Ny rapport om Fosen:

Stortinget bør vedta storkommune i juni

Rapporten konkluderer med at storkommunen bør være på plass fra 2022.

Saken oppdateres.

Den peker på at Stortinget selvsagt også kan vedta tvangssammenslåing og overprøve eventuelle lokale vedtak mot en ny storkommune.

Det er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som har bestilt rapporten, som er utarbeidet av Geir Vinsand og Magne Langset i Nivi Analyse. De to vil også være med når rapporten presenteres i et møte på Brattøra torsdag.

Her legger Geir Vinsand fra Nivi analyse frem funnene i rapporten: «Regionkommune på Fosen?».  Foto: Vegard Eggen

 

- Svært kort tid

Ørlandordfører Tom Myrvold (H) kaller rapporten optimistisk, men mener den har flere klare svakheter.

- Det er en prosessuell svakhet med rapporten ved at den ikke gir klare svar på hvordan man skal legge opp løpet og hvem som skal gjøre ulike ting. Vi trenger klare svar på hva kommunene skal gjøre, sier Myrvold.

Han underbygger dette med å peke på at den svært korte tidsfristen frem mot en eventuell avgjørelse i juni, som problematisk.

- Skal kommunene gjøre noe før Stortingets vedtak 8. juni må de avgi sin instilling før 1. juni. Hvis signaler fra Fosen skal ligge til grunn må det meste skje før 17. mai. Vi må få ekstremt klare tilbakemeldinger på hva vi skal gjøre, sier Ørland-ordføreren.

LES OGSÅ: - Lag storkommune nå!

LES OGSÅ: - Helt uaktuelt å slå sammen Åfjord og Ørland

Klar ubalanse

Han viser også til at det er en ubalanse i rapporten. Muligheter og styrker ved en sammenslåing har fått mye plass, mens potensielle hindringer og svakheter ikke diskuteres like grundig.

- Erfaringene jeg har fra to slike sammenslåingsprosesser er at usikkerheten og det folk føler seg ukomfortable med, ofte fører til argumentasjonen som er meningsdannende. Det er lett å se muligheter og styrker, men jeg skulle ønsker problemene ble grundigere behandlet av denne grunn.

Myrvold er også skeptisk til om det vil komme sikkerhet og garantier nok dersom en storkommune på Fosen skal bli nasjonal test-kommune og få tilført mange nye oppgaver.

- Vi må vite at vi får de ressursene som kreves for å få det til. Hvis ikke kan en storkommune bli liggende med brukket rygg. Det trengs støtte for å komme videre, sier Myrvold.

Frykter ny lokaliseringsdebatt

Det siste Myrvold peker på etter å ha lest hele rapporten er at den ikke sier nok om kommunesentrene og hvordan oppgaver og funksjoner fordeles. Nivi skriver i rapporten at de ser for seg en tredeling av kommunen med tre senter, Ørland/Bjugn, Rissa og Åfjord. Myrvold mener hele problematikken rundt kommunedelsenter er for lettvint behandlet.

- Jeg merker meg at de - sikkert klokelig - holder seg unna diskusjonen om hvor rådhuset skal ligge. Jeg er ikke så opptatt av det, men for enkelte er dette det viktigste når de avgjør om de skal si ja eller nei. Jeg hadde håpet dette lå i rapporten. På ett eller annet tidspunkt må man tørre å si noe om slike ting, dersom man mener sammenslåing til storkommune er riktig, sier Myrvold.

- Heller Fosen enn Ørland!

Adresseavisen har torsdag formiddag forsøkt å få kommentarer fra flere av dagens Fosen-ordførere. Flere har imidlertid ikke rukket å lese rapporten, men har fått hovedkonklusjonene referert av Adresseavisen.

Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) sier innholdet er omtrent som forventet. Han er positiv til en storkommune.

- Så dette er bedre løsning enn en sammenslåing med Ørland?

- Ja, det synes jeg, sier Undertun.

I Rissa viser ordfører Ove Vollan til at de står midt oppe i en sammenslåingsprosess med Leksvik, som skal være ferdig i 2018.

- Men jeg ser jo for meg at Fosen blir én kommune på sikt, sier Vollan.

- Hvordan ser du på eventuelt å gå i gang med en ny sammenslåingsprosess rett etterpå?

Vollan ler når han får spørsmålet om hvordan han ser på å starte en ny prossess rett etter dette.

- Akkurat nå er det vanskelig å si noe om det.

Vibeke Stjern 

 

I Åfjord sier ordfører Vibeke Stjern at hun har sett frem til rapporten og gleder seg til å få den presentert grundig.

- Jeg håper at den skulle være veldig tydelig og konkret på hvilke oppgaver vi kan få tilført. Da mener jeg vi er i kjernen av kommunereformen. Jeg ser frem til å få rapporten presentert grundig og synes det er vanskelig å kommentere den før dette, sier hun

På forsiden nå