- De tok fra meg levebrødet

Sjåføren som veltet på E39 i helga raser mot politiet.

Trailersjåfør Andreas Davidsen mener politiet alt for lett beslaglegger førerkort fra yrkessjåfører som er innblandet i ulykker.   Foto: Privat/Frank Lervik

Saken oppdateres.

Vogntogsjåfør Andreas Davidsen fikk førerkortet beslaglagt etter at han veltet med et lass levende leppefisk på E39 i Orkdal søndag morgen.

SE VIDEO: Slik så det ut på ulykkesstedet

- Politiet kom til meg da jeg satt i ambulansen og spurte om jeg samtykket i førerkortbeslag. Da sa jeg kontant nei. Resultatet ble at de uansett beslaglegger det i opp til tre uker, tordner den 29 år gamle sjåføren fra Os utenfor Bergen.

LES OGSÅ: Trailer med levende fisk veltet

Måtte ringe selv

Han hevder også at politiet ikke spurte han om hvordan ulykken skjedde før de beslagla førerkortet. Først på tirsdag, da han selv ringte til Orkdal lensmannskontor, fikk han fortelle sin versjon av hendelsesforløpet.

- Jeg hadde nettopp sovet i en time og var på vei videre. Farten var veldig lav og plutselig ga vegskuldra etter. Det var nylagt asfalt der, men den har de jo lagt på en myr. Dette var ikke uaktsom kjøring i det hele tatt, sier Davidsen, som pådro seg kun mindre skader i den dramatiske ulykken.

Sjåføren mener at vegskuldra sviktet og at han ikke er skyldig i uaktsom kjøring.   Foto: Frank Lervik

Mister levebrødet

Uten førerkort frykter han nå å bli arbeidsledig.

- Jeg skal egentlig begynne hos en ny arbeidsgiver til helga. Men uten førerkort går jo ikke det. Det virker som om politiet rutinemessig beslaglegger førerkort når vogntog og lastebiler er innblandet i hendelser. Det mener jeg er hårreisende. Dette er jo levebrødet mitt, sier Davidsen.

Avviser rutinemessig beslag

Politiet avviser at de rutinemessig beslaglegger førerkort.

- Det gjøres alltid en konkret vurdering i hver enkelt sak. Det blir gjort en vurdering på stedet, og saken forelegges en politijurist som avgjør om førerkortet skal inndras på stedet, sier politiadvokat Monica Grøtte Estenstad.

Etter søndagens ulykke var vurderingen at grunnlaget for midlertidig tilbakekall av førerrett var til stede, og sjåføren ble anmeldt, opplyser politiet.

- Vurderingen var at det var skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold som kan medføre tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn. Når det ikke foreligger samtykke til førerkortbeslag, må politiet oversende saken til retten innen tre uker. Det vil da bli gjort en ny vurdering av om vilkårene for midlertidig beslag er tilstede, presiserer politiadvokat Estenstad.

Politiet beslagla førerkortet til Andreas Davidsen på stedet etter ulykken søndag morgen.   Foto: Frank Lervik

 

Større krav til aktsomhet

- Er dere raskere til å ta førerkort fra yrkessjåfører enn andre?

- Når man kjører store kjøretøy er kravet til aktsomhet i trafikken ekstra stor. Det kan være derfor yrkessjåfører føler at de oftere får beslaglagt førerkortet enn andre bilførere, tror Estenstad.

LES OGSÅ: Vogntogsjåfør siktet for uaktsom kjøring

Juristene bestemmer for mye

Norges Lastebileierforbund (NLF) mener politijuristene har for stor makt i slike saker.

- Vi opplever at det er juristene på politikammeret som ofte presser frem førerkortbeslag. Denne avgjørelsen bør i større grad overlates til politibetjentene som er ute på ulykkesstedene. Det er jo de som snakker med de involverte og vitner. Vi hører ofte om politifolk som beklager overfor sjåføren at de må inndra førerkort etter pålegg fra juristen, sier regionsjef i NLF, Roar Melum.

Regionsjef i Norges lastebileierforbund, Roar Melum, mener politijuristene bør overlate til politibetjentene på ulykkesstedet å avgjøre om førerkort skal beslaglegges.   Foto: Jens P. Søraa

 

Skrekkeksempler

Ifølge Melum finnes det flere skrekkeksempler på politiets behandling av sjåfører i slike saker.

- Vi har hatt hendelser der sjåfører er blitt fratatt førerkortet i situasjoner der møtende bil med vilje har kjørt i fronten på vogntoget. Det gir ingen mening. For sjåførene oppleves det som å bli straffet flere ganger for noe de ikke er skyld i. For oss er det også viktig at en sjåfør som har vært utsatt for en ulykke får lov til å kjøre igjen så raskt som mulig etterpå. Slik kan de bearbeide det som har skjedd, og forhåpentligvis beholde levebrødet sitt, mener Melum. 

Politiet er for raske

Midtnorsk transportarbeiderforening støtter også sjåførens synspunkter i denne saken. 

- Politiet beslaglegger ofte førerkort automatisk uten noen rettslig kjennelse. Det virker som det er blitt rutine. Vi mener det er feil å straffe folk på stedet, før det er gjort noen form for etterforskning, sier Johnny Sletvold, leder i Midtnorsk transportarbeiderforbund.

Fagforeningen kan imdlertid hjelpe sjåfører i de tilfellene der det ikke er snakk om soleklare lovovertredelser.

- Vi hjelper dem med advokatbistand. Ofte kan de med god hjelp få førerkortet tilbake etter få dager, sier Sletvold.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

På forsiden nå