av elevbedriften ved Gimse ungdomsskole. Tørkestativene fører til at melkekartongene kan legges i papiravfall i stedet for i restavfall.

- Bare ved denne skolen vil dette tiltaket redusere restavfallsmengden med omtrent ett tonn per år, sier rådgiver Signy Ryther Overbye ved Melhus kommune.

LES MER: Globalt varmesjokk i februar

Fikk ideen høsten 2014

På Gimse skole er det om lag 182 elever som drikker skolemelk hver dag. En skolemelk-kartong veier 20 gram. De 15 skoleklassene vil redusere restavfallet med 874 kilo. I tillegg kommer kartongene fra SFO og skolekjøkken.

Det hele startet da prosjektet hadde et møte på Rosmælen skole høsten 2014. Det ble snakk om at det kom mye søl fra melkekartongene og at de ofte luktet fordi de ikke ble vasket og tørket skikkelig. Det var da ideen om et tørkestativ oppsto.

- Jeg foreslo å ta med ideen videre til Gimse ungdomsskole og elevbedriften der. Det ble også foreslått at tørkestativet skulle ligne på et tre siden melkekartongene er laget av cellulose, forklarer Ryther Overbye.

Laget i sløydsalen

Elevbedriften tente umiddelbart på ideen, og dermed ble tørkestativene «født» på sløydsalen.

- De er laget i tremateriale og blir skjært ut og satt sammen på skolen. I dag vil ti av disse stativene bli overlevert Gimse skole, og jobben videre vil handle om å sørge for at alle skole i Melhus kommune sorterer ut melkekartonger fra restavfallet. Det vil ha mye å si for antallet tonn med papir vi gjenvinner, sier hun.

7. trinn på Gimse skole fikk kortkurs i kildesortering da Oppdrag Klima var på besøk (krever innlogging).

Utarbeidet tilbudspakke

Samtlige skoler og kommunale barnehager i Melhus kommune har fått klimaprosjektet på besøk.

- Suksessfaktoren har vært at vi har utarbeidet en tilbudspakke til barnehagene og skolene. Mange lærere sier at de har så mye oppgaver i hverdagen, at tiden ikke strekker til. Men når vi kommer på besøk er det vi som har undervisningen og har uteaktivitetene, og da blir det enklere, sier Ryther Overbye.

Tilbudspakken har bestått av foredrag og aktivitet knyttet til temaene klima og energi, naturens mangfold og kretsløp, naturglede og friluftsliv, forbruk og livsstil samt avfall og gjenbruk. Fra høsten 2014 og ut året 2015 er det blitt holdt 92 foredrag og aktiviteter overfor 2581 elever og 138 barnehagebarn fordelt på ti skoler og sju barnehager.

LES OGSÅ: Ulvang tror klimakrisen endrer langrennssesongen

Lærer om fotosyntese

Til tross for at klima kan virke som et stort og uoversiktlig tema, tror rådgiveren at barna forstår mye.

- Det vesentlige er å lære barna hvordan fotosyntesen fungerer. Barn ned i 2. klasse klarer fint å forstå at det blir ubalanse når det blir for mye utslipp av klimagasser. Vi forklarer at det er bedre å gå eller sykle i stedet for å bruke en bil som spyr ut eksos, sier hun.

Barna blir klimaambassadører hjemme og lærer foreldrene hvordan de kan bli mer klimavennlige.

- De er veldig opptatt av å ta med handlingsalternativene hjem. Jeg tror mange føler at klima er uoverkommelig og folk føler avmakt. Men vi bidrar til å skape optimisme og fremtidshåp, mener Ryther Overbye.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Tørkestativet til melkekartongene vil føre til at restavfallmengden blir betydelig redusert. 

Tørkestativet til melkekartongene vil føre til at restavfallmengden blir betydelig redusert. 

Inspektør Trude Grebstad Nilsen ved Gimse skole får overrekt ett av de fine stativene fra Gloria Zahra Muderhwa. 

Inspektør Trude Grebstad Nilsen ved Gimse skole får overrekt ett av de fine stativene fra Gloria Zahra Muderhwa. 

Tørkestativene males i alle regnbuens farger. 

Tørkestativene males i alle regnbuens farger. 

Det første stativet fra Gimse ungdomsskole ble levert til 5. trinn ved Rosmælen skole på Kvål. 

Det første stativet fra Gimse ungdomsskole ble levert til 5. trinn ved Rosmælen skole på Kvål. 

Lisa Ayna (t.v.) og Ronja Eiternes maler et av tørkestativene. 

Lisa Ayna (t.v.) og Ronja Eiternes maler et av tørkestativene. 

Elevene som har valgfaget «Produksjon av varer og tjenester», som er en del av Ungt Entreprenørskap, tok utfordringen om å lage stativene på strak arm. 

Elevene som har valgfaget «Produksjon av varer og tjenester», som er en del av Ungt Entreprenørskap, tok utfordringen om å lage stativene på strak arm. 

På forsiden nå