Dette er trønderske arbeidsgivere dårligst på

LOs sommerpatrulje finner få brudd på trønderske arbeidsplasser, men to ting går igjen mange steder.

LOs sommerpatrulje reiser årlig rundt i alle landets fylker for å sjekke at unge arbeidstakeres rettigheter blir ivaretatt.  Foto: Sandra Skillingsås (LO)

Saken oppdateres.

Hvert år reiser LOs sommerpatrulje landet rundt for å sjekke hvordan det står til med rettighetene til unge sommervikarer, lærlinger, deltidsansatte og fulltidsansatte. Malin Solheim Buan, faglig ungdomssekretær i LO i Nord-Trøndelag, forteller at det er to brudd som særlig går igjen:

- For få arbeidstakere er informert om verneombud, og det mangler ofte arbeidskontrakt, oppsummerer hun.

LES OGSÅ: «Ufullstendige arbeidskontrakter. Overveldende arbeidskontrakter. Bedriftene utnytter ungdommen, og det er på tide å sette foten ned»

Økning i mangel på kontrakt

Sammenlignet med fjoråret, har andelen tilfeller av mangelfull arbeidskontrakt økt i Nord-Trøndelag, forteller Malin Solheim Buan. Gjennomsnittet for fjoråret var 4,6 prosent, og i år ligger tallet på 7,5 prosent. Den samme tendensen ser man i Sør-Trøndelag, ifølge faglig ungdomssekretær Amund Moholdt.

- Uten arbeidskontrakt har man ikke bevis på at man jobber på den gitte arbeidsplassen. Vi mener det er viktig at arbeidsgiver sørger for at alle ansatte får kontrakt, og at alle ansatte bør lese gjennom og sjekke at de er enige i kontrakten.

Han tror ikke trønderske arbeidsgivere lar være å gi kontrakt til sommervikarer og andre unge ansatte med overlegg.

- Det er nok mest snakk om forglemmelse eller utsettelse.

LES OGSÅ: Dette er dine rettigheter som sommervikar

Få vet hvem som er verneombud

I tillegg til arbeidskontrakt, er mangel på informasjon om verneombud på arbeidsplassen gjentakende både i nord og sør.

- 40,8 prosent er ikke informert om hvem som er verneombudet på bedriften. Det å ha et verneombud er lovpålagt, sier Buan.

Moholdt sier det er viktig at alle ansatte er informert om hvem som er verneombud slik at det eksisterer gode rutiner dersom ting ikke er som de bør være.

- Verneombudet er en person som er valgt av ansatte for å følge med på arbeidsmiljø og sikkerhet, og det er lovpålagt for alle bedrifter med mer enn 10 ansatte. Det er arbeidsgivers plikt å informere om dette, sier han.

LES OGSÅ: Frykter for hundre arbeidsplasser i Malvik

Finner få alvorlige brudd

Selv om de har registrert flere tilfeller av enkelte brudd i år enn i fjor, mener ikke Moholdt at det står dårlig til.

- Det er stort sett greit å være arbeidstaker de fleste steder i Trøndelag, sier han.

I tillegg til manglende kontrakt og informasjon om verneomburd, har sommerpatruljen for eksempel registrert tilfeller hvor arbeidsplanen ikke er tilgjengelig for arbeidstaker tidlig nok.

- Vi har også kommet over folk som er veldig unge, hvor vi er usikre på om de burde arbeide med det de gjør. Men dette er en skjønnssak. Ellers er det få tilfeller av alvorlige brudd, sier Moholdt.

På forsiden nå