Avvikler 20 lensmanns- kontor i Trøndelag

Politimester Nils Kristian Moe er godt fornøyd med at politidirektøren er enig i hans forslag om hvordan Trøndelag politidistrikt skal organiseres.

Nytt politikart: Politidirektør Odd Reidar Humlegård bekrefter at lang reisevei har vært en viktig faktor når puslespillet for det nye Politi-Norge har vært lagt. 126 tjenestesteder legges ned. 

Saken oppdateres.

Nå håper Moe kommunene godtar den nye strukturen og at færrest mulig klager.

I Midt-Norge er det bare Smøla lensmannskontor i Møre og Romsdal som skal videreføres. I tillegg opprettholdes Grane og Hattfjelldal lensmannskontor og Tysfjord lensmannskontor i Nordland politidistrikt samt Drangedal i Sør-Øst politidistrikt.

Det er de eneste endringene Politidirektoratet har gjort på bakgrunn av innstillingene fra de 12 politidistriktene. Årsaken til justeringene som er gjort, er ifølge politidirektør Odd Reidar Humlegård, at det ble litt for langt mellom distriktene eller at for mange fikk for lang reisevei.

LES OGSÅ: Politiet beholder flere tjenestesteder i Trøndelag

119 færre tjenestesteder

Fredag presenterte politidirektøren sin beslutning om politiets nye lokale organisering. I alt 126 av politiets tjenestesteder legges ned og sju nye blir opprettet. Norge vil stå igjen med 221 tjenestesteder. Totalt blir det 119 færre tjenestesteder, viser den endelige kuttlisten i nærpolitireformen.

Gjennom nærpolitireformen har Stortinget gitt politiet i oppdrag å gjennomgå sin lokale organisering, og mandat til å beslutte endringer som sikrer et bedre politi.

- Den nye strukturen danner grunnlag for at politiet kan levere en bedre polititjeneste der folk bor og ferdes i det daglige. Politiet skal bruke mer ressurser på å være til stede når behovet er størst, og styrke både forebygging, etterforskning og beredskap, sa Humlegård da han redegjorde for Politidirektoratets beslutning.

LES OGSÅ: Marit Fostervold blir visepolitimester i Trøndelag

Disse legges ned

I Trøndelag legges følgende lensmannskontor ned: Sømna, Bindal, Leka, Overhalla, Namdalseid, Flatanger, Osen, Leksvik og Inderøy, Snåsa, Verran, Frosta, Meråker, Malvik, Klæbu, Melhus, Holtålen, Rennebu, Skaun, Meldal samt Frøya lensmannskontor.

Da politimester Nils Kristian Moe sendte sin innstilling til Politidirektoratet 15. desember, hadde han bestemt seg for likevel å beholde polititjenestene i Selbu, Åfjord og Midtre Gauldal samt opprette et eget tjenestested ved Trondheim lufthavn Værnes.

Trøndelag får sju tjenesteenheter og 20 tjenestesteder. Med tjenesteenhet menes lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt. Med tjenestested menes kontorsted hvor politiet yter tjeneste til publikum.

LES OGSÅ: Vil ha politikontor i Rissa, Lierne og Hemne

Slik blir politistrukturen i Trøndelag:

Namdal

Tjenesteenhet Namdal består av kommunene Bindal, Vikna, Nærøy, Leka, Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Namsos, Overhalla, Fosnes, Namdalseid, Flatanger og Osen med tjenestestedene Nærøy, Namsos, Grong og Lierne.

Fosen

Tjenesteenhet Fosen består av kommunene Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, Rissa og Leksvik med tjenestestedene Ørland, Rissa og Åfjord.

Innherred

Tjenesteenhet Innherred består av kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Levanger, Verdal og Verran med tjenestestedene Steinkjer og Levanger/Verdal.

Værnes

Tjenesteenhet Værnes består av kommunene Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Malvik med tjenestestedene Stjørdal, Trondheim lufthavn og Selbu.

Trondheim

Tjenesteenhet Trondheim består av Trondheim kommune unntatt Heimdal med tjenestested Trondheim Sentrum.

Gauldal

Tjenesteenhet Gauldal består av kommunene Trondheim (unntatt Sentrum), Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu med tjenestestedene Heimdal (ny politistasjon Sør), Røros, Oppdal og Midtre Gauldal.

Orkdal

Tjenesteenhet Orkdal består av kommunene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya med tjenestestedene Orkdal, Hitra og Hemne.

Lett å være uenig

- Vi mener vi har gjort et grundig arbeid. Men det er lett å være uenig i noe som rammer en selv. Likevel håper vi kommunene slutter opp om hvordan Trøndelag politidistrikt skal organiseres, sier politimester Nils Kristian Moe.

LES OGSÅ: Anundsen vil styrke offerets rolle

Han fremholder at Trøndelag politidistrikt vil gi innbyggerne bedre polititjenester. Men den nye organisasjonsmodellen er ikke hugget i stein, politidistriktet vil fortløpende vurdere hvordan man best kan organisere seg. Men det meste av dette arbeidet skjer internt og vil ikke være synlig for publikum.

Til høsten skal en ny operasjonssentral tas i bruk i Trondheim. Inntil videre har Sør- og Nord-Trøndelag hver sin operasjonssentral.

Kommunene kan klage

Berørte kommuner har anledning til å klage på Politidirektoratets beslutning om ny tjenestestruktur innen 10. mars. Endelig avgjørelse tas av Justis- og beredskapsdepartementet.

I vurderingene av hvilke lensmannskontor som skal bestå og hvilke som skal bort, har man sett på blant annet kjøreavstand og utrykningstid, infrastruktur og spesielle forhold i politidistriktet.

Humlegård understreker at 343 kommuner har uttalt seg om nærpolitireformen, under ti sier prosessen ikke har vært god nok. Å legge ned 119 tjenestesteder beskriver han som historisk. – Vi har aldri gjort dette før og det vil aldri mer skje.

LES OGSÅ: Politimestrene får 300 mill. til fri disposisjon

Små lensmannskontor

Av de 221 tjenestestedene som skal bestå, har 50 av dem fem eller færre ansatte. Stortinget har bestemt at 90 prosent av befolkningen ikke skal ha lengre reisevei enn 45 km til nærmeste politisted. Etter den nye reformen vil 98,6 prosent bli omfattet.

- Vi har de siste årene nøye fulgt med på responstiden, den har gått ned over hele landet. Ved at det er mer politi ute og jobber, er avstanden fra nærmeste politipatrulje til åstedet kuttet ned. Liv og helse utgjør for øvrig bare tre prosent av alle oppdrag, opplyser politidirektør Humlegård.

LES OGSÅ: Tegner nytt politikart for Trøndelag

Færre lensmenn: Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag har fått gjennomslag for sitt forslag til hvordan politidistriktet skal organiseres. Det blir sju tjenesteenheter og 20 tjenestesteder. 

Færre lensmenn: Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag har fått gjennomslag for sitt forslag til hvordan politidistriktet skal organiseres. Det blir sju tjenesteenheter og 20 tjenestesteder. 

På forsiden nå